IT-hyvitykset toisella vuosipuoliskolla kasvavat 50 000 miljoonaa rupiaa

company tax news

Henkilökohtaisen tuloveron (PIT) perinnän kasvu saattaa hidastua hieman kuluvan tilikauden toisella puoliskolla ensimmäisen vuoden huikeasta 31 prosentista, kun tuloveroosasto pyrkii tekemään veronpalautuksia 2 biljoonaa rupiaa loppuvuoden aikana, virallinen lähde kertoi FE:lle. ”Toisen puoliskon palautukset ovat todennäköisesti noin 50 000 rupioita suuremmat kuin vuosi sitten. Tämä tarkoittaisi, että palautukset koko FY24 olisi yli 3,5 biljoonaa rupiaa, kun se viime vuonna oli hieman yli 3 biljoonaa rupiaa, lähde lisäsi.

Suuremmat palautukset vähentäisivät brutto PIT-perinnön (kuitit palautusten jälkeen, mutta ennen pakollisia siirtoja osavaltioille) kasvua tilikaudelta 24 17-18 %:iin, mikä on silti huomattavasti korkeampi kuin 11,4 %:n budjettiarvio (BE). Tämä tarkoittaisi, että PIT-moppaus vuonna 2010 olisi noin 9,5 biljoonaa rupiaa, kun taas BE on 9,01 biljoonaa rupiaa.

Tämän vuoden huhti-syyskuussa PIT-perinnät palautusten jälkeen olivat 4,52 biljoonaa rupiaa, mikä on noin 50 % BE FY24:stä. Viime tilikauden ensimmäisellä puoliskolla vuositavoitteesta saavutettiin 43 %.

Tämän verotuksen 9. lokakuuta mennessä on myönnetty palautuksia 1,5 biljoonaa rupiaa, kun vastaavana ajanjaksona viime vuonna myönnettiin 1 53 biljoonaa rupiaa. Tämä on merkki siitä, että palautusvauhti on hidastunut kuluvan vuoden aikana.

Laitos on viime vuosina nopeuttanut palautusprosessia osana ponnistelujaan lisätä veronmaksajien luottamusta (ks. kaavio).

Kuluvan vuoden budjetoitua korkeampi PIT-perinnön kasvu on myös seurausta laitoksen useista hallinnollisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan parempi verovelvollisuus sekä havaitaan ja hillitään veronkiertoa. Tietysti myös taloudellisen toiminnan elpyminen erityisesti palvelualoilla vaikutti veronkorotukseen positiivisesti.

Valtiovarainministeriö on tuoreessa lausunnossaan todennut, että tämän vuoden arkistointihuippupäivinä sähköinen arkistointiportaali hoiti onnistuneesti liikenteen tarjoten saumattoman kokemuksen veronmaksajille ja veroalan ammattilaisille. Se lisäsi, että tämä johti lopulta ennätykselliseen ITR-hakemukseen – 24. tilikaudella lokakuun 31. päivään mennessä jätettyjen ITR-hakemusten määrä oli 78,5 miljoonaa, kun koko 23. varainhoitovuonna jätettiin yhteensä 77,8 miljoonaa ITR-hakemusta.

”Help-desk-tuki tarjottiin veronmaksajille saapuvien puheluiden, lähtevien puheluiden, live-chatien, Webexin ja yhteisselausistuntojen kautta. Helpdesk-tiimi tuki myös osaston Twitter-kahvaan saapuneiden kyselyjen ratkaisemista Online Response Managementin (ORM) kautta ottamalla proaktiivisesti yhteyttä veronmaksajiin/sidosryhmiin ja auttamalla heitä erilaisissa ongelmissa lähes reaaliajassa, talousjohtaja ministeriö sanoi.

Toisaalta veronkierron hillitsemiseksi osasto on teknologian avulla pystynyt tunnistamaan veronmaksajia kiertäneet veronmaksajat.

Ministeriövirkailijan mukaan IT-osasto on viime vuosina käyttänyt data-analytiikkaa arvioidakseen veronmaksajien profiilia, jotta se vastaa heidän tuloilmoitustaan ​​ja tapahtumiaan. Tapauksissa, joissa havaitaan ristiriita, veroviranomaiset lähettävät hälytyksiä, ilmoituksia ja nostavat verovaatimuksia.

”Viimeiset 4-5 vuotta osasto on käyttänyt data-analytiikkaa veronmaksajien profilointiin… mikä on auttanut meitä tunnistamaan useita veronkiertoajia”, virkamies sanoi.

Viime kuussa FE oli raportoinut, että henkilöt, joiden raportoitu tai todennäköinen vuositulo ylittää 1 miljoonan rupiaa, joutuvat ”360 asteen profilointiin”. Osasto seuraa näiden henkilöiden sijoitusprofiileja, aiheutuneita kuluja ja tulonlähteitä arvioitavaksi.

Maneet Pal Singh, osakas, IP Pasricha & Co, sanoi: ”Viime vuosina data-analytiikka, keinotekoinen älykkyys ja koneoppiminen ovat nousseet verotuksen muuttajiksi. Nämä tekniikat antavat veroviranomaisille mahdollisuuden havaita tehokkaasti veronkiertoa analysoimalla valtavia tietojoukkoja, paljastamalla malleja ja tunnistamalla väärinkäytökset. Tämän seurauksena ei vain veron noudattaminen ole parantunut, vaan se on myös rohkaissut veron noudattamiseen oikea-aikaisesti.

Samankaltaiset artikkelit