Vaatimusten korkea hylkäysprosentti: EPFO:n hallitus saattaa kokoontua pian

High rejection rate for claims: EPFO board may meet soon

Aikana, jolloin työttömyys on korkea, reaalitulot maaseudulla ovat pysähtyneet ja kulutuskysyntä on heikko, eläkeläiset kohtaavat työntekijöiden etuusrahaston (EPF) korvausvaatimusten lisääntyneen hylkäämisen ongelman.

EPF-organisaation (EPFO) korkeampi hylkäämisaste johtuu selvitysasteen noususta viime vuosina (katso kaavio). Mikä pahempaa, hylkäysprosentti on korkeampi niille, jotka etsivät lopullista ratkaisua.

EPFOn jäsenet hakevat lopullista ratkaisua eläkkeelle jäämisen tai eron jälkeen. Heillä ei myöskään ole tarkoitus työskennellä missään laitoksessa, joka kuuluu vuoden 1952 Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions (EPF&MP) -lain (EPF&MP) soveltamisalaan, jotta he voivat saada loppuratkaisun.

Virallisten lähteiden mukaan EPFO:n korkein päätöksentekoelin, Central Board of Trustees (CBT), todennäköisesti käsittelee viivästystä ja hakemusten hylkäämistä seuraavassa kokouksessaan. Tämä seuraa myös jäsentä, joka on ilmoittanut asiasta Central Provident Fund Commissionerille (CPFC), Neelam Shami Raolle. Seuraavan istunnon ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

Äskettäin Raolle lähettämässään kirjeessä CBT:n jäsen SP Tiwari kirjoitti: ”Palveluista eläkkeelle jäävät EPF:n jäsenet jättävät hakemuksia verkossa saadakseen täyden ja lopullisen ratkaisunsa, mikä joko viivästyy tuskallisesti tai hylätään kevein perustein ja siihen on puututtava. etusijalla.”

Kaikkien vaateiden hylkäysaste on noussut 22 prosentista tilikaudella 19 noin 28 prosenttiin viimeisen kolmen tilikauden aikana. Selvimmin heikkeneminen on ollut loppuratkaisuvaatimusten osalta, joissa hylkäysaste nousi 34 prosenttiin tilikaudella 23 – eli joka kolmas vaatimus – 18 prosentista vuonna 19. Asiantuntijat selittävät syyn teknisistä ongelmista ja tietojen epäyhdenmukaisuudesta.

”Hylkääminen tapahtuu, kun jäsenten tietoja ei täsmää järjestelmän kanssa, eivätkä he toimi määrätyllä tavalla”, sanoi eräs EPFOn virkamies ja lisäsi, että EPFO ​​ei koskaan aio pidätellä hänen jäsenmaksuaan.

Loppuselvitystä/eroa lukuun ottamatta EPFOn jäsenellä on oikeus nostaa rahaa kertyneestä aineistostaan ​​tietyin ehdoin erilaisten taloudellisten tarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien tontin/asunnon osto, talon rakentaminen ja korjaus, itsensä sairaus. /perhe, lasten koulutukseen/avioliittoon, erityistapauksissa, kuten työttömyys, laitosten sulkeminen, palkan saamatta jättäminen yli kahteen kuukauteen, luonnononnettomuuksien sattuessa ja muissa tapauksissa.

EPFOn vuosikertomusten tiedot osoittivat myös, että noin 96 prosenttia hyväksytyistä vaateista, mukaan lukien sen jäsenten 23. tilikaudella esittämät lopulliset tai osittaiset vetäytymiset ja sairaus- tai pandemiaennakot, selvitettiin säädetyssä 20 päivässä, kun vastaava luku vuonna 19 oli 82 prosenttia. EPFO otti vuonna 2017 käyttöön suoran etuuden siirtojärjestelmän sähköisessä muodossa.

EPFO on yksi maailman suurimmista tietoturvatoimittajista. Maaliskuussa 2023 jäseniä oli 298,8 miljoonaa, joista 12,4 miljoonaa uutta jäsentä liittyi järjestelmään vuosina 2022-23. EPFOlla on 75,6 miljoonaa kannattajajäsentä. Jäsenellä on eläkekassan lisäksi oikeus EPFO:n eläke- ja vakuutusetuihin. EPFO:n sijoitusvarallisuus oli maaliskuussa 2023 21,36 biljoonaa rupiaa.

EPF-maksu on pakollinen työntekijöille, jotka ansaitsevat enintään 15 000 rupiaa kuukaudessa yli 20 työntekijän laitoksissa. Jokainen työntekijä maksaa 12 % peruspalkastaan ​​EPF-järjestelmään, jonka työnantaja vastaa.

Hallitsevan EPF&MP 1952 -lain mukaan eläkerahastoviraston odotetaan ratkaisevan kaikki vaatimukset 20 päivän kuluessa. EPFO julkaisi kansalaisten peruskirjan vuonna 2017 edistääkseen läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta sekä tehostaakseen toimitusjärjestelmää. Peruskirjan mukaan kaikki selvitykset on suoritettava 3-7 päivän kuluessa.

Järjestöllä on omat ohjeet ja se odottaa jäseniltään tietyllä tavalla toimivan, jotta he voivat hyödyntää eri palveluja sujuvasti.

Eläkkeensaajien on toimitettava Jeevan Praman Patra/elintodistus joka vuosi jatkaakseen eläkkeen saamista. Tämä voidaan tehdä JPP-portaalin kautta, vierailemalla eläkepankissa, EPFO-toimistossa, CSC-todistuksessa tai postissa, UMANG-sovelluksen tai postimiehen tai pankkiliittoutuman kautta kotona. He voivat myös käyttää äskettäin lanseerattua UIDAI-kasvojentunnistustekniikkaa JPP:n lähettämiseen Jeevan Pramann -sovelluksen kautta. Eläkkeensaajan kuolemantapauksessa jälkeenjääneiden on viipymättä toimitettava ilmoitus, jotta lesken-/lasteneläke alkaa.

Uusien jäsenten on linkitettävä Aadhaar UANiinsa. Käyttääkseen tilin automaattista siirtoa yhden jäsenen on lähetettävä nykyiselle työnantajalle UAN ja tiedot aiemmasta rahaston jäsenyydestä. UAN on pysyvä numero ja pysyy samana jäsenen koko eliniän ajan, mikä mahdollistaa tilien siirrettävyyden työpaikan vaihtamisen aikana. Tästä on hyötyä myös verkkopalvelujen käyttämiseen milloin ja missä tahansa. UAN:ia jaettiin maaliskuuhun 2023 mennessä 19,1 miljardia. UAN-numeroita pyritään myöntämään kaikille jäsenille.

Samankaltaiset artikkelit