Uudet RBI-ohjeet laajentavat asiakkaiden vaihtoehtoja luottokorttiverkoston valinnassa

RBI issues guidelines to enhance customer options (Photo: Canva/Representative Images)

Intian keskuspankki (RBI) on antanut ohjeet parantaakseen asiakkaiden vaihtoehtoja ja joustavuutta luottokorttien myöntämisessä korttiverkoissa.

RBI:n ohjeiden mukaan valtuutetut korttiverkot tekevät yhteistyötä sekä pankkien että muiden tahojen kanssa luottokorttien myöntämiseksi. Valinnan siitä, mitä verkkoa asiakkaan kortille käytetään, päättää kortinmyöntäjä, oli se sitten pankki tai muu kuin pankkilaitos. Tähän päätökseen vaikuttavat liikkeeseenlaskijoiden ja korttiverkkojen väliset sopimukset.

Tilannetta tarkasteltuaan RBI havaitsi, että tietyt korttiverkkojen ja korttien myöntäjien väliset sopimukset rajoittivat asiakkaiden valintoja. Tästä syystä RBI on antanut vuoden 2007 maksu- ja selvitysjärjestelmälain nojalla myönnettyjä valtuuksiaan käyttämällä ohjeita:

a) Kortinmyöntäjät eivät saa tehdä korttiverkkojen kanssa sopimuksia, jotka rajoittavat niiden mahdollisuuksia hyödyntää muiden korttiverkkojen palveluita.

b) Kortinmyöntäjien on tarjottava vaatimukset täyttäville asiakkaille mahdollisuus valita useista korttiverkoista korttia hankkiessaan.
(c) Nykyisillä kortinhaltijoilla pitäisi olla tämä vaihtoehto seuraavan uusimisen yhteydessä.

Direktiivissä määritellään valtuutetut korttiverkostot, joihin kuuluvat American Express Banking Corp., Diners Club International Ltd., MasterCard Asia/Pacific Pte. Ltd., National Payments Corporation of India–Rupay ja Visa Worldwide Pte. Rajoitettu.

RBI määräsi, että sekä korttien myöntäjät että verkostot ovat velvollisia noudattamaan näitä vaatimuksia olemassa olevissa sopimuksissa, niiden muuttamisen tai uusimisen yhteydessä sekä uusissa sopimuksissa.

Se kuitenkin selvensi, että nämä ohjeet eivät ulotu luottokorttien myöntäjiin, joilla on alle 10 lakh aktiivisia kortteja.

Liikkeeseenlaskijat, jotka myöntävät luottokortteja oman valtuutetun korttiverkostonsa kautta, ovat vapautettuja kiertokirjeen soveltamisesta.

Asiakkaan valintaa liikkeeseenlaskun aikana koskeva direktiivi tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua 6.3.2024 alkaen.

Samankaltaiset artikkelit