Ohjelmoitava raha ja tekoäly: Uudet rajat häiritsevät perinteisiä pääomamarkkinoita – Digital Transformation News

As PM continues to evolve, AI integration should have more prominence

Rahan kehitystä on johtanut tarve helpottaa kauppaa ja kaupankäyntiä helpommin ja tehokkaammin. Aloitimme yksinkertaisilla vaihtokauppajärjestelmillä käydäksemme kauppaa tavaroilla ja palveluilla, siirryimme hyödykerahaan (suola, simpukankuoret ja jalometallit vaihtovälineenä) ja paperirahaan, ja olemme nyt elektronisen rahan ja nykyaikaisten digitaalisten valuuttojen (kryptovaluuttojen, jne.). Teknologian kehittyessä uusia rahamuotoja ilmaantuu edelleen, ja niitä hallitsee enemmän koneäly ja vähemmän ihmisen väliintulo.

Digitaaliset valuutat perustuvat tyypillisesti salaustekniikoihin, jotka turvaavat ja todentavat tapahtumat, ja niiden arvon määrää markkinoiden tarjonta ja kysyntä. Nämä valuutat toimivat hajautetussa verkossa, mikä mahdollistaa turvalliset ja läpinäkyvät liiketoimet ilman välittäjiä, kuten pankkeja tai muita rahoituslaitoksia. Uusi digitaalisen valuutan valmistuksen muoto, ohjelmoitava raha (PM) edustaa laajempaa käsitettä, joka kattaa kryptovaluuttojen ominaisuudet, mutta ulottuu niiden ulkopuolelle useilla tavoilla.

PM on keskusviranomaisen, kuten valtion tai rahoituslaitoksen, liikkeeseen laskema ja valvoma keskitetty digitaalinen valuutta. Se voidaan ohjelmoida suorittamaan tietyt tapahtumat tai ehdot automaattisesti, kun tietyt kriteerit täyttyvät. Tämä on mahdollista älykkäillä sopimuksilla, jotka ovat itse toteutuvia sopimuksia, joiden sopimusehdot on kirjoitettu suoraan koodiin. PM sisältää erilaisia ​​rahoitusvälineitä, kuten keskuspankkien digitaalisia valuuttoja (CBDC), stabiileja kolikoita, perinteisten omaisuuserien digitaalisia esityksiä (tokenized arvopaperit) ja paljon muuta.

PM käsittelee legitiimiyttä, jota kryptovaluutoista puuttui. Kansakunnat ja markkinat voivat nyt käydä vapaasti kauppaa, saumattomasti integroituna perinteisiin rahoitusjärjestelmiin ja säänneltyihin instituutioihin, monenlaisilla rahoitustoiminnoilla, mukaan lukien maksut, lainananto, lainanotto, säästäminen, vakuutus ja paljon muuta. Se mahdollistaa myös uusia liiketoimintamalleja ja tulovirtoja, mikä helpottaa mikromaksuja, käyttökohtaisia ​​palveluita ja sisällön kaupallistamista, mikä avaa uusia mahdollisuuksia tuottajille ja kuluttajille.

PM mahdollistaa monimutkaisten rahoitustapahtumien automatisoinnin menettämättä vaiheittaista jäljitettävyyttä, mikä vähentää välittäjien, kuten pankkien tai muiden rahoituslaitosten, tarvetta. Se mahdollistaa mikromaksut (jotka ovat muuten kalliita suorittaa itsenäisesti) ja edistävät taloudellista osallisuutta (tarjoamalla rahoituspalveluita pankkivapaille ja alipankkiyhteisöille, joita pankkijärjestelmä perinteisesti ei palvele).

Se rakentuu vähitellen älykkäiden sopimusten malliin, mikä lisää rahoitustapahtumien läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Tämä voi vähentää petosten tai muiden väärinkäytösten riskiä. PMtechnologiesille rakennettu Decentralized Finance (DeFi) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita, mukaan lukien lainananto, lainanotto ja korkojen ansaitseminen, ilman perinteisiä pankkeja. Tämä avaa taloudellisia mahdollisuuksia laajemmalle väestölle.

Viimeisen vuosikymmenen aikana kryptovaluuttatransaktioiden toteutus ja ohjaus on siirtynyt ihmisen harkinnasta tekoälyn (AI) malleihin. Nykyinen AI Integration -objektiivi keskittyy kaupan toteutuspariteetin johtamiseen, joka kattaa markkinamielialan arvioinnin, hintojen arbitraasin, volatiliteettiennusteet, markkinoiden vaihtelut, globaalit tapahtumat jne. Nämä algoritmit käsittelevät valtavia määriä dataa, uutisartikkeleita, sosiaalisen median mielipiteitä ja historiallisia hintamalleja. tehdä tietoisia kaupankäyntipäätöksiä PM-markkinoilla. GenAI-mallit auttavat arvioimaan salkun hajauttamista ja antavat suosituksia riskinhallintastrategioista.

Kryptovaluuttaverkoilla, kuten Bitcoinilla ja Ethereumilla, on raportoitu olevan skaalautuvuusongelmia (vaikka jotkut kiistävät sen). Rahoituspalveluyritykset käyttävät tekoälymoottoreita tapahtumien käsittelyn optimointiin, verkon suorituskyvyn parantamiseen, alku- ja loppupään yhteystopologian parantamiseen ja ruuhkien vähentämiseen suuren kysynnän aikoina. Jotkut kryptovaluuttaprojektit tutkivat tekoälyyn perustuvia konsensusmekanismeja parantaakseen skaalautuvuutta korkean viiveen kaupan täsmäytys-/selvitystoiminnassa. Älykkäät sopimukset auttavat tekoälyä luomaan ja hallitsemaan tokenoituja resursseja, ja ne ovat olleet lohkoketju-alustoilla varsin häiritseviä (esim. Ethereum käyttää tekoälyn oraakkeleita yhdistämään lohkoketjun tiedot todellisen maailman tietoihin). Tekoälymallit auttavat poikkeamien havaitsemisessa, henkilöllisyyden vahvistamisessa, rahanpesun estämisessä ja KYC:ssä (Know Your Customer).

Tekoäly tarjoaa lukuisia etuja kryptovaluutta-avaruudelle, mutta se herättää myös huolenaiheita liittyen yksityisyyteen, hintojen manipulointiin, tietoturvaan ja mahdolliseen algoritmiseen harhaan. Kun PM kehittyy edelleen, tekoälyintegraatio tulee entistä näkyvämmäksi, ja sillä on etuja ja haasteita koko markkinoille. Sääntelypuolella, kun PM-ratkaisut tulevat entistä yhteentoimivammiksi, sääntelijöiden on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri lohkoketjujen ja verkkojen välillä liikkuvia liiketoimia ja omaisuutta säännellään ja valvotaan. Haluan jättää lukijoille monologin: kuinka tekoälyintegraation pitäisi kryptovaluutoissa tasapainottaa eettisiä näkökohtia ja haasteita?

Samankaltaiset artikkelit