Arvio: OSTA | M&M: Autobisnes on tärkein kasvun veturi – Market News

Mahindra & Mahindra

Mahindra & Mahindran (M&M) operatiivinen tulos vuoden 2004 toisella vuosineljänneksellä jäi hieman alle, ja Ebitda oli 30,7 miljardia ruplaa verrattuna arvioituun 32 miljardiin ruplaan. Oikaistu PAT kuitenkin ylitti odotukset ja oli 34,5 miljardia ruplaa. Tämä parempi tuotto johtuu odotettua paremmista muista tuloista korkeampien osinkojen ansiosta. Uskomme, että FY24:n 2H on suhteellisen vahvempi kuin 1H. Tämä optimismi perustuu odotettuun traktorivolyymien kasvuun ja SUV-tilausten onnistuneeseen toteutukseen.

Vastataksemme lisääntyneisiin ”muihin tuloihin” ja veronalennukseen, olemme tarkistaneet FY24E/FY25E EPS:ämme ylöspäin 5 %/2 % Ebitda-leikkauksesta huolimatta. Asenteemme on edelleen nousujohteinen, ja toistamme BUY-luokituksen tavoitehinnalla `1 775.
Vuoden 2024 toisella neljänneksellä M&M:n liikevaihto, Ebitda, nousi huomattavasti, ja PAT:n oikaistu 16 %, 23 % ja 48 % vuotta aiemmasta, saavuttaen 243,1 miljardia, 30,7 miljardia rupiaa ja 34,5 miljardia rupiaa. Yrityksen liikevaihto kasvoi 24 HFY:llä merkittävästi, 19 %, käyttökate 30 % ja oikaistu PAT 66 % vuositasolla. Liikevaihdon kasvu vuosineljänneksen aikana johtui volyymien kasvusta 11 % vuotta aiemmasta, kun taas keskimääräiset myyntihinnat kasvoivat 5 % vuotta aiemmasta 804,6 000 rupiaan/yksikkö.

Traktoreiden näkymien odotetaan pysyvän vakaina, ja Auto-liiketoiminnan odotetaan nousevan M&M:n ensisijaiseksi kasvutekijäksi tulevina vuosina. Huolimatta yhdistelmän heikentymisestä, yhtiö ennustaa vahvan CAGR:n liikevaihdolle, Ebitdalle ja PAT:lle noin 15 %:ksi, 19 %:ksi ja PAT:ksi 21 % ajanjaksolle 23–25. Implisiittisen perushinta-tulos-suhteen (P/E) arvioidaan olevan 16,2-kertainen ja 14,8-kertainen FY24E:n ja FY25E-osakekohtaisen tuloksen (EPS) osalta.

Huolimatta houkuttelevasta arvostuksesta muihin vastaaviin verrattuna, M&M koki merkittävän uudelleenarvioinnin tilikaudella 23. Osakkeella käydään tällä hetkellä kauppaa viiden vuoden keskimääräisen P/E:n mukaisesti, mikä kaventaa aiemmin 30 prosentissa ollutta alennusta. Tämä muutos johtuu SUV-segmentin vahvasta suorituskyvystä, traktorien kasvaneesta markkinaosuudesta ja lupaavasta uusien sähköautojen lanseerauksista.

Samankaltaiset artikkelit