Normaali ei edelleenkään karkaa……Tauko jatkuu – CaFE Invest News

Mr. Deepak Jasani, Head of Retail Research at HDFC Securities,

Kirjailija: Deepak Jasani

RBI:n MPC äänesti yksimielisesti repokoron pitämisen ennallaan 6,5 prosentissa 8. joulukuuta, viidentenä peräkkäisenä taukoaan, koska lähiajan näkymiä peittävät elintarvikkeiden inflaatioriskit, jotka voivat johtaa inflaation kiihtymiseen marras- ja joulukuussa. Näin ollen maksuvalmiusluottokorko (SDF) pysyy ennallaan 6,25 prosentissa ja maksuvalmiusluottokorko (MSF) ja pankkikorko 6,75 prosentissa. MPC jatkoi ”majoitusmahdollisuuden peruuttamista” (5:1 enemmistöllä).

RBI vaikutti vähemmän haukkaalta likviditeetin hallinnassa verrattuna aiempaan politiikkaan. Tiukkojen likviditeettiolosuhteiden vuoksi, jolloin järjestelmän likviditeetti muuttui alijäämäiseksi syyskuussa, RBI ehdotti maksuvalmiusjärjestelyjen peruuttamista pysyvän talletusjärjestelmän ja marginaalisen maksuvalmiusjärjestelmän puitteissa jopa viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 30.12.2023 alkaen likviditeetin hallinnan parantamiseksi. Kuvernööri kuitenkin korosti, että OMO-myynnin hyödyntäminen tulevaisuudessa ei ole poissa pöydältä, jos likviditeettiylijäämä kasvaa merkittävästi.

Inflaatio pysyi edelleen keskeisenä painopistealueena, kun kuvernööri korosti, että 4,0 prosentin kuluttajahintaindeksin tavoite on vielä saavuttamatta ja RBI pysyy kurssissa. Vaikka elintarvikkeiden inflaatio on hidastunut kaksinumeroisesta 6,2 prosenttiin lokakuussa, keskeisten vihannesten ja palkokasvien hintojen nousu saattaa nostaa kuluttajahintainflaatiota lähitulevaisuudessa. Positiivista on se, että polttoaineinflaatio on luisunut deflaatioon ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat, erityisesti maataloushyödykkeiden hinnat, ovat laskeneet riisiä lukuun ottamatta. Sävy pysyi haukkana, koska kokonaisinflaatio on edelleen epävakaa epävarmuustekijöiden keskellä. RBI piti CPI-ennusteensa 5,4 %:ssa 24 tilikaudelle, Q3 5,6 % ja Q4 5,2 %. CPI-inflaation ennustetaan olevan 5,2 % Q1:2024–2025; Q2 4,0 %; ja Q3 4,7 %.

Kuluneen vuoden aikana rahapoliittiset toimenpiteet ylimääräisen likviditeetin poistamiseksi sekä hallituksen tarjontapuolen toimet ovat onnistuneet hyvin hallitsemaan inflaatiopaineita. Perusinflaatio on hidastunut ja kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat ankkuroituneet paremmin. Kasvu on pysynyt joustavana ja vahvana, mikä yllättää kaikki positiivisesti. FPI-virrat ovat kokeneet merkittävän käänteen vuosina 2023–24: FPI:n nettovirta on 24,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria (6. joulukuuta asti) verrattuna kahden edellisen vuoden nettomäärään. Likviditeettitilanne jatkui loka-marraskuussa. Jatkossa julkiset menot kuitenkin todennäköisesti helpottavat likviditeettioloja.

Taloudellinen toimeliaisuus vilkastui toisella vuosineljänneksellä vahvan kotimaisen kysynnän tukemana, mikä johti vahvaan 7,6 %:n BKT:n kasvuun. Teollisuussektori vahvistui keventämällä tuotantopanoskustannuspaineita ja piristymällä kysyntäolosuhteisiin. Palvelusektorin kelluvuus on säilynyt ennallaan, mikä näkyy korkean taajuuden indikaattoreissa. Marraskuussa 2023 1,68 000 000 ₹:n GST-keräys oli vilkasta. Kun kaikki nämä tekijät otetaan huomioon, RBI on lisännyt BKT:n reaalikasvua 7 prosenttiin 24. tilikaudella 6,5 ​​prosentista aikaisemmasta tuotantotoiminnasta ja maaseudun kulutuksen asteittaisesta elpymisestä. Mielenkiintoista on, että ensi tilivuonna RBI:n BKT-ennusteet ovat edelleen korkeammalla puolella 6,7 ​​prosentissa ja 6,5 ​​prosentissa vuoden 2025 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että rahapolitiikka ei ehkä löysty pian tai tämä ennuste saattaa olettaa keventymistä, joka auttaa pitämään kasvuvauhdin korkeammalla.

RBI on edelleen valppaana ja valmis toimimaan kehittyvien näkymien mukaisesti mahdollisten riskien torjumiseksi, kuten vakuudettomien lainojen kasvua hillitsevät ennaltaehkäisevät toimenpiteet osoittavat. Investointien ja menojen kelluvuuden ja maaseudun kysynnän asteittaisen paranemisen ansiosta Intia on paremmassa asemassa kestämään epävarmuutta. Mutta RBI pyrkii edelleen 4,0 prosentin kuluttajahintaindeksiin. Näin ollen koronlasku on pian epätodennäköinen. Odotamme koronlaskua ehkä Q1FY25, mutta se olisi tiedoista riippuvaista.

Pitkän aikavälin G-sec-tuotto on heikentynyt viimeaikaisista huipuista, mikä heijastaa näiden joukkovelkakirjojen voimakasta kysyntää rahoituslaitoksilta ja globaalien joukkolainojen tuottojen heikkenemistä. 10 vuoden G-sec-tuotto pysyi pääosin ennallaan ilmoituksen jälkeen rahapolitiikan välittyessä edelleen järjestelmän läpi.

Osakemarkkinat ottavat positiivisia vihjeitä kasvu- ja inflaatiorintamalla.

Samankaltaiset artikkelit