Yksityisten yritysten ohjaaminen dematerialisaation valtakuntaan – Pankki- ja rahoitusuutiset

private companies, dematerialization, investor, demat account, security deposit, investor relationships

Surun ajat ovat kauan menneet, kun laillisen perillisen tai ehdokkaan täytyi vierailla kaikissa yrityksissä, joissa kuolleella sijoittajalla oli arvopapereita, tai osakkeiden siirtoagentteilla suorittaakseen tiedonsiirron heidän nimissään. Takana ovat ajat, jolloin sijoittajan täytyi tehdä sama intiimikseen yksinkertainen osoitteenmuutos. Nyt tarvitsee vain ottaa yhteyttä säilytysyhteisöön, jolle demat-tili avataan. Myös viikot odottava odotus saada osakkeet siirtymään omiin nimiin osakekaupan jälkeen ovat menneet. Nyt sijoittaja saa osakkeensa ostoa seuraavana työpäivänä. Arvopapereiden turvallinen säilytys ei ole enää huolenaihe tänään. Kaikki siksi, että dematerialisaatio on tullut jäädäkseen.

Matka kohti dematerialisaatiota alkoi kauan sitten, kun dematerialisaatiosta annettiin asetus vuonna 1995. Demat-tilien lisääntyminen ja liukuvan selvityssyklin pituuden lyheneminen kulkivat käsi kädessä alkaen T+5 liukuvan selvityksen käyttöönotosta vuonna 2001. T+1 nyt. Vuoden 2013 osakeyhtiölaki toi mukanaan myös pakollisen dematerialisoinnin vaatimuksen jokaiselle julkisen tarjouksen tekevälle yritykselle. Vuonna 2015 annetut listaussäännöt velvoittivat pitämään promoottorit listatuissa yhteisöissä dematerialisoidussa muodossa. Kesäkuussa 2018 listautumissääntöä muutettiin siten, että arvopapereita koskevien siirtopyyntöjen käsittely kiellettiin, elleivät ne ole demat-muodossa. Sitten syyskuussa 2018 osakeyhtiölain 2013 sääntömuutos vauhditti entisestään dematerialisoinnin vauhtia velvoittamalla se listaamattomiin julkisiin yhtiöihin ja asettamaan vastaavan kiellon fyysisessä muodossa tapahtuville siirroille. Elokuussa 2019 lakimuutos antoi tilaa hallitukselle ottaa yksityiset yritykset dematerialisoinnin piiriin silloin, kun sen aika tuntuu sopivalta.

Nyt 27. lokakuuta hallitus on käyttänyt tätä valtaa ja valtuuttanut, että yksityiset yritykset, muut kuin pienet yritykset, laskevat liikkeeseen arvopapereita vain dematerialisoidussa muodossa. ”Pienet yhtiöt” viittaavat yksityisiin yrityksiin, jotka eivät ole minkään muun yhteisöyhtiön tytäryhtiöitä tai holdingyhtiöitä ja joiden pääoma on enintään 4 miljoonaa rupiaa ja liikevaihto enintään 40 miljoonaa rupiaa; Nämä eivät voi olla yrityksiä, joilla on hyväntekeväisyystarkoituksia, eivätkä ne saa olla erityisen lain alaisia. Yksityiset yhtiöt, jotka eivät 31.3.2023 tai sen jälkeen päättyvän tilikauden 31. maaliskuuta täytä pienyrityksen kriteerejä, on täytettävä dematerialisointivaatimukset 18 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Listaamattomille julkisille yhtiöille asetetut vaatimukset ulotetaan nyt koskemaan soveltamisalaan kuuluvia yksityisiä yrityksiä. Joten nyt yksityisten yritysten on hankittava ISIN, solmittava sopimuksia säilytysyhteisöjen kanssa, maksettava pääsy- ja vuosimaksuja, pidettävä niille vakuus, jätettävä puolen vuoden välein määrättyjen ammattilaisten tarkastama osakepääoman täsmäytys, mm. Lisäksi mikä tahansa uusi arvopapereiden liikkeeseenlasku tai takaisinosto voidaan tehdä vain, jos promoottorien, johtajien ja avainhenkilöiden olemassa olevat omistukset muunnetaan dematerialisoituun muotoon.

On muistettava, että myös demat-osakkeiden luovutuksista on maksettava leimaveroa 1.7.2020 alkaen samalla verokannalla kuin fyysiset luovutukset, joka on 0,015 % markkina-arvosta. Varotoimenpiteenä, vaikka sitä ei tässä ilmoituksessa mainita, on myös se, että yksityisten yhtiöiden yhtiöjärjestyksen pakollisena edellytyksenä oleva osakkeiden luovutuksen rajoitus on pantava täytäntöön säännöissä määrätyllä tavalla asianmukaisten valvontamekanismien avulla.

Arvopaperinhaltijoilta peritään vuosittaiset demat-tilien ylläpitomaksut, joista joskus luovutaan. Sijoittajalla on oltava vain yksi tili kaikista omistuksistaan, jolloin kaikki omistukset ovat lintuperspektiivissä. Arvopaperinhaltijan edut demat-tilin omistamisesta ovat varmasti suuremmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset.

Suurin osa yksityisistä yrityksistä on tällä hetkellä edelleen fyysisessä järjestelmässä, ja järjestäjät saattavat aluksi epäröidä tätä muutosta, kun otetaan huomioon säilytysyhteisöille maksettavat maksut ja niihin liittyvät menettelyt. Voidaan pohtia, onko perusteltua, että tämä vaatimus koskee yksityisiä yrityksiä. Dematerialisaation hyödyt voivat kuitenkin tuntua, kun yritys haluaa osoittaa läpinäkyvyyttä ja hyvää hallintoa, erityisesti startup-yrityksissä, joissa sijoittajasuhteiden hallinta on ratkaisevan tärkeää. Avoimuus rakentaa pitkälle luottamusta, ja se voi auttaa välttämään kiistoja ainakin siltä osin kuin omistusosuus arkistoissa on selkeästi todettu ja että allokointiin, siirtoihin ja siirtoihin osallistuu kolmas osapuoli, eli säilytysyhteisö.

Taas yksi askel kohti aitoa digitaalista Intiaa!

Samankaltaiset artikkelit