Pienen pääoman järjestelmät lisäävät tuloja MF:iin; MF:n osakepääoman nettotuonti saavutti helmikuussa korkeimman kahden vuoden

small cap, mutual funds, sip, systematic investment plan, money

Intian sijoitusrahastojen yhdistyksen (Amfi) tiedot osoittivat, että nettotuonti avoimiin osakerahastoihin saavutti helmikuussa kahden vuoden huipun, 26 866 miljardia rupiaa.

Pienen pääoman rahastot johtivat tuloja, ja ne houkuttelivat eniten, 2 922,5 miljardia rupiaa helmikuussa. Helmikuussa suuriin ja keskisuuriin rahastoihin tuotiin nettomääräisesti 3 157 miljoonaa rupiaa. Flexi-cap-rahastojen nettotuonti oli 2 613 miljoonaa rupiaa ja osakesidonnaisiin säästöihin 339,1 miljoonaa rupiaa.

Avoimet osakerahastot ovat nähneet nettotuontia 36 kuukauden ajan peräkkäin huolimatta joistakin arvostukseen liittyvistä huolenaiheista. Vertailuindeksi NSE Nifty 50 on noussut lähes 55 % viimeisen 36 kuukauden aikana sijoitusrahastojen tulon ansiosta.

Systemaattiseen investointisuunnitelmaan (SIP) tuleva tulo saavutti ennätyskorkeuden 14. kerran 17 kuukaudessa. Helmikuun SIP-osuus oli 19 187 miljoonaa rupiaa.

Nettotuonti alakohtaisiin ja temaattisiin rahastoihin kasvoi helmikuussa 134 prosenttia 11 263 miljoonaan rupiaan.

”Kahdeksan uuden rahaston käyttöönoton myötä lisääntynyt kiinnostus toimiala- ja temaattisiin rahastoihin auttoi osakevirtaa helmikuussa”, AMFI:n toimitusjohtaja Venkat Chalasani sanoi.

Groww Banking & Financial Services Fund; määrä PSU-rahasto; SBI Energy Opportunities Fund; WhiteOak Capital Banking & Financial Services Fund; WhiteOak Capital Pharma ja Healthcare Fund aloittivat toimintansa helmikuussa.

”Olemme etsineet toimenpiteitä riskienhallinnan vahvistamiseksi ja sijoittajille annettavan tiedon lisäämiseksi”, Chalasani sanoi.

Viime kuussa AMFI pyysi omaisuudenhoitoyhtiöitä varmistamaan asianmukaiset riskienhallintakäytännöt ja suojella sijoittajia pienten ja keskisuurten yhtiöiden segmenttien nousun jälkeen.

AMFI jakaa ensimmäiset tiedot 15. maaliskuuta, Chalasani lisäsi.

Toistaiseksi voimassa olevien velkajärjestelyjen joukossa likvidit varat todistivat eniten nettotuontia helmikuussa, 83 642 miljardia rupiaa. Yön yli -rahastojen nettovirta oli 17 376 miljoonaa ruplaa.

Erikseen muiden kuin kullan pörssilistattujen rahastojen nettomäärä oli lähes 6 462 miljoonaa rupiaa helmikuussa.

Kaiken kaikkiaan sijoitusrahastoalan nettotuonti oli 1,2 biljoonaa rupiaa. Hallinnoitavat nettovarat olivat 54,5 biljoonaa rupiaa 29. helmikuuta.

Samankaltaiset artikkelit