Kuinka NBFC:t voivat ohjata vaatimustenmukaisuutta teknologian ja yhteistyön avulla – Pankki- ja rahoitusuutiset

NBFC's under pressure

Non-Banking Financial Companies (NBFC:t) ovat tärkeitä pilareita Intian rahoitusmaailmassa, ja ne tarjoavat erilaisia ​​rahoituspalveluita ja -tuotteita, jotka vastaavat sekä yritysten että kuluttajien jatkuvasti kehittyviin tarpeisiin. NBFC:t toimivat Intian keskuspankin (RBI) asettaman sääntelykehyksen puitteissa, jota ohjaa Reserve Bank of India -laki 1934 ja jota on täydennetty lukuisilla keskuspankin vuosien varrella julkaisemilla yleiskirjeillä ja ohjeilla. Tämä sääntelyarkkitehtuuri toimii perustana NBFC-sektorin eheyden, läpinäkyvyyden ja vakauden varmistamiselle ja turvaa asianomaisten sidosryhmien edut.

Maassa on yli 9 000 rekisteröityä NBFC:tä eri luokissa, joten vähittäisluottosegmentti erottuu keskeisimmästä kasvusta, ja sen CAGR on vankka, joka vaihtelee 13–15 %, kuten perinteisillä pankeilla. Huomattavaa on, että NBFC:t ovat keränneet merkittävän markkinaosuuden vähittäisluotoissa, jotka ovat päihittäneet tällä alalla perinteiset pankit. NBFC:t ovat nousseet keskeisiksi toimijoiksi vähittäiskaupan segmentissä ensisijaisesti niiden huomattavan innovaatiokapasiteetin ja teknologian asiantuntevan hyödyntämisen ansiosta, joihin perinteiset pankit ovat hitaudensa vaikeuttamana pyrkineet vastaamaan. Ala on noussut valtavaksi voimaksi, ja sen osuus Intian BKT:stä on kasvanut huomattavasti vaatimattomasta 18 prosentista vuonna 2002 vaikuttavaan 60 prosenttiin vuonna 2020, mikä korostaa sen keskeistä roolia taloudellisen vaurauden edistäjänä.

NBFC-sektori on pyrkinyt hellittämättä innovaatioihin sen lisäksi, että se on omaksunut dynaamisia liiketoimintamalleja, joiden tavoitteena on parantaa kuluttajakokemusta ja laajentaa heidän markkina-aluettaan. NBFC:t ovat ottaneet käyttöön ristiinmyyntitekniikoita, erityisesti tarjoamalla monipuolisen valikoiman rahoitustuotteita ja ylläpitämällä strategisia kumppanuuksia tuoteyritysten kanssa ottaakseen käyttöön innovatiivisia rahoitusmalleja, mukaan lukien nollakorkoiset järjestelmät. He ovat käyttäneet mestarillisesti teknologiaa mullistaakseen palveluntarjonnan, edistyneen analytiikan saadakseen tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja luoneet räätälöityjä rahoitusratkaisuja.

Huolimatta NBFC-sektorin etenemisestä, sääntelyn valvonta on edelleen tarpeen vakauden ja eheyden ylläpitämiseksi. RBI noudattaa valppaana lähestymistapaa, kun se seuraa tarkasti NBFC:n kasvua ja toimintatapoja tavoitteenaan edistää varovaisia ​​riskinhallintakäytäntöjä ja varmistaa kattava säännösten noudattaminen. Pelkästään vuonna 2023 RBI julkaisi laajan luettelon yli 100 kiertokirjeestä, ilmoituksesta ja ohjeesta erityisesti NBFC:ille, mikä viittaa keskuspankin ennakoivalle toiminnalle uusiin haasteisiin vastaamisessa ja suotuisan sääntely-ympäristön luomisessa.

Heidän tiensä kasvuun sisältää kuitenkin lukemattomia noudattamisvelvoitteita ja useita lakeja ja dynaamisia säännöksiä sekä alalla saatavilla olevia rajoitettuja taitoja. Keskikokoinen NBFC saattaa joutua navigoimaan yli 1 500 vaatimustenmukaisuusvaatimuksen läpi yli 35 sääntelyalueella, mikä pahentaa säännösten noudattamisen monimutkaisuutta. Kun NBFC:t monipuolistavat liiketoimintaansa sisällyttämällä niihin liitännäistoimintoja, kuten vakuutusmyynnin tai jopa sähköisen kaupankäynnin, niillä on edessään joukko säännöksiä, joita valvovat useat sääntelijät, kuten Intian vakuutusalan sääntely- ja kehitysviranomainen, Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta, ja elektroniikka- ja tietotekniikan ministeriö, muutamia mainitakseni.

Näiden esteiden voittamiseksi sääntelyviranomaisten ja NBFC:n on tutkittava ennakoivasti yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa. Ensinnäkin NBFC:t voivat muodostaa organisaatioihinsa erityisiä vaatimustenmukaisuuskomiteoita varmistaakseen kattavan valvonnan ja säännösten vaatimusten noudattamisen. Lisäksi voidaan käynnistää useita oppimis- ja kehityshankkeita, joilla varustetaan kaikki asiaankuuluvat tiimit tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla käsitelläkseen sääntelyhaasteita tehokkaasti. Regulatory Techin (RegTech) kaltaisten teknisten ratkaisujen ottaminen käyttöön voi virtaviivaistaa vaatimustenmukaisuusprosesseja ja lisätä tehokkuutta sekä edistää tiivistä yhteistyötä yritysten ja sääntelytiimien välillä. Lisäksi NBFC:t voivat olla rakentavasti tekemisissä sääntelyviranomaisten kanssa antamalla palautetta säädösluonnoksista ja osallistumalla aktiivisesti alan neuvotteluihin sääntelykehysten muokkaamiseksi itsesääntelyvaihtoehtojen tutkimisen lisäksi.

Osalta sääntelijöitä on hetken tarve koota eri luokkiin kuuluvia NBFC-vaatimuksia erillisiksi yleiskirjeiksi selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi. On löydettävä järkevä tasapaino sääntelyn jatkuvuuden ja kehityksen välillä antamalla muutoksia olemassa oleviin säännöksiin sen sijaan, että yleiskirjeet kumottaisiin kokonaan. Avoimuuden lisääminen ja vaatimusten noudattamisen helpottaminen rajaamalla selkeästi tarkistukset vuosittaisissa konsolidoiduissa yleiskirjeissä voivat selkeyttää sääntelyä. Lisäksi kohtuullisen siirtymäajan salliminen NBFC:ille sopeutua dynaamisiin säännöksiin voi poistaa toimintahäiriöt ja johtaa vaatimustenmukaisuuden tehokkuuteen, mikä edistää suotuisaa sääntelyekosysteemiä ja innovaatioita.

Viime vuosina teknologia-startup-yritysten, uuspankkien ja fintech-hankkeiden aalto on muokannut rahoitusmaailmaa. Sääntelyrajoitukset estävät näitä yksiköitä toimimasta itsenäisesti, ja ne päätyvät muodostamaan kumppanuuksia perinteisten pankkien ja NBFC:iden kanssa hyödyntääkseen perustettua infrastruktuuriaan innovatiivisten mallien toteuttamiseksi. Nopean kasvun tavoittelussa osa näistä yhteistyösopimuksista on kuitenkin jättänyt huomioimatta asiakaslähtöisyyden ja säännösten noudattamisen. Äskettäinen NBFC-yhtiöiden tiukennettu valvonta on näin ollen pitänyt fintech-yrityksiä, joilla on niin vastuuttomia kasvumalleja, hallinnassa. Samanaikaisesti sääntelyviranomaiset yrittävät saattaa NBFC:t perinteisten pankkien tasolle vaatimustenmukaisuuden ja kuluttajansuojastandardien suhteen. Tämä muutos luo tasapuoliset toimintaedellytykset NBFC-lisenssillä varustetuille säännellyille fintech-yrityksille, jotka ovat valtava haaste perinteisille pankeille ja NBFC-yrityksille.

NBFC:t ovat vakaasti sitoutuneet noudattamaan vaatimustenmukaisuusvaatimuksia ja noudattamaan alan parhaita käytäntöjä. Edistämällä alan sidosryhmien ja sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä, ennakoivia toimenpiteitä uusiin haasteisiin vastaamiseksi ja hyödyntämällä teknologiaa NBFC:t voivat ylittää säännösten noudattamisen sokkelo ja nousta yhdeksi osallistavan kasvun ja taloudellisen osallisuuden katalysaattoreista Intiassa.

Samankaltaiset artikkelit