Kuinka paljon rahaa voin saada lahjaksi ilman verovelvoitteita? – Tuloverouutisia

tax on gifts

Ohjaa minua Diwalin yhteydessä, kuinka paljon rahaa voi saada lahjaksi ilman verovelvoitteita.

Vuoden 1961 tuloverolain (”IT-laki”) 56(2)(x) pykälän mukaisesti, jos yksityishenkilön saaman rahan kokonaissumma ylittää Rs. 50 000 ilman vastiketta tietyn tilikauden aikana, silloin tällainen summa on verotettava otsikon ”Tuot muista lähteistä” alla.

Yksinkertaisesti sanottuna, jos henkilö saa käteislahjan joko yhdeltä tai useammalta henkilöltä Diwalin yhteydessä ja tällaisen kuitin kokonaisarvo ylittää Rs. 50 000 tietyn tilikauden aikana, tällaista määrää verotetaan kyseiseen henkilöön sovellettavien laattaverojen mukaan.

Tästä syystä tuloverotuksen näkökulmasta veroseuraamuksia ei ole, jos lahjana saatujen käteisvarojen yhteenlaskettu määrä ei ylitä Rs. 50 000 tilikaudella.

On myös aiheellista huomata, että jos työntekijä saa työnantajaltaan käteisen lahjan, koko lahjana saatu summa (vaikka se ei ylittäisikään 50 000 ruplaa) verotetaan otsikon ”Palkasta saadut tulot” alla. ’. Lisäksi IT-sääntöjen säännön 3(7)(iv) mukaisesti, jos työntekijä saa Diwali-lahjan luontoissuorituksena (kuponki/este/lahja) ja tällaisen kokonaisarvo on Rs. 5 000 tai enemmän tilivuonna, niin sama on veronalaista palkkiona kohdassa Palkka. Jos luontoislahjan kokonaismäärä on pienempi kuin Rs. 5000, sama on vapautettu verosta.

Rahana tai luontoislahjoina, irtainta tai kiinteää omaisuutta koskevat säännökset on määritelty tietoteknisen lain 56 §:n 2 momentin x kohdassa, jotka on tiivistetty seuraavassa taulukossa:

1. Ilman vastiketta saatu rahasumma Kokonaisarvo ylittää Rs. 50 000 tilivuonna (”FY”) Saatu rahasumma kokonaisuudessaan
2. Tietty irtain omaisuus (osakkeet ja arvopaperit, korut jne.) vastaanotettu vastikkeetta FMV:n kokonaismäärä ylittää Rs. 50 000 FY:ssä Kiinteistön koko FMV
3. Kiinteistö vastaanotettu vastikkeetta Mainitun omaisuuden leimaveroarvo ylittää Rs. 50 000 Kiinteistön koko leimaveroarvo

Yllä olevasta taulukosta voidaan päätellä, että jos lahjan arvo (olipa se käteinen, irtain tai kiinteä omaisuus) ylittää Rs. 50 000 samat houkuttelevat tuloveroa.

Tietotekniikkalaissa todetaan kuitenkin nimenomaisesti, että 56 §:n 2 momentin x kohdan säännöksiä ei sovelleta, jos henkilö saa lahjoja sukulaisiltaan. Lisäksi termi ”sukulaiset” on määritelty erikseen. Näin ollen tällaisilta määritellyiltä sukulaisilta saatuja Diwali-lahjoja ei veroteta.

”Sukulainen” tarkoittaa yksilön tapauksessa

(A) henkilön puoliso;

(B) henkilön veli tai sisar;

(C) henkilön puolison veli tai sisar;

(D) henkilön jommankumman vanhemman veli tai sisar;

(E) mikä tahansa yksilön lineaarinen nouseva tai jälkeläinen;

(F) henkilön puolison lineaarinen ylenevä tai jälkeläinen;

(G) kohdassa tarkoitetun henkilön puoliso (B) – (F).

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit