EB-5-viisumiohjelman avulla ulkomaiset sijoittajat voivat tulla Yhdysvaltain kansalaisiksi

EB-5 program, Real Estate, overseas investors, investments, permanent jobs for American workers

Yhdysvaltain kongressi käynnisti EB-5 Immigrant Investor -ohjelman vuonna 1990, ja siitä lähtien se on vakiinnuttanut asemansa yhdeksi tärkeimmistä kiinteistökehityshankkeiden rahoituslähteistä maassa. EB-5-ohjelma keskittyy siihen, että ulkomaiset sijoittajat voivat saada Yhdysvaltain viisumeja tekemällä sijoituksia kaupalliseen kokonaisuuteen, joka luo tai säilyttää vähintään 10 pysyvää työpaikkaa amerikkalaisille työntekijöille.

Ohjelmaa syrjäytettiin pandemian aikana ja Aluekeskusohjelman päättyessä vuoden 2021 puolivälissä, mutta se on sittemmin palannut yhdeksi luotettavimmista ja tuottoisimmista vaihtoehdoista rakentajille, jotka etsivät taloudellista rahoitusta upouusiin maankehityshankkeisiin.

Aloitteen ehto, joka on täytettävä vihreiden korttien myöntämiseksi, vaikuttaa suoraan EB-5-sijoittajiin. Tällä hetkellä aloittelevien ohjelmien sijoitusminimit ovat edelleen suositeltavia sijoittajien keskuudessa valituilla korkean työttömyysasteen alueilla ja esikaupunkialueilla.

Yhdysvaltain viranomaiset myöntävät 10 000 viisumia joka tilikausi EB-5-hakijoille, ja uusien säännösten käyttöönoton myötä näistä viisumeista 20 % säilytetään esikaupunkiin investoiville hakijoille, 10 % hankkeille, jotka kohdistuvat korkean työttömyyden alueisiin ja 2 % infrastruktuurin kehittämiseen. Tämä on muuttanut EB-5-kiinteistömarkkinoiden dynamiikkaa sijoittajille, jotka haluavat nyt liikaa sijoittaa pääomansa näille alueille saadakseen lisäetuja.

Nykyajan markkinatrendit

EB-5:n markkinointidynamiikan muuttuessa sijoittajien trendit ovat mukautuneet vastaavasti. Ulkomaiset sijoittajat sijoittavat yhä enemmän pääomaansa merkittäviin kaupunkien kiinteistökehityshankkeisiin, jotka lupaavat tuottoisaa sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) ja ovat asiantuntijoiden mielestä varsin turvallisia. Tämä trendi tarjoaa lisäetuja myös EB-5-viisumimenettelyjen kannalta, ja sitä vauhdittaa kasvava kaupungistuminen ja suurkaupunkien kehitys, mikä vaatii laajoja projektimahdollisuuksia kiinteistökehitykselle.

Ennen EB-5-kiinteistömarkkinoiden hidastumista vuonna 2017 Kiinan kansalaiset muodostivat suurimman osan Yhdysvaltojen sijoittajista. Pandemian jälkeen listalle on kuitenkin noussut sijoittajia muista kehitysmaista, erityisesti Aasiasta, kuten Intiasta, Vietnamista ja Etelä-Koreasta.

Se johtuu näiden maiden asukkaiden taloudellisesta kehityksestä, joka on johtanut heidän halunsa saavuttaa parempi tulevaisuus lähiomaisilleen muuttamalla Yhdysvaltoihin. Tämä on johtanut H-1B-viisumien vaihtoehdoksi ennustetun EB-5-viisumin kysynnän tuntuvaan kasvuun ja lisännyt suosiota Yhdysvaltain kiinteistöalaan sijoittavien henkilöiden keskuudessa.

Kasvavan suosion myötä EB-5-markkinat ovat nähneet trendin toteuttaa enemmän selkeyttä ja direktiivejä segmentissä. Syy tiukempien oikeudellisten puitteiden taustalla on huomattaviin petos- ja hallinnollisiin epäkohtiin, jotka ovat pakottaneet viranomaiset keskittymään aloitteen tehostamiseen. Yhdysvaltain hallitus on sittemmin toteuttanut EB-5-hankkeiden tiukat toimeksiannot ja tehostetun tarkastuksen, mikä varmistaa sijoittajien ja maan talouden edun.

Tulevia mahdollisuuksia

Nousevat mahdollisuudet ovat usein EB-5-kiinteistösijoitusohjelman otsikkona, joista yksi on vielä toteutumatta jäänyt potentiaali sijoittaa taloudellisiin asuntoprojekteihin. EB-5-ohjelmien nostamat halpojen omakotitalojen vaatimukset useilla USA:n suurkaupunki- ja lähikaupunkialueilla ja pääkaupungeissa ovat varmasti ratkaisevassa roolissa paineen tyydyttämisessä. Tämä antaa myös EB-5:n sijoittajille mahdollisuuden näyttää sitoutumisensa yhteiskunnalle, mikä myös ansaitsee heille tuottoisen tuoton.

Toimialan dynamiikka on kuitenkin vahvasti taipuvainen investoimaan kestäviin ja ympäristöystävällisiin rakennusprojekteihin. Nämä ympäristöystävälliset rakennukset hyödyttävät ympäristöä ja tarjoavat etua kustannussäästöissä pitkällä aikavälillä. Tämä tekee niistä houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia EB-5-sijoittajille.

Infrastruktuurin kehittämishankkeet ovat toinen keino, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia sijoittajille, jotka etsivät uusia mahdollisuuksia kiinteistöalalta. Yhdysvallat on osoittanut vakavaa infrastruktuurivajetta viime vuosina varojen puutteen ja inflaation vuoksi, ja EB-5-investoinneilla on ainutlaatuinen asema rästien kattamiseksi. Investoimalla infrastruktuurin kehittämishankkeisiin, kuten teihin, liikenteeseen ja muihin, on potentiaalia tarjota varmaa ja kannattavaa tuottoa samalla kun se edistää yhteisöä.

Samankaltaiset artikkelit