Milloin käyttää pääomavoittotilijärjestelmää ja verosäästöobligaatioita pääomavoittojen tapauksessa?

When to use Capital Gains Account Scheme and tax saving bonds in case of capital gains?

Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (jäljempänä ”järjestelmä”) antaa verovelvollisille mahdollisuuden hakea 54 §:n mukaista verovapautusta (tallettamalla myyntivoiton/myyntivastikkeen määrä myyntivoittotilille asuinkiinteistösijoituksesta) toimittaessaan veroilmoitusta kyseiseltä tilikaudelta, jos verovelvollinen ei ole kyennyt tekemään vaadittua investointia tietyin ehdoin.

On kuitenkin aiheellista huomata, että mainittua järjestelmää ei sovelleta 54 EY:n pykälän tapauksessa (jossa säädetään verovapautuksesta 50 lakh asti kiinteästä omaisuudesta saadulle myyntivoitolle edellyttäen, että kyseiset voitot sijoitetaan tiettyihin joukkovelkakirjoihin, mukaan lukien RECL-obligaatiot 6 kuukauden kuluessa kiinteän omaisuuden myynti-/luovutuspäivästä).

Näin ollen veronmaksaja voi väliaikaisesti pysäköidä tuottonsa säästötilille, koska sijoitus tiettyihin joukkovelkakirjalainoihin on tehtävä 6 kuukauden kuluessa pääoman siirtopäivästä eikä veronmaksaja voi siirtää tulojaan SBI Capitalille. Hanki tili.

Koska käytännöllisesti katsoen tällaista vapautusta ei voida hakea, ellei alkuperäisen omaisuuden luovutuksesta syntyvää myyntivoittoa sijoiteta tiettyihin joukkovelkakirjalainoihin, oletetaan, että tällainen sijoitus on tehtävä ennen tulonpalautuksen jättämistä, jos veroilmoituksen eräpäivä osuu ennen veroilmoituksen antamista. voimassaoloaika 6 kuukautta.

Tämä Q&A-sarja julkaistaan ​​joka viikko torstaisin.

Samankaltaiset artikkelit