Web3.0 kohtaamaan sääntelyesteitä Afrikassa – Digital Transformation News

Square Enix is a multimedia entertainment company

Jathin Jagannath, kehittäjien puolestapuhuja, Cartesi, Web3.0-koontiprotokolla, mainitsi, että sääntelyn epävarmuustekijät voivat olla este Afrikan Web3.0-ympäristössä. Uskotaan, että Jathin mainitsi, että Web3-tekniikoita koskevien selkeiden, hyvin määriteltyjen säännösten puuttuminen voi aiheuttaa epäröintiä mahdollisten käyttäjien ja sijoittajien keskuudessa.

Lähteet paljastivat, että Jathin mainitsi, että sääntelyn epäselvyys saattaa johtaa haluttomuuteen omaksua täysin Web3.0:n tarjoamat mahdollisuudet, lisäsi Cointelegraph.

”Sääntelyn selkeyden, parannetun digitaalisen lukutaidon ja infrastruktuurin päivitysten avulla näemme afrikkalaisten voittavan nämä esteet ja nojautuvan nopeaan modernisaatioon”, Jathin selitti.

Uskotaan, että Jathin korosti Web3.0:n mahdollisuuksia Afrikassa. Hänen odotetaan myös mainitsevan, että hajautetut lompakot ja muut Web3.0-sovellukset voivat vastata nykyisiin haasteisiin ja saada aikaan muutoksia. Lisäksi tämän kautta afrikkalaiset voivat olla vuorovaikutuksessa rahoitusjärjestelmien kanssa ja käydä rajat ylittävää kauppaa, Cointelegraph totesi.

Samankaltaiset artikkelit