Sairausvakuutusalan alttiina! Tässä on mitä vakuutuksenottajat saavat vakuutuksenantajilta ylevien lupausten perusteella, paljastaa tutkimus

Health insurance industry exposed! Here's what policyholders get from insurers against lofty promises, reveals survey

Tarjoavatko sairausvakuutukset vakuutuksenottajille sen, mitä he lupaavat? Tutkimus on paljastanut, että lähes 43 prosentilla sairausvakuutuksenottajista on ollut vaikeuksia saada korvaushakemuksensa kolmen viime vuoden aikana. Nämä vakuutuksenottajat mainitsivat haasteita, kuten korvausvaatimusten hylkäämisen, osittaiset hyväksynnät ja korvausprosessin viivästykset.

Localcirclesin kyselyyn osallistui yli 39 000 vastaajaa maan 302 alueelta.

93 % kyselyyn vastanneista hakee sääntelyn uudistamista

Suurin osa 93 prosentista kyselyyn vastanneista halusi uudistuksia sääntelyn alalla. He katsoivat, että vakuutusyhtiöiden tulisi julkaista kattavat tiedot korvauksista ja vakuutusten peruutuksista verkkosivuillaan kuukausittain.

Sillä on merkitystä, koska kysyntä on kasvanut kuluttajien jatkuvien vaikeuksien seurauksena huolimatta Intian vakuutusalan sääntely- ja kehitysviranomaisen (IRDAI) toimista näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Tärkeimmät sairausvakuutuksen kuluttajien kohtaamat ongelmat

Tutkimuksessa todettiin lisäksi, että vakuutusyhtiöiden sairausvakuutusvaatimusten hylkääminen ja vakuutusten peruuttaminen olivat kuluttajien keskeisimpiä ongelmia.

Muiden kuluttajien kohtaamien haasteiden joukossa oli vakuutusyhtiöiden hylkääminen korvausvaatimuksista luokittelemalla sairaus jo olemassa olevaksi sairaudeksi ja hyväksymällä sitten osittaista korvausta.

”Useissa vakuutuksenottajien mainitsemissa tapauksissa kesti 10-12 tuntia sen jälkeen, kun potilas oli valmis kotiutumaan, ennen kuin he pääsivät kotiutumaan, koska sairausvakuutushakemus oli vielä käsittelyssä”, Localcircles-tutkimus kertoo.

Tutkimuksessa mainittiin myös, että vastaajat viittasivat merkittäviin viivästyksiin sairaalasta kotiuttamisessa, koska hakemusten käsittelyajat ovat pitkiä, kun tapaukset kesti 10–12 tuntia sen jälkeen, kun potilaat oli ilmoitettu valmiiksi kotiutumiseen.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 39 % ihmisistä luottaa välittäjiin ostaessaan tai uusiessaan yleisiä vakuutuksia. Noin 40 % ihmisistä käyttää online-aggregaattoreita, ja pienempi osa, 14 %, käyttää mieluummin suoraan vakuutusyhtiöiden verkkosivustoja tai sovelluksia.

Tämä kysely korostaa kiireellistä tarvetta parantaa sairausvakuutuskorvausten käsittelyn läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta. Kun kuluttajat kamppailevat näiden haasteiden kanssa, tarve sääntelyn muutoksiin on kasvanut. Tutkimus korosti Intian vakuutussektorin kehittämistarvetta.

Samankaltaiset artikkelit