Kuluttajien luottamus korkein sitten vuoden 2019 puolivälin: RBI:n tutkimus

RBI Survey

Kuluttajien luottamus Intiaan on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2019 puolivälin Intian keskuspankin perjantaina tekemän viimeisimmän kahdesti kuukaudessa tehdyn tutkimuksen mukaan. Kuluttajien luottamus on kuluvalla kaudella ollut jatkuvan elpymisen tiellä; vastaajat arvioivat parannusta kaikissa kyselyn parametreissa; Nykytilanneindeksi (CSI) nousi 3,4 pistettä 98,5:een, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2019 puolivälin”, kyselyssä kerrotaan.

Sanguine-kyselyn tulokset tulevat aikaan, jolloin osa analyytikoista on alkanut nähdä merkkejä maaseudun kulutuksen elpymisestä.

Kysely suoritettiin 2.-11.3.2024, ja se kattoi 6 083 vastaajaa, joista 50,8 % oli naisia.

Vastaajat suhtautuivat myönteisesti kaikkiin taloudellisiin parametreihin – taloudellinen tilanne, työllisyys, hintataso, tulot, menot ja kuluttajien luottamusindeksi.

Tutkimuksen mukaan myös tulevaisuuden odotusindeksi, joka mittaa kuluttajien mielialaa seuraaville 12 kuukaudelle, parani korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2019 puolivälin.

Kotitalouksien käsitys inflaatio-odotuksista sekä kolmen kuukauden että seuraavan vuoden inflaatio-odotuksista hidastui maaliskuussa 20 peruspistettä 9,0 prosenttiin ja 9,8 prosenttiin tammikuun tasosta, keskuspankin toinen tutkimus paljasti.

”Niiden kotitalouksien osuus, jotka odottavat kokonaishintojen ja inflaation nousevan seuraavien kolmen kuukauden ja vuoden aikana, heikkeni yleishintojen ja useimpien tuoteryhmien osalta edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna”, RBI sanoi.

Parametrit ovat: taloudellinen tilanne, työllisyys, hintataso, tulot, menot ja kuluttajien luottamusindeksi. Suurempi optimismi johti siihen, että tulevaisuuden odotusindeksi (FEI) nousi edelleen 2,1 pistettä 125,2:een, mikä on myös korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2019 puolivälin, RBI sanoi.

Kotitalouksien inflaatio-odotustutkimuksen (HIES) tulokset, jotka julkaistiin RBI:n rahapolitiikan ilmoituksen jälkeen, kuvastavat keskuspankin pyrkimyksiä hillitä inflaatiopaineita. RBI:n kuvernööri Shaktikanta Das sanoi perjantaina, että keskuspankin jatkuva pyrkimys on varmistaa poliittisten toimien täydellisempi välittäminen ja kotitalouksien inflaatio-odotusten ”ankkurointi”.

”Korkea ja jatkuva elintarvikkeiden inflaatio voi päästä eroon inflaatio-odotusten ankkuroinnista, joka on käynnissä”, Das sanoi rahapoliittisessa puheessaan.

Kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat ratkaisevan tärkeitä RBI:n kannalta, sillä ne kuvaavat, missä kuluttajat odottavat inflaatiovauhdin olevan tulevassa tulevaisuudessa. Jos kotitaloudet kokisivat inflaation olevan korkeampi, se kannustaisi yrityksiä nostamaan hintoja, mikä itse asiassa johtaisi todelliseen hintojen nousuun.

Lisäksi kotitalouksien inflaatio-odotusten nousu saisi kuluttajat neuvottelemaan korkeammista palkoista. Tämä puolestaan ​​pakottaa yritykset nostamaan hintoja, mikä johtaa palkkojen hintakierteeseen, sanovat ekonomistit. Mutta tämänhetkiset tulokset osoittavat maltillisen kuvan tulevasta inflaationäkymistä. RBI on ennustanut vähittäiskaupan inflaation olevan keskimäärin 4,5 % 25. tilikaudella.

Mediaaniinflaatio-odotus oli suhteellisen alhainen alle 25-vuotiailla vastaajilla kaikissa ikäryhmissä; ammateissa se oli alhaisempi rahoitusalan työntekijöiden keskuudessa, RBI sanoi.

Kotitalouksien odotukset yleisestä hinnasta vuoden horisontilla pysyivät tiiviisti linjassa elintarvikkeiden hintojen ja asumiseen liittyvien kulujen kanssa, se sanoi.

Noin 75 % kotitalouksista odottaa asuntojen hintojen olevan korkeampia tai pikemminkin inflaation päätekijä vuoden eteenpäin, kun taas muiden tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, muiden elintarvikkeiden ja palvelujen osalta kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat tasaantuneet.

March-HIES suoritettiin 2.–11. maaliskuuta 2024 19 suuressa kaupungissa, ja siihen vastasi 6 083 kaupunkitaloutta. Naisvastaajien osuus tästä otoksesta oli 50,8 prosenttia, RBI sanoi.

Samankaltaiset artikkelit