Campaign Decoded: National Geographicin tehtävä kohti puhdasta ilmaa – Brand Wagon News

The team at National Geographic conceptualised the Mission Clean Air campaign, which addresses the widespread air pollution emergency

Mainokset ovat enemmän kuin mitä vain näemme näytöillämme, sen saaminen eloon vie paljon aikaa, energiaa ja resursseja. Mainoskampanjat eivät ainoastaan ​​auta brändejä tavoittamaan kohdeyleisönsä, vaan myös tekevät kuluttajat tietoisiksi tuotteesta tai palvelusta. Itse asiassa sillä on ratkaiseva rooli kuluttajatottumusten, -trendien ja -perinteiden kehittymisessä. Viikoittaisessa Campaign Decoded -sarjassamme alan asiantuntijat korostavat kampanjan taustalla näkymättömiä asioita. Gaurav Banerjee, sisältöjohtaja, Disney+ Hotstar ja HSM Entertainment Network, Disney Star, puhuu BrandWagon Onlinelle kampanjan ideasta, ajatuksesta ja muusta.

Tänä kansallisena saastumisentorjuntapäivänä National Geographic Intian kampanja ”Mission Clean Air” pyrkii tiedottamaan ihmisille ilmansaasteiden haitallisista vaikutuksista sekä ihmisiin että ympäristöön. Tämän kampanjan avulla tavoitteena on antaa ihmisille tietoa kyvystään saada aikaan muutosta ja rohkaista heitä ryhtymään tehokkaisiin toimenpiteisiin ilmansaasteiden torjumiseksi.

National Geographicin tiimi käsitteli Mission Clean Air -kampanjan, joka käsittelee laajalle levinnyt ilmansaastehätä. Kampanja laajentaa kattavuuttaan lähettämällä dokumentti ”Airpocalypse” National Geographic -televisiokanavalla ja National Geographic India YouTube -kanava korostaa saastumisen hallintaa edistävien muutoksentekijöiden inspiroivaa matkaa. Lisäksi sosiaalisilla alustoilla on 1.–6. joulukuuta saatavilla informatiivinen sisältösarja, jonka tavoitteena on kouluttaa ja saada yleisö mukaan tämän kiireellisen ongelman ratkaisemiseen.

Kampanja on suunniteltu vaikuttamaan kuluttajiin useilla tasoilla. Ensinnäkin se pyrkii tuomaan esille muutoksentekijöiden, kuten Tejas Sidnalin ja Vidyut Mohanin, vaikuttavia matkoja – yksilöitä, joiden poikkeukselliset ponnistelut parantavat merkittävästi maailmaamme. Tavoitteena on innovatiivisten kertomusten avulla heidän transformatiivisista kokemuksistaan ​​innostaa yleisöä toimimaan positiivisen muutoksen katalysaattoreina hengittämämme ilman laadussa.

Toiseksi National Geographic vahvistaa tätä viestiä lähettämällä dokumentin ”Airpocalypse”. Tämä elokuva ei vain informoi ja kouluta katsojia Intian nykyisestä saastumisskenaariosta, vaan se toimii myös inspiraation lähteenä ja rohkaisee ihmisiä osallistumaan aktiivisesti saastumisen hallintaan.

Lopuksi National Geographic tavoittaa yleisönsä informatiivisen sisältösarjan kautta sosiaalisen median alustoillaan. Tavoitteena on jakaa arvokkaita näkemyksiä ja tietoa maan hälyttävästä saastetilanteesta, edistää vastuuntuntoa ja motivoida ihmisiä aktiivisesti osallistumaan positiivisen muutoksen aikaansaamiseen.

Mediana käytetään televisiota, digitaalista (YouTube) ja sosiaalista mediaa. Näiden alustojen strateginen valinta perustuu halun tavoittaa monipuolinen yleisö. Televisiota hyödyntämällä kampanjalla pyritään tavoittamaan laaja katsojakunta, kun taas digitaaliset alustat, kuten YouTube, tarjoavat kohdistetumpaa lähestymistapaa, joka palvelee verkkoyleisöjä. Lisäksi sosiaalisen median laaja käyttö takaa laajan näkyvyyden ja sitoutumisen.

Samankaltaiset artikkelit