ITR-ilmoitus: 10 asiaa, jotka sinun tulee tietää ennen tuloveroilmoituksen jättämistä

ITR Filing: 10 things you need to know before filing income tax return

Tuloveroilmoituksen jättäminen 2024: Tilikauden 2023-24 tuloveroilmoitusten jättämisen määräaika on 31.7.2024. Välittömien verojen keskuslautakunta (CBDT) asetti näiden lomakkeiden ITR-lomakkeet ja Excel-apuohjelmat saataville Sähköinen ilmoitusportaali huhtikuun ensimmäisellä viikolla helpottaa veronmaksajien ennakkoilmoitusten tekemistä, useimmat yksittäiset veronmaksajat, mukaan lukien palkansaajat, eivät ole jättäneet ilmoituksiaan tähän mennessä. Syynä oli, että palkansaajat odottavat lomaketta 16, jonka työnantajat yleensä myöntävät kesäkuun jälkipuoliskolla.

Tuloveroilmoitusta tehdessään veronmaksajilla on oltava mukanaan tärkeitä asiakirjoja, kuten lomake 16, 26AS ja AIS. Näiden lisäksi muiden asiakirjojen, kuten tiliotteen, passikirjan, korkotodistukset, kuitit vapautusten tai vähennysten hakemiseksi, sijoitustodisteet jne., käyttö helpottaa myös vaivatonta veroilmoitusten jättämistä.

Verottajien on myös varmistettava, että tiedot, kuten PAN, pysyvä osoite, yhteystiedot, pankkitilitiedot jne., ovat oikein esitäytetyissä tiedoissa, jotka näkyvät heidän käyttämässään ITR-lomakkeessa.

ITR:n ilmoittaminen edellyttää useiden ohjeiden ja sääntöjen noudattamista verolakien noudattamisen varmistamiseksi, sanoo laillistettu kirjanpitäjä Suresh Surana, kun hän luettelee 10 tärkeää seikkaa, jotka veronmaksajien on tiedettävä ennen tuloveroilmoituksen jättämistä.

Tunnista kaikki tulolähteet, mukaan lukien palkka, vuokratulot, korkotulot, myyntivoitot jne. Varmista, että kaikki tulot ilmoitetaan tarkasti veroilmoituksessa.

Oikean ITR-lomakkeen valitseminen:

Valitse sopiva ITR-lomake tulolähteiden, asuintilan ja muiden asiaankuuluvien tekijöiden perusteella. Väärän lomakkeen käyttö voi johtaa komplikaatioihin.

Rekisterin ylläpito:

Pidä kirjaa tuloista, vähennyksistä, sijoituksista ja kuluista, kuten laskuista, kuiteista ja tiliotteista. Näitä asiakirjoja voidaan tarvita varmentamiseen.

Vähennysten ja vapautusten hakeminen:

Hyödynnä vähennykset kohdissa, kuten 80C, 80D, 80G jne., ja poikkeuksia, kuten HRA (House Rent Allowance) ja LTC (Leave Travel Concession) verovelvollisuuden minimoimiseksi.

Ilmoittautuminen määräaikaan mennessä:

Ilmoita ITR:si tuloveroviraston määrittämien eräpäivien sisällä. Yksityishenkilöille (ei kuulu tarkastukseen) eräpäivä on 31. heinäkuuta.

Vahvistus ja lähettäminen:

Vahvista ITR:si käyttämällä Aadhaar OTP:tä, verkkopankkipalvelua tai lähettämällä allekirjoitettu fyysinen kopio CPC Bangaloreen 30 päivän kuluessa sähköpostin lähettämisestä.

Ulkomaisten varojen ilmoittaminen:

Jos omistat ulkomaisia ​​varoja tai sinulla on ulkomaisia ​​tuloja, varmista asianmukainen tiedottaminen ITR:n Foreign Asset Reporting -vaatimusten mukaisesti.

Ennakkovero ja TDS:

Maksa ennakkovero, jos verovelkasi ylittää 10 000 ruplaa tilikaudella. Varmista, että työnantajien tai muiden tahojen vähentämä TDS (Tax Deducted at Source) näkyy oikein 26AS-lomakkeessasi.

Tarkistukset ja korjaukset:

Jos havaitset virheitä tai puutteita, toimita tarkistettu ilmoitus säädetyssä määräajassa (ts. arvioinnin päättymispäivänä tai ennen arvioinnin päättymistä tai 31. joulukuuta vastaavana arviointivuonna sen mukaan, kumpi on aikaisempi) u/s 139(5).

Ilmoitusten noudattaminen:

Vastaa tuloverovirastolta saatuihin ilmoituksiin viipymättä ja tarkasti. Noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin tai lisätarkastukseen.

Samankaltaiset artikkelit