Nousevien vuorovesien dekoodaus: Intian sijoitusrahastoalan virtausten kartoitus vuonna 2024

Decoding the Soaring Tides: Mapping the currents of India's mutual fund industry in 2024

Kun astumme uuteen vuoteen, Intian sijoitusrahastoala on asettanut tähtäänsä monumentaaliseen saavutukseen – himoituun 100 000 000 rupian AUM-merkkiin. Äskettäinen virstanpylväs ylittää 50 000 000 rupian nettovarallisuus (AUM) ensimmäistä kertaa korostaa alan kestävyyttä ja sen keskeistä roolia pitkän aikavälin vaurauden luomisen edistämisessä.

Merkittävä kasvukaari on osoitus sijoittajien luottamuksesta sijoitusrahastoihin edullisena, pitkän aikavälin varallisuuden luomiskeinona. Intian sijoitusrahastojen yhdistys (AMFI) ilmoitti 51 09 071,8 miljoonan Rs:n nettomääräiseksi joulukuun 2023 lopussa, mikä kuvastaa Intian kasvutarinaa.

Joulukuussa 2023 osakesijoitusrahastoihin virtasi noin 17 000 ₹, mikä merkitsi dynaamista muutosta sijoittajien ilmapiirissä. Pienyhtiöt sijoitusrahastot johtivat maksua ja houkuttelivat lähes 3 857 miljardia ₹, mikä osoitti kasvavaa halukkuutta riskialttiisiin sijoituksiin. Sitä vastoin keskisuurten yhtiöiden rahastot laskivat marraskuun 2 665 miljoonasta ₹ 1 393 miljardiin joulukuussa.

Systemaattinen investointisuunnitelma (SIP) saavutti ennennäkemättömän korkean tason ja kirjasi 17 610 ₹ kuukausittaisen tulon. Tämä SIP-osuuksien kasvu yhdistettynä erilaisiin rahastovaihtoehtoihin vahvistaa alan vetovoimaa vaurauttajana.

Osakesijoitukset jatkoivat nousuaan 4 259 miljoonaa ₹ virtaamalla toimialarahastoihin. Huolimatta keskisuurten yhtiöiden rahastojen tulojen vähentymisestä, yleinen vauhti säilyi ennallaan inflaatiopaineen ja kukoistavan talouden vauhdittamana.

Hybridirahastot kokivat voimakasta tuloa, yhteensä 15 009 ₹. Arbitraasirahastot nousivat johtoon 10 645 miljoonalla ₹, mikä osoitti sijoittajien taipumusta luokkaan likvidien varojen verotuksen muutoksen jälkeen. Osakesäästäminen ja usean omaisuuden allokaatiorahastot houkuttelivat 1 080 ₹ ja 2 420 ₹. Indeksirahastot kirjasivat 703 miljoonan ₹ sisäänvirtauksen, kun taas kulta-ETF:t saivat 88 ₹, mikä kuvastaa hajauttamista.

Alan suosio kasvoi myös folioiden kokonaismäärän ollessa kaikkien aikojen ennätys, 16 48 90 272 joulukuussa 2023. SIP-maksut saavuttivat ennätysmäärän 17 610,16 ₹ ja ennennäkemättömät 7 63 65 924 SIP-tiliä. ja vastaava SIP AUM 9 95 925,39 ₹. Tämä SIP-tilien kasvu korostaa yksityissijoittajan kasvavaa roolia alan kehityksen kehityksessä.

Joulukuussa 2023 tehtiin 21 uutta rahastotarjousta, jotka keräsivät 9 872 000 000 000 000 ₹, ja ne kattavat avoimet ja suljetut rahastot, toimiala-/teemarahastot, hybridirahastot, lastenrahaston, indeksirahastot ja ulkomaille sijoittavien rahastojen rahastot. Tämä uusien vaihtoehtojen tulva korostaa alan sitoutumista erilaisiin sijoittajien tarpeisiin.

Keskellä tätä kehitystä keskisuurten yhtiöiden sijoitusrahastot ovat nousseet keskipisteeksi vuodelle 2024, ja ylimmät johtajat tuottavat loistavaa yhden vuoden tuottoa ylittäen vertailuindeksit, kuten Nifty Midcap 50 ja S&P BSE MID CAP. Vaikka keskisuurten yhtiöiden rahastoihin liittyy luonnostaan ​​riskejä, nämä tuotot korostavat niiden potentiaalia kasvumahdollisuuksia etsiville sijoittajille. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan arvioimaan huolellisesti yksittäisten rahastojen kehitystä ja mukauttamaan ne riskinottohalukkuuteensa salkkuja hajauttaessaan.

Parag Parikh Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund ja WhiteOak Capital Mutual Fund ovat lisänneet alan elinvoimaa. Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund pyrkii tuottamaan tuloja ja kasvattamaan pääomaa pitkällä aikavälillä dynaamisen allokoinnin avulla oman pääoman ja korkoinstrumenttien välillä. Motilal Oswalin asiakirjaluonnoksissa on kaksi ETF:ää – Nifty IT ETF ja Nifty Bank ETF, jotka kopioivat/seuraavat vastaavia indeksejä. WhiteOak Capitalin Pharma and Healthcare Fund, jonka vertailuindeksi on S&P BSE Healthcare TRI, keskittyy pääoman arvonnousuun pitkällä aikavälillä lääke- ja terveydenhuoltosektorilla.

Strategisena toimenpiteenä Navi Mutual Fund on nimennyt uudelleen kaksi hybridijärjestelmää: Navi Regular Savings Fund tunnetaan nyt nimellä Navi Conservative Hybrid Fund ja Navi Equity Hybrid Fund -nimellä Navi Aggressive Hybrid Fund astuu voimaan 1. tammikuuta.

Kun navigoimme Intian sijoitusrahastoalan kehittyvässä maisemassa, innovaatioiden yhdistäminen, kasvava sijoittajien luottamus ja monipuolinen rahastotarjonta vie meidät kohti välitöntä virstanpylvästä, 100 000 000 biljoonaa AUM:a. Matka lupaa paitsi taloudellista kasvua myös sijoitusrahastojen syvempää integraatiota miljoonien sijoittajien vaurauden luomiseen eri puolilla maata.

Samankaltaiset artikkelit