USA:n FED:n marraskuun politiikan nousevat ääriviivat – CaFE Invest -uutiset

Central banks on Interest rates

Keskuspankit eri puolilla maailmaa olivat suurelta osin koronnostossa suurimman osan vuosista 2022 ja 2023. Mutta muuttuneet maatodellisuudet huomioon ottaen rahapolitiikan kehittyvä kurssi on herättänyt laajaa keskustelua koko kehityskirjolla. Jotkut tämän keskustelun pääosista liittyvät korkojen nousun vaikutuksiin sekä työntekijöiden, yritysten ja kuluttajien käyttäytymiseen. Siihen liittyy myös vakavia geopoliittisia riskejä, ja jos Israelin ja Hamasin välinen konflikti johtaa täysimittaiseen alueelliseen tulipaloon Lähi-idässä, se lamauttaa maailmantalouden.

Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut korkoja aggressiivisesti 11 kertaa maaliskuun 2022 jälkeen, mukaan lukien neljä kertaa vuonna 2023 tarkistaakseen inflaatiokierteen. Fed Reserven strategia inflaation valvomiseksi perustuu sen eri työkalujen käyttöön, kuten Fedin rahastokoron 2 % pitkän aikavälin inflaatioon. ”Jatkuva inflaatio” johtuu kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta sekä Fedin ja Yhdysvaltain hallituksen ekspansiivisesta politiikasta. Inflaatio vahingoittaa kuluttajia, erityisesti pienituloisia perheitä ja korkoryhmiä. Fed Reserve nosti lyhyitä ohjauskorkoja toistuvasti, mutta vähäisellä menestyksellä, koska ”tahmeaa”inflaatio. On keskityttävä kovan laskun välttämiseen ja parempaan verotuksen ja rahapolitiikan yhteensovittamiseen. Valtion korkeat menot voivat mutkistaa asioita.

Tällaiset koronnosoitukset ovat osa maailmanlaajuista mallia. Tätä väitettä voidaan vahvistaa sillä, että yhdeksän kehittynyttä taloutta (Japani on merkittävä poikkeus) nosti korkoja yhteensä 3 965 peruspisteellä (bps) syyskuussa 2021 alkaneessa syklissä.

Yhdysvaltain talouden joustavuus ja kestävyys neljään vuosikymmeneen ennennäkemättömistä koronnostoista huolimatta yllätti useat analyytikot.

Tätä taustaa vasten liittovaltion avomarkkinakomitea (FOMC) piti 1. marraskuuta 2023 korot ennallaan toisen kerran peräkkäin 5,25–5,5 prosentin välillä (eli korkeimmalla tasolla 22 vuoteen), jossa se on ollut jumissa siitä lähtien. Heinäkuussa 2023. Tämä päätös, joka tehtiin kasvavan talouden ja työmarkkinoiden sekä reilusti keskuspankin tavoitteen ylittävän inflaation taustalla, merkitsi varovaista toimenpidettä ”koskeakseen sekä riskiä joutua harhaan muutaman hyvän kuukauden tietojen johdosta että ylikiristymisen riski.” Se antoi myös poliittisille päättäjille aikaa ”arvioida lisätietoja ja sen vaikutuksia rahapolitiikkaan”.

Talouden vetovoima näkyy Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen (BKT) kasvussa vuositasolla 4,9 % kolmannella vuosineljänneksellä ja maatalouden ulkopuolisten palkkasummien kasvu oli 336 000 tällä vuosineljänneksellä. Siksi Yhdysvaltain keskuspankki piti perustellusti yllä ”talousaktiviteetti kasvoi vahvasti kolmannella neljänneksellä”.

Samaan aikaan USA:n työvoimakustannukset nousivat merkittävästi syyskuun neljänneksellä voimakkaan palkkojen kasvun seurauksena. Työministeriön työtilastokeskuksen tietojen mukaan työvoimakustannusindeksi (ECI), laajin työvoimakustannusten mittari, nousi heinä-syyskuussa 2023 1,1 % huhti-kesäkuussa 2023 1 %.

Henkilökohtaisten kulutusmenojen hintaindeksi (PCE) nousi syyskuussa 3,4 % ja PCE-ydinhintaindeksi 3,7 %. Yli 3 %:n inflaatio viittaa vahvasti siihen, että inflaation hallinta kestää ja koronleikkaukset voivat olla vielä kaukana.

Joustava talouskasvu lohduttaa keskuspankkia pitämään korot korkealla jonkin aikaa. Mutta ongelmana on myös koronnostosyklin kääntymisen todennäköinen ajoitus, Fedin käsitys työmarkkinoista, inflaatio ja talouskasvu sekä koronnostojen kumulatiivisen vaikutuksen viivästyminen talouteen ja yritysmaailmaan.

Vaikka heinäkuun nousu saattoi olla tämän syklin viimeinen, taloudelliset ja geopoliittiset riskit tukevat korkeampaa ja pidempään asennetta. Fed saattaa olla lähellä koronnostosyklinsä loppua, mutta nosto joulukuussa 2023 ei ole täysin poissuljettua, jos raakaöljyn hinta nousee.

Vaikka Aasian valuutat vauhdittivat Yhdysvaltain tuottojen laskua Fed-politiikan jälkeen, Intian rupia pysyi ennallaan. Mutta laskeva öljyn hinta ja laskevat USA:n tuotot hillitsivät nousupaineita (USD/INR).

Brent-raakaöljy putosi 8. marraskuuta 2023 alle 80 dollarin tynnyriltä ensimmäistä kertaa heinäkuun puolivälin jälkeen, koska kysyntä heikkeni Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Koska Intia tuo pääasiassa öljyä, öljyn hinnan lasku lupaa Intialle hyvää. Marraskuun 2. päivänä Intian raakaöljyn keskimääräinen korihinta oli 87,09 dollaria tynnyriltä, ​​mikä on hieman alempi kuin lokakuun keskiarvo 90,08 dollaria. Morgan Stanleyn huomautuksessa korostettiin, että jos öljyn hinta nousee kestävästi 110 dollariin tynnyriltä, ​​se voi rasittaa Intian makrotaloudellista vakautta ja saada RBI:n jatkamaan koronnostosykliään.

USA:n 10 vuoden korko laski alle 4,50 prosenttiin ja oli alimmillaan yli kuukauteen ja on nyt laskenut yli 50 peruspistettä viimeaikaisesta huippustaan. Fedin puheenjohtaja ehdottaa suurempaa joustavuutta talousennusteissa ”ennustamattomien sokkien” aikana, mutta tämä ohje ei tunnistanut Yhdysvaltain talouden kasvun riskejä

IMF on osoittanut, että Intialla on suuri velka, mutta riskit ovat maltillisia, sillä Intian nykyinen velka on 81,9 % (Kiina 83 %) BKT:sta. Toisin kuin Kiina, Intian velka todennäköisesti putoaa 80,4 prosenttiin vuonna 2028 nopean kasvun, pitkien velkojen maturiteettien, suuren kotimaisen ja kotivaluutassa ilmaistun velan vuoksi. Yhdysvaltain keskuspankin koron nousu johtaa siihen, että ulkomaiset sijoittajat myyvät ulos Intian osakemarkkinoilta, kun Intian markkinoista tulee paljon vähemmän houkuttelevia heille. Koronnosto vaikuttaa myös positiivisesti Yhdysvaltain valtion velkasitoumusten tuottoon, mikä motivoi ulkomaisia ​​sijoittajia vetämään rahansa Intian markkinoilta ja sijoittamaan ne omaan maahansa. Toiseksi korkeammat korot johtavat heikompaan rupiaan suhteessa dollari rajoittaa ulkomaisten sijoittajien sijoitusten tuottoa. Kolmanneksi, vaikka pitkän aikavälin ulkomaiset sijoittajat katsovat marginaalikoronnostoa pidemmälle, pienet sijoittajat vetäytyvät, koska epävakaat markkinat yhdessä heikomman rupian kanssa edellyttävät positioiden suojaamista ja tuoton leikkaamista. Korkeammat korot nostavat myös lainakustannuksia.

Viitekorkojen ennalleen jättäminen kotimaisiin osakemarkkinoihin ei vaikuttanut merkittävästi, koska markkinaosapuolet olivat jo huomioineet näiden ennätyskorkojen vaikutukset. JPMorganin Pedro Martins väittää, että Intialla on vahvin nimellinen BKT kehittyvistä markkinoista väestökehityksen ja infrastruktuuriin tehtävien investointien vuoksi. Intian osakemarkkinoiden kaksi keskeistä piirrettä ovat Kiinan reaalisen BKT:n kasvun hidastuminen, Intia tuottaa Kiinaa vahvempaa BKT:tä ja jotkin yhdysvaltalaiset eläkerahastot kohdistavat sijoituksiaan uudelleen Intian ollessa suurin saaja ja muut Indonesia, Saudi-Arabia. ja Meksiko.

Minne menemme täältä? Jatkossa hämmentävät makrotaloudelliset monimutkaiset ongelmat, kuten kotitalouksien ja yritysten tiukempi rahoitustilanne, inflaatio saavuttaa edelleen 2 % pysyvästi, vaikka inflaatio hidastui selvästi viime vuoden neljän vuosikymmenen huipusta 3,7 prosenttiin. vuositasolla, tarve kalibroida talous, joka ylittää odotukset, ja politiikan haukkamainen sävy ja sisältö, mielestämme Fed hyväksyisi status quoist -politiikan seuraavassa kokouksessaan 12.–13. joulukuuta 2023. Huolimatta tunnistettavissa olevasta dilemmoja, väitämme, että koronlaskuja tapahtuisi vuonna 2024.

Fed vahvisti sitoumuksensa saavuttaa kaksoismandaattinsa, maksimaalisen työllisyyden ja hintavakauden. Tämän kaksoistehtävän saavuttamiseksi Fedin datalähtöiseen ja näyttöön perustuvaan politiikkaan vaikuttaisivat tiedot ja tiedot sellaisista asioista kuin kuluttajahintaindeksi (CPI), palkkasumma ja BKT:n kasvu.

Samankaltaiset artikkelit