Veronmaksajien hälytys! ITR-1:ssä tehty merkittäviä muutoksia AY2024-25:lle

Taxpayers Alert! Major changes made in ITR-1 for AY2024-25

ITR-hakemus AY2024-25: Tuloveroilmoitusten jättökausi on parhaillaan käynnissä, ja FY2023-24 veroilmoitusten jättämisen määräajaksi on asetettu 31. heinäkuuta 2024. Veronmaksajat, jotka kuuluvat yksityishenkilöiden, yksityishenkilöiden yhteisöjen tai yhdistysten luokkiin henkilöt voivat jättää tuloveroilmoituksensa 31.7.2024 mennessä ilman myöhästymismaksuja.

ITR-1, joka tunnetaan myös nimellä Sahaj-lomake, on tarkoitettu tietyt tulokriteerit täyttäville henkilöille. Tähän luokkaan voivat hakea henkilöt, joiden tilikauden kokonaistulot eivät ylitä 50 000 rupiaa.

Heidän tulolähteensä ovat palkka, tulot omakotitalosta, perheeläketulot, maataloustulot (enintään 5 000 ₹) ja muut lähteet, kuten säästötilien korot, talletukset (pankki/posti/osuuskunta), tulovero. palautuskorko, korotetun korvauksen korko, muut korkotulot ja perheeläke.

Tuloveroilmoituksen antaminen ITR-1:llä sähköisessä arkistointiportaalissa

ITR-1-lomakkeen esitäyttö- ja arkistointipalvelu on rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä tuloveroviraston sähköisessä arkistointiportaalissa. Tämä palvelu antaa yksittäisille veronmaksajille mahdollisuuden lähettää ITR-1-lomakkeensa joko verkossa sähköisen arkistointiportaalin kautta tai käyttämällä offline-Excel-apuohjelmaa. Tässä käyttöoppaassa kuvataan erityisesti prosessi ITR-1:n arkistointiin online-tilassa.

ITR-1-lomakkeessa on esitäytettyjä osia

ITR-1-lomake koostuu joistakin esitäytetyistä osista, jotka sinun on vahvistettava/muokattava ennen lähettämistä, sekä yhdestä tiivistelmäosasta, jossa sinun on tarkistettava verolaskelmasi. Nämä osiot ovat – Henkilötiedot, Kokonaistulot ja Vähennykset yhteensä.

Tässä ovat tärkeimmät ITR-1:een tehdyt muutokset

  • Yksityishenkilöiden, jotka jättävät ITR-1-lomakkeen, on ilmoitettava ensisijaiset verojärjestelmänsä veroilmoituksessaan.
  • Uusi verojärjestelmä on nyt oletusverojärjestelmä vuoden 2023 rahoituslain 115BAC pykälässä tehtyjen muutosten jälkeen. Yksityishenkilöille, HUF:lle, AOP:lle ja BOI:lle uutta verojärjestelmää sovelletaan automaattisesti. Niiden, jotka haluavat jatkaa vanhaa verojärjestelmää, on kuitenkin ilmoitettava nimenomaisesti, että he jättävät 115BAC:n pykälän 6 momentin ulkopuolelle.
  • Tuloja (pois lukien elinkeino- tai ammatinharjoittamisesta saatuja tuloja) omaavan on ilmoitettava verotuskohteensa 139 §:n 1 momentin mukaan verotusvuodelta annettavassa tuloveroilmoituksessa.
  • Lisäosio, § 80CCH, otettiin käyttöön vuoden 2023 rahoituslailla. Tässä jaksossa täsmennetään, että henkilöt, jotka ilmoittautuvat Agnipath-ohjelmaan ja osallistuvat Agniveer Corpus Fund -rahastoon 1.11.2022 tai sen jälkeen, ovat oikeutettuja verovähennykseen koko ajalta. Agniveer Corpus Fund -rahastoon talletettu summa.
  • Tämän muutoksen huomioon ottamiseksi ITR-lomake 1 on päivitetty lisäämällä siihen uusi sarake, jonka avulla veronmaksajat voivat toimittaa tarvittavat tiedot 80CCH:n pykälän mukaisesti vähennyskelpoisesta summasta.

Samankaltaiset artikkelit