Tuotot pääomatuloista kasvoivat 89 % pandemiavuonna 21

income

Intialaisten veronmaksajien ilmoittamat pääomatulot kasvoivat jyrkästi pandemian runtelemana tilivuonna 2020-21 (arviointivuosi 2021-22), kun taas yksityishenkilöiden ”palkkatulot” kasvoivat julkaistujen tilastojen mukaan paljon hitaammin. verovirasto äskettäin.

Vuonna 2010 bruttokansantuote (BKT) supistui 5,8 prosenttia, pitkän aikavälin pääomatuloina ilmoitetut tulot olivat 3,52 biljoonaa rupiaa, mikä on 66,7 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin, kun taas lyhyen aikavälin pääomavoitoista saadut tulot nousivat pilviin 166,7 prosenttia. 1,56 biljoonaan rupiaan, tiedot osoittivat. Vuotuinen myyntivoittojen yhteenlaskettu tuotto kasvoi 89 prosenttia tilikaudella 21.

Vaikka palkoista saadut tulot kasvoivat 5,6 % vuodentakaisesta 24,6 biljoonaan rupiaan 21. tilikaudella, ”liiketoiminnan tulot”, suurin segmentti, joka edustaa yritysten, elinikäisen oppimisen ohjelmien ja muiden laitosten voittoja, osoitti myös tervettä kasvua 15,8 % 33,8 biljoonaan rupiaan. .

Verohallinnon tiedot heijastavat pääomamarkkinoiden suhteellista kelluvuutta pandemian aikana ja rakenteellista tulonsiirtoa kotitaloussektorilta suuryrityksille.

Samaan aikaan maassa 16 henkilöä ilmoitti vuotuisten palkkatulojensa välillä 100–500 miljoonaa rupiaa arviointivuonna 2021–22 (FY21), kun taas 34 henkilöä ilmoitti tuloista 50–100 miljoonaa rupiaa. Silloin palkkatulot – yksittäisten veronmaksajien suurin tulonlähde – osoittivat nollaksi 54 % niistä 67,6 miljoonasta ihmisestä, jotka tekivät veroilmoituksen kyseisenä vuonna.

Arviointivuonna 2020-21 (FY20) vain 8 henkilöä oli ilmoittanut korkeimman palkkatulon 100-500 miljoonan rupian välillä, kun taas 40 oli 50-100 miljoonan rupiaa.

Jopa 163 henkilöä ilmoitti palkkatuloistaan ​​25–50 miljoonaa rupiaa vuonna 21, kun vastaava luku vuonna 20 oli 136, mikä tarkoittaa, että vaikka suuremman osan henkilöistä tulot pienenivät tai eivät kasvaneet pandemiavuonna, kielteinen vaikutus oli ei näy tulopyramidin ylimmässä kerroksessa.

Pääomavoittojen suuri nousu tilikauden 21 aikana on tahdissa kotitalouksien bruttorahoitusomaisuuden kasvun kanssa. Kesäkuun 2020 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana kotitalouksien bruttorahoitusvarallisuuskanta kasvoi 37,6 %.

Kotitaloudet lisäsivät nettorahoitusomaisuutta 22,8 biljoonaa rupiaa vuonna 21, lähes 17,0 biljoonaa rupiaa vuonna 22 ja 13,8 biljoonaa rupiaa vuonna 23. Myös vähittäis- ja piensijoittajat ovat ilmeisesti hyötyneet varojen virroista pääomamarkkinoille, kun reaalitalous oli huonossa kunnossa.

Samankaltaiset artikkelit