Trentin osakkeet hyppäävät ennätyskorkeuksiin vahvalla neljännellä neljänneksellä: Selvitä, mikä ohjaa tunteita – Market News

Share price of Trent, the Tata Group company, rallied over 8% to all-time high

Tata-konserniin kuuluvan Trentin osakkeet nousivat yli 8 % ja saavuttivat NSE:n kaikkien aikojen ennätyksen, 4 670 rupiaa yhtiön tammi-maaliskuussa tapahtuneen loistavan tuloksen jälkeen.

Trentin osakekurssi nousi sen jälkeen, kun sen neljännen vuosineljänneksen tulos osoitti moninkertaisen nousun konsernin tuloksessa, kun taas liikevaihto hyppäsi yli 50 % neljänneksellä.

Maanantaina 29. huhtikuuta Trent raportoi 51 prosentin vuotuisesta liikevaihdon kasvusta vuoden 24 viimeisellä neljänneksellä 3 297,70 miljoonaan rupiaan verrattuna viime tilikauden vastaavaan neljännekseen.

Tata Groupin erikoisvähittäiskauppayhtiö, joka tunnetaan esimerkiksi Westside- ja Zudio-brändeistä, raportoi konsernin nettovoiton huomattavasta noususta 24. vuosineljänneksellä ja oli 712,09 ₹.

Tämä merkitsee poikkeuksellista, lähes 16-kertaista vuosikasvua eli huikeaa 1 484 prosentin nousua verrattuna edellisen vuoden vastaavan neljänneksen 44,95 miljoonan rupian voittoon.

Yhtiön voitto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 543 miljoonan rupian kertaluonteisen voiton ansiosta. Tämä lisäys tuli muutoksesta tavassa, jolla he käsittelevät myymälöidensä vuokrasopimuksia. He tarkistivat ja oikaisivat näiden sopimusten mittaamista ja tunnustamista, mikä johti merkittävään voittoon vuosineljännekselle.

Välitykset Trentissä

Motilal Oswal Trentissä

Motilal Oswalin viimeisin analyysi Trentistä paljastaa tarkennuksia tärkeimpiin arvioihin sekä nousevia näkymiä yhtiön tulevasta kehityksestä.

Motilal Oswal on säilyttänyt liikevaihdon ja käyttökatteen arviot, mutta on nostanut itsenäisiä PAT-arvioita 9 % tilikaudelta 25 ja 7 % tilikaudelta 26. Tämä muutos johtuu vuokravastuun uudelleenarvioinnista.

24–26 tilikaudella Motilal Oswal odottaa yhdistetyn vuosikasvun (CAGR) olevan 32 % itsenäiselle liikevaihdolle, 30 % EBITDA:lle ja 38 % PAT:lle. Tätä kasvuuraa ohjaavat vahva 20 prosentin vuotuinen jalanjäljen lisäys ja terve Same Store Sales Growth (SSSG).

Motilal Oswal määrittää 50x EV/EBITDA:n arvostuksen Trentin itsenäiselle liiketoiminnalle, johon kuuluvat Westside ja Zudio. Tämä arvostus heijastaa ylihintaa vähittäiskaupan kattavuusuniversumiin verrattuna, mikä kuvastaa yhtiön ylivoimaisia ​​kasvunäkymiä.

Lisäksi Star Bazaarin arvo on 2x EV/myynti, kun taas Zaran arvo on 15x EV/EBITDA FY26E:lle. Näiden näkökohtien perusteella Motilal Oswalin tavoitehinta on 4 870 Rs.

Senkin jälkeen, kun Starille ja Zaralle määritettyjä arvoja on muutettu, osakkeen nähdään kaupankäynnin olevan 75x FY26E osakekohtainen tulos (EPS) erillisestä liiketoiminnasta. Motilal Oswal toistaa osakkeen BUY-luokituksensa ja korostaa luottamusta Trentin tulevaisuuden kasvu- ja arvonluontipotentiaaliin.

Equirus Securities Trentissä

Equirus Securities ylläpitää ADD-suositusta Trentissä. Välitys on asettanut yhdeksi vuodeksi eteenpäin tavoitehinnaksi 4 719 Rs Sum-of-the-Parts -metodologian perusteella, ja se on siirretty kesäkuuhun 2025. Tämä merkitsee tarkistusta ylöspäin aikaisemmasta 3 837 Rs:n tavoitehinnasta maaliskuussa 2024. .

Equirus Securities on viimeisimmässä Trentin analyysissaan tehnyt huomattavia muutoksia ennusteisiinsa keskittyen ensisijaisesti liikevaihtoon, käyttökatteeseen ja PAT:iin tilikausilla 25 ja 26. Liikevaihto- ja EBITDA-arvioita säilyttäen, välitys on nostanut PAT-arvioitaan ottamaan huomioon ROU (Right-of-Use) -omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Nykyinen arvostus kuvastaa Trentin jatkuvaa kehitystä ja kasvunäkymiä. Equirus Securities korostaa, että vallitsevat arvostukset huomioivat nämä tekijät riittävästi.

Trent-osakkeen kehitys viimeisen vuoden aikana

Osakekehityksen osalta Trentin osakkeet ovat osoittaneet positiivista tuottoa useilla aikajaksoilla. Osake on viimeisen kuukauden aikana tuottanut kiitettävän 15,02 %, mikä osoittaa sen vakauden ja kasvupotentiaalin. Viimeisen kuuden kuukauden aikana on nähty vieläkin vaikuttavampia tuloksia: merkittävä nousu 23,58 %, mikä viittaa vahvaan nousuun.

Vuodesta tähän päivään mennessä Trentin osakkeet ovat nousseet 48,91 %, mikä vahvistaa osakkeen positiivista vauhtia kuluvalla tilikaudella. Laajemmin katsottuna osake on tuottanut vaikuttavaa, yli 217,84 %:n tuottoa viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä korostaa sen jatkuvaa kasvua ja houkuttelevuutta sijoittajille.

Samankaltaiset artikkelit