Lahjoitatko osakkeita tyttärellesi tai pojallesi? Tunne verovaikutukset

Gifting shares to your daughter or son? Know the tax implications

Jos isä luovuttaa yrityksen osakkeita tyttärelleen tai pojalleen, ovatko he verovelvollisia? Useat tekijät määräävät verovelvollisuuden, mukaan lukien kaupan aitous, lahjakirjan olemassaolo, osakkeiden hallussapitoaika ja paljon muuta.

Lok Sabhan vaalien tulokset 2024

Tuloverolain 56 §:n mukaan jokainen yksityishenkilön vastaanottama rahalahja, kiinteä omaisuus tai irtain omaisuus on veronalaista, jos vuoden aikana saadun kokonaismäärä ylittää 50 000 ruplaa. Tästä määräyksestä on kuitenkin olemassa tiettyjä poikkeuksia, erityisesti sukulaisilta saadut lahjat.

Lain 47 § vapauttaa osakkeiden lahjoittamisesta saatu luovutusvoitto, vaikka se kuuluukin luovutuksen määritelmän piiriin. Jos osakkeiden saaja kuitenkin kuuluu 56 §:n mukaisen sukulaisen määritelmän piiriin, pesänhoitajalla ei ole veroa. Lisäksi pesänhoitajan myöhempien osakemyyntien verojen laskemisesta maksaa edellinen omistaja ja myös omistusaika alkaa siitä päivästä, jolloin edellinen omistaja on hankkinut osakkeet. Edellä olevaa sovelletaan, vaikka osakkeet siirrettäisiin osana perintöä.

Anand Rathi Wealth Limitedin johtaja Chintak Shah selittää verotussäännöt osakkeiden lahjoittamisessa.

”Jos lahjaksi saadut osakkeet myydään välittömästi niiden saamisen jälkeen, niistä saatava tulo on veronalaista myyntivoittoihin perustuvan tulon perusteella. Vastaanottajan tulee maksaa sovellettavien verokantojen mukainen vero ja toimittaa ITR-2″, hän selittää.

Miten lahjoitetuista osakkeista lasketaan myyntivoitto?

Omistusaika myyntivoiton luonteen määrittämiseksi, olipa se lyhyt- tai pitkäaikainen, lasketaan edellisen omistajan hankintapäivästä myyntipäivään. Käyttöomaisuuden hankintameno määritetään myyntivoiton laskemiseksi edellisen omistajan kauppahinnaksi.

Lahjatapahtuman aitouden todentamiseksi on tärkeää säilyttää sekä lähettäjän että vastaanottajan asianmukaiset asiakirjat, kuten lahjakirja. Arvokkaat lahjat saattavat joutua veroviraston tarkastukseen, mikä korostaa perusteellisen dokumentoinnin tärkeyttä.

Vero osakkeiden luovutuksesta

Vuoden 1961 tuloverolain 2 §:n 47 kohdassa määritellään ”siirto”, joka sisältää muun muassa omaisuuden myynnin, vaihdon tai luovutuksen. Kun omaisuus on siirretty, ”pääomavoitto” erääntyy. Osakkeet voivat olla joko listattuja tai noteeraamattomia.

Pörssiosakkeiden myynnin verotus

Pörssinoteerattujen osakkeiden voitot luokitellaan pitkäaikaisiksi, jos ne myydään 1 vuoden pitoajan jälkeen, muuten ne katsotaan lyhytaikaisiksi, Shah sanoo. ”Pitkäaikaisista myyntivoitoista noteerattujen osakkeiden myynnistä tunnustetussa pörssissä verotetaan 10 % sekä koulutusvero ja mahdolliset lisämaksut, kun taas lyhytaikaisista myyntivoitoista verotetaan 15 %.”

Pitkän aikavälin myyntivoittoihin sisältyy kuitenkin verovapautus 1 00 000 rupiaa vuodessa eli yli 100 000 rupiaa verotetaan vain, hän lisää.

Lisäksi, jos osakkeet on hankittu ennen 31.1.2018 – niin tuloverotuksen mukainen kustannus on korkeampi kuin todellinen kauppahinta tai hinta 31.1.2018.

Listaamattomien osakkeiden myynnin verotus

Pörssiosakkeista saadut voitot luokitellaan pitkäaikaisiksi, jos ne myydään 2 vuoden pitoajan jälkeen, muuten ne katsotaan lyhytaikaisiksi. Pitkän aikavälin myyntivoittoja listaamattomien osakkeiden myynnistä peritään indeksoinnin jälkeen 20 %:n veroprosentti sekä koulutusvero ja mahdolliset lisämaksut, kun taas lyhytaikaisia ​​myyntivoittoja verotetaan laattaprosentin mukaan.

Samankaltaiset artikkelit