Sijoitusrahastoalan tulot putosivat 34 765 miljoonaan rupiaan toisella vuosineljänneksellä – Market News

MONEY (1)

Sijoitusrahastotoimiala jatkui positiivisella vauhdilla syyskuun vuosineljänneksellä houkutellen 34 765 miljoonaa rupiaa, vaikka se olikin valtava vähennys verrattuna edellisen vuosineljänneksen 1,85 miljoonan rupian tuloihin, mikä johtui pääasiassa vetäytymisestä velkasegmentistä.

Suurimmassa osassa omaisuusluokista oli nettotuontia kuluvan tilikauden heinä-syyskuun aikana, lukuun ottamatta korko- tai velkasegmenttiä, jossa oli nettotuontia.

Kaiken kaikkiaan virrat alkoivat vahvasti tarkastellun vuosineljänneksen aikana. Raportin mukaan nettotuonti oli 82 467 miljardia rupiaa heinäkuussa, mikä supistui 16 180 miljoonaan rupiaan elokuussa ja päättyi pettymykseen 63 882 miljoonan ruplaa. Kirjailija: Morningstar India

”Viime vuosien nettovirrat kullakin vuosineljänneksellä ovat olleet hajanaisia. Kesäkuun vuosineljänneksen virrat olivat korkeimmat neljään vuoteen, se huomautti.

Alan hallinnoimat varat olivat syyskuussa 46,22 miljoonaa rupiaa, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

”Maailmantalous on nyt Venäjän ja Ukrainan väliseen konfliktiin liittyvien ongelmien edessä, maiden raju inflaatio ja keskuspankkien väistämätön korkojen nosto helpon rahan politiikan lopettamiseksi. Muihin maihin verrattuna Intia on ollut markkinoiden suorituskyvyn suhteen sitkeä, ja muut maat ovat nähneet viime aikoina paljon voimakkaamman korjauksen”, Morningstar Intian analyytikko Melvyn Santarita sanoi.

Osakesegmenttien osalta sisäänvirtaus on ollut omaisuusluokassa positiivista viimeisen 10 vuosineljänneksen aikana, vaikkakin virtojen vauhti on ollut hajanaista.

Syyskuun vuosineljänneksellä nettovirrat kasvoivat 41 962 miljoonaan rupiaan, mikä on huomattavasti enemmän kuin viimeisellä neljänneksellä, jolloin nettovirta oli 18 358 miljoonaa rupiaa.

Toisaalta omaisuusluokan nettomääräinen ulosvirtaus oli 65 944 miljoonaa rupiaa nykyisen verotuksen toisella neljänneksellä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun ensimmäisellä neljänneksellä nettotuonti oli 1,38 000 000 miljoonaa – ensimmäinen nettotuotto kuuden peräkkäisen neljänneksen jälkeen.

Alan asiantuntijat katsoivat, että katsauskauden huimat nettomäärät johtuvat yritysten veron ennakkovaatimuksesta vuosineljänneksen lopussa.

Lisäksi allokointiluokkaan kohdistui 48 153 miljoonan Rs:n nettovirta neljänneksellä, mikä on vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä saatu 14 021 miljoonaa rupiaa. Se oli toinen peräkkäinen vuosineljännes, jossa omaisuusluokkaan kohdistui nettotuontia kolmen peräkkäisen vuosineljänneksen nettomäärän jälkeen.

”Ratkaisukeskeiset ja muut kategoriat eivät ole koskaan nähneet neljännestä ulosvirtauksesta. Molemmissa luokissa on ollut säännöllistä nettotuotetta epävakaista markkinaolosuhteista huolimatta. Luokkien nettotuonti oli 479 miljoonaa rupiaa ja 10 115 miljoonaa rupiaa syyskuun vuosineljänneksen aikana”, raportissa todettiin.

Samankaltaiset artikkelit