Vuokratulojen verotus: Miten vuokratuloa verotetaan Intiassa?

Taxation of Rental Income: How is rental income taxed in India?

Kaikki verovelvollisen saamat vuokratulot verotettaisiin asuntokiinteistötuloissa. On aiheellista huomata, että veronmaksajat voivat ottaa hyödyn nollasta vuosittaisesta arvosta mistä tahansa kahdesta talokiinteistöstä omavaraisiksi kiinteistöiksi (SOP). Omakäyttöinen kiinteistö olisi kuitenkin verovelvollisen omistama kiinteistö, joka on omistajan käytössä ympäri vuoden omaa asumista varten ja jota ei varsinaisesti ole vuokrattu koko vuoden tai sen osan aikana. Näin ollen veronmaksaja ei välttämättä voi saada SOP:n etua mistään vuokralle annetusta kiinteistöstä.

Vuoden 1961 tuloverolaissa (jäljempänä 'IT-laki') säädetään talokiinteistön tulon/tappion laskemisesta kiinteistön vuosittaisen arvon perusteella. Niissä säädetään myös verovelvollisen käyttämän asuntolainan normaalivähennyksen ja korkojen alentamisesta.

Asunto-omaisuuden tulojen laskeminen edellä mainitussa tapauksessa olisi seuraava:

Koska asuntolainalle maksetun koron ja vakiovähennyksen määrä ylittää nettovuosiarvon, syntyy asunnon verotuksellista tappiota 1 67 500 Rs/-. Mikäli tappiota otsikon ”Tuotot asuntokiinteistöstä” alla ei voida täysin oikaista tappion syntymisvuonna, oikaisematonta tappiota voidaan siirtää 8 vuodeksi välittömästi tappion syntymisvuotta seuraavalle vuodelle.

Huomautus 1: Kuntien perimät kunnallisverot vähennetään bruttovuosiarvosta, jos omistaja maksaa ja maksaa ne tilikauden aikana.

Huomautus 2: IT-lain 24(a) pykälän mukaan nettovuosiarvosta voidaan vaatia 30 %:n vakiovähennys kuluista, kuten maalaus-, korjaus-, vakuutus-, korjaus-, sähkö-, vesi- jne. On aiheellista huomata, että veronmaksaja voi käyttää tällaista vakiovähennystä mainituista aiheutuneista menoista riippumatta.

Huomautus 3: IT-lain 24(b) pykälän mukaan vähennys on enintään Rs. Asuntolainan korkoa 200 000 euroa voi vaatia omakotitalon omistaja. Lisäksi vuokrattavan kiinteistön omistajalla on oikeus vaatia koko asuntolainan korkoa vähennyksenä.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit