Indian Real Estate vuonna 2023: todellisen potentiaalinsa valloilleen

Indian Real Estate in 2023: Unleashing its true potential

Talouden vakauden, poliittisten uudistusten ja muuttuvan kuluttajadynamiikan vetämänä Intian kiinteistösektori on rekisteröitynyt voimakkaaseen kasvuun ja kysynnän voimakkaaseen nousuun vuonna 2023.

Intian taloudellinen vakaus on ollut keskeinen rooli kiinteistömarkkinoiden elpymisessä. Bruttokansantuotteen vahvan kasvun ja infrastruktuurin kehittämiseen keskittyneen maan talousdynamiikka on tarjonnut suotuisaa maaperää myös kiinteistösijoituksille. Vakaat taloudelliset olosuhteet herättävät sijoittajien luottamusta ja edistävät suotuisaa ympäristöä kiinteistökaupoille.

Nayan Raheja Raheja Developersistä sanoo: ”Intian hallituksen ennakoivat toimet ja politiikan uudistukset ovat auttaneet elvyttämään kiinteistöalaa. Aloitteet, kuten RERA (Real Estate Regulatory Authority) ja PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana), ovat lisänneet läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta ja kohtuuhintaisuutta tehden kiinteistökaupoista turvallisempia ja saatavia laajemmalle väestöryhmälle.

Rajesh K. Saraf, Axiom Landbase Pvt Ltd:n toimitusjohtaja, sanoo: ”Muuttuvat väestötiedot ja muuttuvat elämäntapapreferenssit ovat johtaneet muutokseen siinä, mitä intialaiset kuluttajat etsivät kiinteistöalalta. Nykyaikaisten mukavuuksien, kestävien asuintilojen ja hyvien kulkuyhteyksien päässä olevien kiinteistöjen kysyntä on synnyttänyt innovatiivisia projekteja, jotka vastaavat asunnonostajien nykytarpeisiin.

Teknologian tulo on vaikuttanut merkittävästi myös kiinteistöalaan.

”Verkkoalustat, virtuaalikierrokset ja digitaalinen markkinointi ovat mullistaneet kiinteistöjen esittelyn ja kaupankäynnin. Tämä digitaalinen muutos on virtaviivaistanut prosesseja, lisännyt markkinoiden kattavuutta ja antanut ostajille kattavan tiedon. Lisäksi kohtuuhintaisten luksusasuntojen kehitys on edistänyt kiinteistömarkkinoita tason 2 ja 3 kaupungeissa”, sanoo Rajjath Goel, MRG Groupin toimitusjohtaja.

Myös edulliset korot ovat lisänneet kiinteistömarkkinoiden elpymistä.

Ansal Housingin johtaja Kushagr Ansal kertoo: ”Asuntolainojen alhaisemmat korot tekevät kiinteistön omistamisesta houkuttelevampaa ja helpompaa, mikä rohkaisee mahdollisia ostajia investoimaan asuin- ja liiketiloihin. Hallituksen painotus kohtuuhintaisiin asuntoprojekteihin on vienyt kiinteistömarkkinoita eteenpäin tason 2 ja 3 kaupungeissa. Kannustimet ja tuet kohtuuhintaisille asumishankkeille ovat laajentaneet asumisvaihtoehtoja keski- ja matalatuloisille ja lisänneet dynaamisuutta koko markkinoille.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi kiinteistösektorilla on nähty ulkomaisten suorien sijoitusten voimakas nousu, mikä heijastaa globaalien sijoittajien luottamusta Intian kasvutarinaan. ”Ulkomaiset pääomavirrat edistävät laajamittaista kehitystä, infrastruktuuriprojekteja ja yleistä kiinteistömarkkinoiden laajentumista”, hän lisää.

Näin ollen Intian kiinteistömarkkinat ovat vuoden 2023 lopussa siirtymässä lupaavalle aikakaudelle. Taloudellisen vakauden lähentyminen, hallituksen uudistukset, muuttuva kuluttajadynamiikka ja teknologinen kehitys ovat luoneet kasvulle ja vauraudelle suotuisan ympäristön. Sektorilla on jatkossakin keskeinen rooli Intian kaupunki- ja taloustulevaisuuden muovaamisessa sekä kestävän kehityksen ja kaikkien lisääntyvien mahdollisuuksien luomisessa.

Samankaltaiset artikkelit