Veroilmoitusten laskeminen: Veropohjan laajentamispyrkimykset eivät ole olleet optimaalisia tulojen kasvun ollessa hidasta

income tax returns, itr, Tax, income tax growth,

Viime tilikaudelta jätetyt tuloveroilmoitukset nousivat uuteen huippuun maanantaina. Veronmaksajien määrä on varmasti noussut nopeammin viime vuosina, mikä heijastaa säännösten lisääntymistä – 28,7 miljoonasta 13. tilikaudella 74 miljoonaan tilikaudella 22. Kuitenkin myös niiden ilmoittajien määrä, jotka vaativat nollaverovelvollisuutta, jatkaa kasvuaan – heitä oli 56 prosenttia tilikaudella 13 ja 69 prosenttia tilikaudella 22. IT-osaston mukaan palautusten keskimääräinen käsittelyaika on nyt 16 päivää, mikä on paljon lyhyempi kuin aikaisempina vuosina. Tekoälyä käytetään automaattiseen tiedostojen palautukseen – ei vain TDS-tietoja, vaan tietoja muista tuloista tallennetaan automaattisesti. Verottajan kiertäminen on nyt vaikeampaa, mutta noudattaminen on paljon helpompaa.

Hallitus on vuosien varrella käyttänyt tekniikkaa, houkuttelevuutta, aggressiota ja tahdikkuutta harkituissa annoksissa laajentaakseen maan tuloveron kantajapohjaa. Pyrkimykseen on liittynyt verokantojen maltillinen keventäminen (laattojen uudelleenjärjestely), palautusten arkistoinnin ja käsittelyn helpottaminen sekä nopeampi riitojenratkaisu ja jopa veronmaksajien peruskirja. Vapautuksia ja vähennyksiä poistetaan asteittain. Henkilön tuloverorakenteen yksinkertaistamisprosessi huipentui uuteen verojärjestelmään (NTR), ilman poikkeuksia, joka otettiin käyttöön 21. vuoden talousarvion kautta.

Jos maan veropohja on kaiken tämän jälkeen edelleen paljon pienempi kuin sen pitäisi olla, syynä on selvästi keskimääräisen intialaisen alhaiset ja pysähtyneet tulot. Tämä näkyy sitäkin selvemmin IT-arkijoiden määrän suhteellisen alhaisena kasvuna alemman tulotason laatoissa, kun taas marginaalikorolla maksavien ja superrikkaiden ryhmät kasvavat nopeammin. Laattarajojen liberaalimman uudelleenlaadinnan ja vakiovähennyksen laajentamisen myötä NTR:n valittaviin henkilöihin on nyt olemassa virtuaalinen verovapaus niille, jotka ansaitsevat jopa 7,27 lakh vuodessa. Tämä on melko anteliasta Intialle, koska vain 1,6 % väestöstä maksoi tuloveroa jopa verovuonna 2022-23 (FY22). Kuluvana tilivuonna uskotaan tapahtuvan suuri veronmaksajien siirtymä NTR:ään vanhasta verovapautuksia tarjoavasta järjestelmästä, erityisesti korkeatuloisten keskuudessa.

Hallitus on toiminut vakuuttuneena siitä, että hyvänlaatuinen ja yksinkertainen verojärjestelmä on paras keino laajentaa veronmaksajapohjaa ja lisätä tulojen tuottavuutta. Prosessissa se on jopa hylännyt käytännön käyttää veropolitiikkaa välineenä ihmisten ja yritysten säästämis- ja sijoitusvalintoihin vaikuttamisessa ja kieltäytynyt tekemästä eroa omaisuusluokkien välillä tulojen verotuksessa. Kummallista kyllä, veropolitiikan rohkea uudelleensuuntaaminen on jossain määrin ristiriidassa kokonaisstrategian kanssa kannustaa investointeja tuotantosidonnaisilla kannustimilla, pankkien taseiden siivoamisella, yrityslainamarkkinoiden syventämisellä ja ennennäkemättömällä panostuksella julkiseen pääomaan. NTR saattaa edistää välitöntä kulutusta investointien sijaan.

Veroviraston olisi hyvä pitää lupauksensa olla huomaamaton, mutta sen pitäisi myös keskittää energiansa veronkiertolaisten nollaamiseen tulospektrin yläpäässä. Sen on myös vältettävä virheitä, jotka vaikuttavat noudattamisen sujuvuuteen. Suunnitelma periä TCS:ää esimerkiksi ulkomailla luottokortilla tehdyistä kuluista oli yksi tällainen. Se oli poistettava nopeasti, koska se oli häiritsemättömän veropolitiikan hengen vastaista.

Samankaltaiset artikkelit