Tuloveroilmoitus: Miten testamentin tai perinnön kautta ulkomailta saatua rahaa verotetaan Intiassa

income tax return

Rahan vastaanottaminen testamentin tai perinnön perusteella on vapautettu verosta Intiassa. Kuitenkin maassa asuvien (ja vakituisesti asuvien) veronmaksajien on toimitettava luettelossa FA tiedot kaikista ulkomaisista varoista tai tileistä, joiden tosiasiallinen edunsaaja, edunsaaja tai laillinen omistaja he ovat.

Veronmaksajan, joka hankkii ulkomaista omaisuutta perinnön kautta, olisi toimitettava samat tiedot ITR-2:n tai ITR-3:n (soveltuvin osin) luettelossa FA (Foreign Asset). Tällaisten tietojen toimittamatta jättämisestä FA-luettelossa voi seurata Rs:n sakko. 10 lakh u/s 43 Black Money (Undisclosed Foreign Income & Assets) ja Impposition of Tax Act 2015 -lain.

Koska tällainen perintörahojen vastaanottaminen on vapautettu 56(2(x)) pykälän mukaan intialaisen vastaanottajan käsissä, olisi suositeltavaa osoittaa se myös tuloveroluettelossa vapautettujen tulojen luettelossa (Schedule EI). Palautus soveltuvin osin.

Onko perinnön kautta saatu summa verotettavaa Intiassa? Voitko käyttää DTAA:ta, jos verot on jo maksettu ulkomaille?

Perintövero eli kiinteistövero on poistettu Intiassa vuodesta 1985. Siksi veronmaksaja, joka on edunsaaja kuolleen henkilön testamentin mukaan ja joka perii pääoman tai rahasumman, ei ole velvollinen maksamaan mitään veroa otsikon ”Pääomavoitto” perusteella. tai ”Tuot muista lähteistä”. Tietotekniikkalain 47 §:n iii momentti ei katso testamentin perusteella tapahtuvaa pääoman siirtoa ”siirtona”.

Lisäksi IT-lain 56 §:n 2 momentin x kohdassa nimenomaisesti jätetään tällainen testamentin tai perinnön siirto lahjan saajan lahjaveron ulkopuolelle. Näin ollen ei synny kaksinkertaista verotusta, jotta maassa asuva verovelvollinen voisi saada hyvityksen ulkomailla maksetuista veroista.

Jos olet ulkomailla rahojen siirtovuonna, onko sillä mitään eroa verotuksen kannalta?

Edellä mainitun luettelon FA vaadittaisiin toimittamaan vain verovelvolliset, jotka asuvat ja asuvat tavallisesti Intiassa. Tällaisten ulkomailla asuvien ei näin ollen vaadittaisi toimittamaan tietoja perinnön kautta saaduista ulkomaisista varoista ITR:n luettelossa FA.

Pitäisikö sinun pyytää siirtoa NRE- tai NRO-tilillesi?

Non-Resident External Account (NRE) -tilille saadut korot on vapautettu verosta IT-lain 10(4)(ii). Sen sijaan Non-Resident Ordinary Account (NRO) -tililtä saadut korot ovat veronalaisia. FEMA-määräysten mukaan tällaisen perinnön hyvitys on sallittu sekä NRE- että NRO-tilillä.

Ottaen kuitenkin huomioon, että NRE-tilin korot ovat verovapaita ja että NRE-saldo on täysin palautettavissa, olisi suositeltavaa tallettaa perinnön määrä NRE-talletuksella.

Sinun tulee myös kysyä asiantuntijalta neuvoa FEMA-säännöksistä ennen perintösumman tallettamista NRE-tilille varmistaaksesi valuuttamääräysten noudattamisen.

Samankaltaiset artikkelit