Saitko tuloveron palautuksen tai ilmoituksen? Voit edelleen toimittaa tarkistetun ITR:n virheiden korjaamiseksi – Tiedä miten

revised itr filing

Alkuperäisten tuloveroilmoitusten (ITR) täyttämisen määräaika päättyi 31. heinäkuuta. Vaikka onkin tärkeää toimittaa ITR ajoissa, on myös tärkeää, että pyrit olemaan huolellinen ja yrität välttää virheitä. Joskus on kuitenkin mahdollista, että kiirehdimme jättämään ITR-ilmoituksen viime hetkellä. Tästä johtuen on aivan luonnollista tehdä virheitä määräajan lähestyessä.

Kun veronmaksajat jättävät ilmoituksensa määräajassa kiireessä, hän huomaa vasta myöhemmin, että hän on joko missannut tietoja tai jättänyt kertomatta. Vaikka prosessissa voi olla useita asioita, jotka voivat mennä pieleen, Intian tuloveroosasto antaa sinun korjata nämä virheet jättämällä tarkistetun ITR-ilmoituksen.

Aikaisemmin määräajassa ITR-ilmoituksen jättäneet verovelvolliset saivat tehdä tarkistetun ilmoituksen. Nykyisen lainsäädännön mukaan jokainen veronmaksaja (mukaan lukien myöhässä oleva ITR) saa kuitenkin toimittaa tarkistetun ITR:n 139 §:n 5 momentin mukaisesti, jos hän on tehnyt virheen ilmoitusta tehdessään. Jos veronmaksajat havaitsevat virheellisen lausunnon tai laiminlyönnin, he voivat tässä kohdassa toimittaa tarkistetun ilmoituksen. Tämä oikaisu voidaan kuitenkin tehdä kolme kuukautta ennen arviointivuoden päättymistä tai, jos se tapahtuu aikaisemmin, ennen arvioinnin päättymistä.

Tuloverolain 139 §:n 5 momentin ja Kolkata Tribunalin tuomion mukaan tarkistettu ilmoitus voidaan jättää myös sen jälkeen, kun se on saanut ilmoituksen tai hyvityksen IT-osastolta. Tästä syystä tilikauden 23 (arviointivuosi 2023-2024) tarkistettujen ilmoitusten jättämisen määräaika on 31.12.2023.

Siitä ei aiheutuisi rangaistusta, jos jättäisit tarkistetun ilmoituksen, jos siihen olisi tehty vain pieniä muutoksia, kuten muutos pankkitilisi tiedoissa tai muissa henkilötiedoissa. Verohallinto voi kuitenkin huomata muutoksen ja tarkastaa aikaisempaan ilmoitukseen tehdyn veron, jos uuteen lomakkeeseen tehdään ilmoittamatta jäänyt tulo tai muu merkittävä korjaus.

Tarkistetun ITR-ilmoituksen lähettämiskertoja ei ole rajoitettu. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että ilmoitusta tehtäessä alkuperäisten palautusten tiedot on ehdottomasti sisällytettävä pakolliseksi vaatimukseksi. Tarkistettu palautus voidaan jättää korjaamaan alkuperäiseen lähetykseen sisältyneet virheet tai puutteet. On kuitenkin erittäin tärkeää noudattaa varovaisuutta ja pidättäytyä tämän toiminnon väärinkäytöstä. Lisämuutosten tarpeen vähentämiseksi on suositeltavaa tehdä ensimmäinen veroilmoitus erittäin huolellisesti.

Tarkistetun ITR-ilmoituksen tekeminen on samanlaista kuin alkuperäisen ilmoituksen jättäminen tuloveroilmoitusportaaliin. Tänä jättöaikana on kuitenkin ilmoitettava tuloverolain 139 §:n 5 momentin mukaisesti. Sinun on siirryttävä sarakkeeseen ”Return filed under” ja valittava vaihtoehto ”Revised u/s 139(5)”. Kun olet valinnut vaihtoehdon, ITR-lomake pyytää sinua antamaan alkuperäisen ITR:n tiedot, jotka sisältävät kuittausnumeron ja alkuperäisen palautuksen arkistointipäivämäärän. Nämä tiedot ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että nykyinen palautus on oikaistu palautus, jossa ei ole virheitä tai puutteita.

On tärkeää varmistaa, että vahvistat muutetun ITR:n, kun olet jättänyt sen. Tuloverotoimikunta ei hyväksy muutettua veroilmoitustasi, ellei sitä ole vahvistettu. Sinulla on useita vaihtoehtoja päivitetyn ITR:n vahvistamiseen, mukaan lukien e-varmennustekniikat, joissa käytetään Aadhaaria, OTP:tä tai EVC:tä (Electronic Verification Code) verkkopankin kautta. Allekirjoitettu kopio ITR-V:stä (Acknowledgement Receipt) voidaan myös lähettää Centralized Processing Centeriin (CPC) Bangaloreen, jos haluat fyysisen vahvistuksen.

Jos teet oikaistun tuloveroilmoituksen, tuloverovirastolta ei peritä maksuja tai sakkoja. Älä siis huolehdi, jos teet virheitä ITR:ää valmistellessasi ottaen huomioon siihen liittyvät monimutkaisuudet. Jos ilmoituksessasi on virheitä etkä toimita tarkistettua ilmoitusta, tuloveroosasto lähettää sinulle ilmoituksen virheistä. Jos olet oikeutettu tuloveron palautukseen, sitä ei myönnetä ennen kuin uusi ilmoitus on jätetty. Tästä syystä hyvän käytännön mukaisesti on suositeltavaa päivittää tuloveroilmoituksesi ja toimittaa voimassa oleva ilmoitus.

Monimutkaisuuden vuoksi joillekin ammattilaisille ja pienyrityksille voi olla pelottavaa toimittaa oikea ITR. Huipputeknologian ja uuden aikakauden yritysten ansiosta, jotka tarjoavat älykkään tuloveroilmoitusohjelmiston, joka yksinkertaistaa ITR-ilmoitusta ja vähentää vaivaa, mahdollistaa sen, että veronmaksajat voivat toimittaa ITR-ilmoitukset nopeasti, helposti ja tarkasti automaattisesti. Tämän seurauksena yksinkertainen prosessi varmistaa, että palautukset toimitetaan ajoissa eikä aiheuta ei-toivottuja seuraamuksia.

Samankaltaiset artikkelit