Intian sähköajoneuvojen aikakauden ennakointi : Todennäköisen uuden politiikan lupauksen tutkiminen – Express Mobility News

Sameer Aggarwal(Founder-and-CEO-of-Revfin)

Intian ollessa sähköajoneuvojen (EV) politiikan suuntaviivojensa julkistamisen kynnyksellä sähköautojen ekosysteemin sidosryhmien keskuudessa vallitsee jännitystä ja odotusta. Nämä lähestyvät määräykset tuovat uuden aamunkoittoon, mikä vie Intian autoteollisuutta kohti vertaansa vailla olevaa omavaraisuutta ja vihreämpää, kestävämpää tulevaisuutta.

Lok Sabhan vaalien tulokset 2024

Paljon odotettu sähköautopolitiikka lupaa laajentaa olemassa olevaa valmistuskapasiteettia ja tehostaa kotimaista hankintaa. Valmistajat saavat valtuudet perustaa huippuluokan tuotantolaitokset kolmen vuoden kuluessa ja saavuttaa 50 prosentin lokalisointiaste viiden vuoden kuluessa. OEM-valmistajien odotetaan tekevän merkittävän 4 150 miljoonan ₹ investoinnin uuteen laitokseensa Intiassa. Tällaiset aloitteet resonoivat syvästi ”Make in India” -tehtävän kanssa, mikä ennustaa investointien tulvan, joka todennäköisesti ylittää ennusteet.

Tulevan sähköajoneuvopolitiikan odotetaan kurottavan umpeen infrastruktuurin aukkoja, tasoittaa tietä sähköajoneuvojen lisääntyvälle käyttöönotolle ja todellisuutta laajemmalle yleisölle. Käytäntö sopii hyvin yhteen syyskuussa 2021 käyttöön otetun The Production Linked Incentive (PLI) -järjestelmän kanssa, joka valloitti sijoittajien mielikuvituksen, joka ehdotti 74 850 INR:n (9 miljardin dollarin) investointeja viiden vuoden aikana hallituksen arvioiden mukaan.

Lisäksi ”lokalisoinnin tiekartta” on yksilöinyt huolellisesti 28 kotimaisen tuotannon avainkomponenttia, mikä nopeuttaa ”Make in India” -aloitetta entisestään. Indian Automobile Manufacturers Society (SIAM) on korostanut näiden komponenttien kriittistä merkitystä kestävän kasvun edistämisessä. Nykyiset arviot viittaavat siihen, että nämä meneillään olevat lokalisointiyritykset ovat jo johtaneet yli 7 000 INR:n valuuttasäästöihin.

Sähköajoneuvojen alan rohkaisevassa kasvussa on taloudellisten esteiden voittaminen ensiarvoisen tärkeää sen potentiaalin vapauttamiseksi. Noin. Sähköajoneuvojen ostojen rahoittamiseen vuoteen 2026 mennessä tarvitaan 45–55 000 INR, kattavat rahoitusratkaisut ovat välttämättömiä tukemaan Intian muutosta.

Tulevan sähköautopolitiikan odotetaan hahmottavan valmistajien vähimmäisinvestointisitoumuksia, joilla varmistetaan, että he saavat käyttöönsä kannustimia ja vaalivat kukoistavaa sähköisen liikkuvuuden ekosysteemiä. Räätälöidyt rahoitus- ja leasingvaihtoehdot yhdistettynä tukeviin poliittisiin toimiin antavat yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden omaksua sähköajoneuvot vaivattomasti, mikä vie alaa kohti tehokkaampaa tulevaisuutta.

Sidosryhmien valmistautuessa uuden sähköautopolitiikan muuttaviin jälkivaikutuksiin, optimismi kukoistaa Intian sähköautojen renessanssin suhteen. Politiikan painotus kapasiteetin, valmiuksien ja taloudellisen tuen parantamiseen on valmis mullistamaan kestävän liikkuvuuden Intiassa.

Kun katsomme kohti horisonttia, tämä on loistava tilaisuus innovoida, tehdä yhteistyötä ja ohjata sähköautoteollisuutta kohti puhtaampaa ja kirkkaampaa huomista. Yhdessä voimme kiihdyttää Intian sähköajoneuvojen vallankumousta ja luoda polun kestävämpään tulevaisuuteen.

Samankaltaiset artikkelit