Miksi NRO kiinteät talletukset ovat parempi sijoitusvaihtoehto NRI: lle Intiassa

Why NRO Fixed Deposits are a better investment option for NRIs in India

Oletko NRI, joka haluaa varata varojasi vakaan tuoton saamiseksi Intiassa? Vaikka rahasi sijoittamiseen on monia vaihtoehtoja, jos etsit hyvää tuottoa ilman riskejä, voit valita kiinteän talletusvälineen, joka on tarkoitettu erityisesti NRI:lle.

Kun NRI:t tutkivat tapoja turvata kovalla työllä ansaitut rahansa ja haluavat saada hyvän tuoton sijoituksilleen, Non-Resident Ordinary (NRO) kiinteät talletukset (FD) voivat olla palkitseva rahoitusväline.

NRO FD:t ovat eräänlainen pankkitalletus, jota intialaiset pankit tarjoavat NRI:lle. Nämä talletukset voidaan tehdä Intian rupioissa, ja niitä säilytetään kiinteän voimassaoloajan, joka vaihtelee muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. NRO-kiinteiden talletusten korot ovat kilpailukykyisiä ja usein korkeampia kuin monissa muissa maissa, mikä tekee niistä houkuttelevan sijoitusvaihtoehdon vakaata tuottoa hakeville NRI-sijoittajille.

Yksi NRO-kiinteiden talletusten tärkeimmistä eduista on turvallisuuden takaaminen. Intian pankit ovat hyvin säänneltyjä ja niitä valvoo Reserve Bank of India (RBI), mikä tarjoaa kansallisille pankeille mielenrauhan varojensa turvallisuudesta. Lisäksi ansaitut korot ovat täysin palautettavissa kotimaahansa, mikä varmistaa, että NRI:t voivat helposti viedä nämä rahat takaisin asuinmaahansa.

Toinen NRO-kiinteiden talletusten pakottava näkökohta on niiden tarjoama joustavuus hallinta- ja koronmaksuvaihtoehtojen suhteen. NRI:t voivat valita kiinteän talletuksensa keston taloudellisten tavoitteidensa perusteella, olipa se sitten lyhyt- tai pitkäaikainen.

NRO-kiinteät talletukset toimivat myös tyynynä valuuttakurssien vaihtelua vastaan. Koska talletukset ovat Intian rupioissa, NRI:t on suojattu epävakaiden valuuttakurssien vaikutukselta. Tämä piirre tulee erityisen merkittäväksi taloudellisen epävarmuuden aikoina, jolloin valuuttakurssit voivat vaihdella voimakkaasti, mikä saattaa heikentää valuuttamääräisten sijoitusten arvoa.

Lisäksi NRO:n kiinteät talletukset toimivat tärkeänä siltana NRI:n ja heidän perheidensä välillä Intiassa. Monilla NRI:illä on taloudellisia sitoumuksia, kuten koulutuskuluja, lääkelaskuja tai läheistensä tukemista kotona. Sijoittamalla NRO-kiinteätalletuksiin NRI:t voivat varmistaa vakaan tulolähteen tai kertasumman eräpäivänä näiden velvollisuuksien täyttämiseksi.

Lisäksi NRO-kiinteätalletuksella on keskeinen rooli kansallisten luottolaitosten taloudellisen kurinalaisuuden edistämisessä. Ennalta määrätyillä pituuksilla ja varhaisista nostoista määrättävillä sakkoilla nämä talletukset rohkaisevat NRI:itä kehittämään tapaa säästää ja sijoittaa pitkällä aikavälillä. Tällä rahoituskurilla voi olla kauaskantoisia etuja NRO-kiinteän talletuksen lisäksi, mikä vaikuttaa heidän rahoitussuunnittelunsa ja -hallinnan muihin näkökohtiin. Lukuisista eduista huolimatta NRI:n on oltava tietoinen NRO-kiinteiden talletusten verovaikutuksista.

NRO-kiinteät talletukset ovat nousseet luotettavaksi ja palkitsevaksi sijoitusvaihtoehdoksi NRI:lle, mikä tarjoaa niille vakaan taloudellisen turvan. Kansallisten rahastojen on kuitenkin harkittava huolellisesti verovaikutuksia optimoidakseen sijoituspäätöksensä tehokkaasti.

Alla olevassa taulukossa vertaillaan noin neljänkymmenen pankin korkoja ja voimassa olevia sidonnaisuuksia. Kansalliset asiantuntijat voivat vertailla ja tehdä päätöksensä vaatimustensa ja taloudellisten tavoitteidensa perusteella.

Huomautus: Tiedot vastaavat vastaavien pankkien verkkosivuilla 25. heinäkuuta 2023. Korkein korko tarjotaan NRO-talletuksille, enintään 2 Cr, ja kestoaika enintään 5 vuotta kaikille listatuille (BSE) julkisille ja yksityisille pankeille sekä ulkomaisille pankeille, joiden tiedot otetaan huomioon. kokoelma. Taulukossa on huomioitu korkein tarjottu korko enintään 5 vuoden (7 päivästä 5 vuoteen) ajanjaksolle. Pankkeja, joiden verkkosivuilla ei mainita tietoja, ei oteta huomioon.

Kokoanut BankBazaar.com

Samankaltaiset artikkelit