Budjetti 2024 odotukset: Tässä on mitä kiinteistö odottaa Nirmala Sitharamanilta

Budget 2024 Expectations: Here's what real estate expects from Nirmala Sitharaman

Kiinteistöala on merkittävän vuoden piristettynä jälleen alkanut katsoa kohti tulevaa välibudjettia 2024-2025 toiveiden ja odotusten kanssa. Edellinen vuosi, kuten eri raporteissa kerrotaan, oli asuinkiinteistöjen virstanpylväs, jolloin sekä uusien lanseerausten että asuntojen myynti kasvoi. Tämä menestystarina on asettanut pohjan sille, mitä monet alan edustajat toivovat olevan politiikan uudistamisen muutosvaihe.

Paras Buildtechin operatiivinen johtaja Kunal Rishi korosti alan kriittistä roolia Intian yleisessä taloudellisessa kehyksessä: ”Vuoteen 2024 mennessä kiinteistöala on lisäkasvun ja innovaation partaalla, ja tuleva budjetti on kriittinen virstanpylväs. Alan terveys on ratkaisevan tärkeää, sillä sen osuus bruttokansantuotteesta on noin 8 % ja se on merkittävä työllistäjä. Yli 200 sivutoimialan tuki riippuu kiinteistöjen kestävyydestä. Siksi sille toimialastatuksen myöntäminen olisi keskeinen askel, joka edistää kestävän kasvun ympäristöä. Toimenpiteet, kuten yhden ikkunan tyhjennys, verohelpotukset ja GST-rationalisointi, ovat välttämättömiä sektorimme kasvun stimuloimiseksi ja niillä on heijastusvaikutus koko talouteen. Kehotamme hallitusta kannattamaan näitä uudistuksia, jotka ovat avainasemassa kysynnän lisäämisessä, kustannusten alentamisessa ja kiinteistöalan kohottamiseksi, mikä rikastuttaa maamme talousmaisemaa.”

Tilastot paljastavat ennätyksellisen vauhdin asuntokaupassa seitsemässä suurimmassa kaupungissa, joka skaalautuu noin 4,77 lakhan asuntoon. Samaan aikaan lähes 4,46 000 uutta asuntoa tulvi markkinoille, mikä korosti kukoistavaa alaa edellisenä vuonna. Hallituksen määrittelemien parametrien ja käytännön markkinatodellisuuksien välinen ero tulee myös etualalle.

Vivek Singhal, Smartworld Developersin toimitusjohtaja, sanoi: ”Intian kiinteistömarkkinoilla oli voimakasta kasvua vuonna 2023, jota leimasivat uusien asuntojen lanseeraus ja ennätyskorkea asuntomyynti. Asuntojen myynti seitsemässä suurimmassa kaupungissa nousi viime vuonna kaikkien aikojen ennätyslukemiin, 4,77 miljoonaan asuntoon. Toimialan ennusteet osoittavat tasaisen 9,2 prosentin yhdistetyn vuosikasvun (CAGR) vuosina 2023–2028, mikä korostaa alan vakautta ja potentiaalia. Kun siirrymme vuoteen 2024, markkinat valmistautuvat jatkuvaan kysyntään, jota ajavat useat välittömät tekijät. Tästä johtuen kiinteistöalalla on korkeat odotukset tulevalle liiton budjetille.

”Toimiala hakee asuntoalalle suotuisaa toimialastatusta ja korostaa tarvetta säilyttää yksiikkunaväli asuntokohteissa, jotka molemmat ovat edelleen merkittäviä tänä vuonna. Odotettuja politiikan muutoksia, kuten mahdollisia tavara- ja palveluveron (GST) alennuksia ja ponnisteluja materiaalihintojen yhteensovittamiseksi, ympäröivät optimismi. Lisäksi odotukset pyörivät verohelpotusmahdollisuuksien ja asuntolainojen vähennysrajojen vahvistamisen ympärillä. Tuleva budjetti on lupaava ja houkuttelee sekä milleniaaleja että taitavia sijoittajia mahdollisilla tarjouksillaan”, hän lisäsi.

Alan toivelista tulevalle budjetille pysyy johdonmukaisena ja vaatii kriittisiä uudistuksia, mukaan lukien asuntojen alan asema ja virtaviivaistetut asuntohankkeiden selvitysprosessit. Asiantuntijat korostavat kiireellistä tarvetta ottaa uudelleen käyttöön ja laajentaa huomattavia etuja, kuten verohelpotuksia, kannustaakseen rakentajia rakentamaan edullisempia asuntoja ja laajentamaan potentiaalisten ostajien saavutettavuutta.

NeoLivin perustaja ja toimitusjohtaja Mohit Malhotra sanoi: ”Olemme optimistisia, että budjettiilmoitukset sisältävät säännöksiä, jotka antavat uuden aikakauden kehittäjille vahvan taloudellisen tuen ja läpinäkyvän politiikan sekä edistävät asuntosektorin kasvua maassa. Yksi keskeisistä ehdotuksista GST-veron hyvitykseksi on keskeinen vaatimus kehitysyhtiöille, jotka ovat kääntämässä tätä alan uutta aikakautta. Tuotantopanosten verohyvityksen myöntäminen kehittäjille ei ole pelkästään verotuksellinen kannustin; Se on strateginen liike, joka voi stimuloida alan kasvua asunnonostajien kannalta ja edistää talouden elpymistä. Keskikokoisen asumisen segmentin, joka on meille keskeinen painopiste, kontekstissa odotamme innolla uusien kehitystaskujen luomista keskittyen korkeampaan budjettimäärärahaan infrastruktuurin kehittämiseen, mikä mahdollistaa sujuvan pääsyn kaupunkien keskustoihin. Keskitason asuntohankkeilla on keskeinen rooli keskituloisen väestön asuntotarpeiden tyydyttämisessä, ja toivomme, että budjetti tunnistaa tämän segmentin tulevaisuuden mahdollisuudet.

Tämä budjetti on avain alan tulevaisuuden muotoiluun, sen haasteiden ymmärtämiseen ja kestävyyden ja vaurauden mahdollisuuksien vaalimiseen. ANAROCK Tutkimus osoittaa budjettiasuntojen kokonaismyynnissä huomattavan laskun. Vuonna 2023 se laski noin 20 prosenttiin yli 30 prosentista vuonna 2022. Myös kohtuuhintaisten asuntojen osuus asuntojen kokonaistarjonnasta seitsemässä suurimmassa kaupungissa laski 18 prosenttiin vuonna 2023. lähes 40 prosentista vuonna 2019.

Sandeep Agarwal, Elan Groupin talousjohtaja, odottaa Intian kiinteistöalalla muutosta tulevaa vuotta ja etsii strategisia finanssipoliittisia toimenpiteitä asunnonostajien ja -kehittäjien kysynnän lisäämiseksi, likviditeettiongelmien ratkaisemiseksi ja säännösten yksinkertaistamiseksi.

”Näillä toimilla voidaan elvyttää markkinoita ja edistää kestävää kasvua. Odotamme myös politiikkaa, joka edistää teknologista innovaatiota, kiinteistöjen digitaalista vallankumousta, tehokkuutta ja globaalia asemointia. Tämä budjetti on avain toimialamme tulevaisuuden muokkaamiseen, sen haasteiden ymmärtämiseen ja kestävyyden ja vaurauden mahdollisuuksien vaalimiseen. Tuleva asialista edellyttää monitahoista lähestymistapaa, joka sisältää useita kriittisiä näkökohtia. Ensinnäkin pitkään jatkuneiden toteuttamattomien projektien ongelman ratkaiseminen on keskeistä asiakkaiden luottamuksen palauttamiseksi kiinteistöalalla. Samalla on kiireellinen tarve määritellä uudelleen kohtuuhintaisten asuntojen parametrit, erityisesti tarkastelemalla uudelleen ja nostamalla pinta-alaa ja arvoa koskevia kynnysarvoja, hän sanoi.

Lisäksi markkinoiden vakauden kannalta on ratkaisevan tärkeää korjata vuokraamiseen kehitetyissä kaupallisissa kiinteistöissä olevia GST-panosluottoja koskevia ristiriitaisuuksia ja lieventää ei-kelvollisten GST-panosten vaikutusta asuntojen hintoihin. ”Aikarajoitteisen yhden ikkunan hyväksyntä valtion sääntelyprosesseihin on välttämätöntä toiminnan virtaviivaistamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi. Lopuksi, kun otetaan huomioon asuntosijoituksiin sidottu laskennallinen tuloverovelvollisuus 5-7 vuoden veronmaksukiellon kautta, se voisi merkittävästi lieventää taloudellisia paineita ja kannustaa lisäinvestointeja alalle”, Agarwal lisäsi.

Kiinteistöalan odottaessa välibudjetin julkistamista, panokset ovat korkealla ja odotukset ovat syvällä toimenpiteistä, jotka voisivat määritellä uudelleen asuntomaiseman ja edistää kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta.

Samankaltaiset artikkelit