Budjetti 2024: Nosta 80 C:n vähennysrajaa asunnonostajien veroetuissa, tässä on mitä veronmaksajat haluavat FM:ltä

Budget 2024: Hike in 80C deduction limit to tax benefits for homebuyers, here's what taxpayers want from FM

Korkean inflaation, reaalipalkkojen laskun ja elinkustannusten nousun koettelemat veronmaksajat ja tavallinen ihminen katsovat valtiovarainministeri Nirmala Sitharamaniin suurella toiveikkaana, sillä vuoden 2024 talousarvio esitellään parin päivän kuluttua. odottaa FM:n tekevän jotain heidän hyväkseen, vaikka tämä on väliaikainen budjetti.

Veronmaksajien keskeisiä odotuksia ovat tuloverokantojen järkeistäminen, 80C pykälän vähennysrajan nostaminen, 80C pykälän sotkujen purkaminen, vakiovähennysrajan nostaminen, verosoppien lisääminen asunnon ostajille ja sijoittajille. Veronmaksajat odottavat myös joitain muutoksia uuteen verojärjestelmään sen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Budjetti 2024 Live-päivitykset: Union Budget 2024 Live Streaming, FM Nirmala Sitharaman Budget 2024 Speech Live
Railway Budget 2024 -livepäivitykset: Indian Rail Budget 2024 -suoratoisto
Talousarvion 2024 tuloveropäivitykset: Tuloverotason muutos Vuoden 2024 talousarvion live-päivitykset
Vuoden 2024 budjetin osakkeet painopisteeseen: Unionin vuoden 2024 talousarvion vaikutus osakemarkkinoihin tänään

Tässä muutamia veronmaksajien keskeisiä odotuksia vuoden 2024 talousarviosta:

Tuloverolain 80C pykälän viimeinen tarkistus tehtiin jo vuonna 2014. On siis aika korjata tämä verosäästön tärkeä osatekijä. Pykälä 80C kattaa monenlaisia ​​taloudellisia sitoumuksia, mukaan lukien asuntolainan pääoman lyhennykset, verosäästöjen kiinteät talletukset, työntekijöiden eläkerahasto, lasten koulumaksut ja henkivakuutusmaksut.

”Veronmaksajien hyötyjen optimoimiseksi voi olla hyvä toteuttaa 80C pykälän strateginen sotkujen poistaminen. Erottelemalla lainojen lyhennykset ja vakuutusmaksut selvästi, budjetti voi tarjota kohdistetumpia ja tehokkaampia verohelpotuksia investoinneille”, sanoo Adhil Shetty, toimitusjohtaja, Bankbazaar.com.

Lisäksi ”ehdotamme erillisen asuntolainoihin räätälöidyn vähennyksen käyttöönottoa. Tällä siirrolla pyritään virtaviivaistamaan asunnonomistajien veronsäästöprosessia tunnustaen heidän tekemänsä ainutlaatuisen taloudellisen sitoumuksen. Lisäksi ehdotamme ennakkomaksujen irrottamista 80C pykälästä, sillä tiedostamme, että nykyinen rakenne ei ehkä täysin vastaa yksilöiden erilaisia ​​rahoitusstrategioita”, Shetty lisää.

IT-lain 80C pykälän purkamisen ohella myös 80C pykälän vähennysrajan korotus on ollut yksittäisten verovelvollisten toivelistalla pitkään, koska se viimeksi tarkistettiin vuonna 2014 1,5 miljoonaan rupiaan. Se on tärkein yksittäisten veronmaksajien vanhassa verojärjestelmässä käyttämä veroetuvähennys. Kun otetaan huomioon elinkustannusten nousu, vähennysrajan korottaminen vähintään 2 000 rupiaan nykyisestä 1,5 000 rupiasta tarjoaa kipeästi kaivattua helpotusta useimmille ihmisille.

Toimihenkilöiden matkarahavapautus ja sairauskorvaukset poistettiin tilikaudelta 2018-19 alkaen vakiovähennyksen sijaan. Pysyäkseen jatkuvasti nousevien sairaanhoitokustannusten ja polttoainekustannusten kanssa standardinmukaista vähennysrajaa on nostettava nykyisestä 50 000 rupiasta 100 000 rupiaan vuodessa. Tämä siirto tuo tasavertaisuuden myös liike- tai ammattituloa saavien kanssa, jotka voivat hakea todellisia kuluja tai valita oletusperusteisen verotuksen, jossa tietty prosenttiosuus bruttotuloista lasketaan kuluksi.

Yksityishenkilöt, jotka ostavat asunnon asuntolainalla, ovat oikeutettuja veroetuuksiin. Tuloverolain 24 pykälän mukaan asunnon ostajat voivat vaatia enintään 2 000 rupiaa vähennystä asuntolainansa EMI:n vuotuisesta korosta, kun taas pykälän nojalla maksetusta pääomasta voidaan vaatia enintään 1,5 000 rupiaa vähennystä. IT-lain 80C. Veroasiantuntijoiden mukaan vähennys u/s 24 on nostettava vähintään 5 miljoonaan ruplaan, koska sekä asuntolainojen korot että asuntojen hinnat ovat nousseet merkittävästi. Samoin asuntolainan lyhennysrajaa u/s 80C tulisi edelleen nostaa korottamalla 80C §:n vähennysrajaa tai tehdä erillinen asuntolainoihin räätälöity vähennys.

Uudesta verojärjestelmästä on tullut oletusvaihtoehto, ja sen verokannat ovat alhaisemmat kuin vanhassa verojärjestelmässä. Silti useat viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että veronmaksajat suosivat edelleen vanhaa hallintoa useista syistä. Siksi, lisätäkseen uuden verojärjestelmän houkuttelevuutta entisestään, valtiovarainministerin on ryhdyttävä useisiin toimiin, mukaan lukien korkeimman verokannan alentaminen 30 prosentista 25 prosenttiin ja tämän korkeimman verokannan tulorajan nostaminen 15 00 000 rupiasta rupiaan. 20 00 000.

”Lisäksi hallituksen tulisi sallia asunto-omaisuuden menetysten kuittaus uuden järjestelmän mukaisesti. Tämä olisi suuri kannustin veronmaksajille siirtyä uuteen järjestelmään, koska se voisi mahdollisesti kompensoida osan vanhan järjestelmän menetetyistä vähennyksistä”, neuvoo Maneesh Bawa, osakas, Nangia Andersen LLP.

Näiden lisäksi enemmistö veronmaksajista haluaa hallitukselta myös useita muita soppeja, mukaan lukien IT-lain u/s 80D:n mukaisen sairausvakuutusmaksun vähennysrajan korottaminen, useampien kaupunkien sisällyttäminen 50 %:n HRA-veroon. vapautuslista jne. Nähtäväksi jää kuitenkin, täyttääkö FM veronmaksajien ja palkansaajien toiveet vai petetäänkö heidän toiveensa tässä välibudjetissa!

Samankaltaiset artikkelit