Tekoälysektorin unionin budjetin 2024 toivelista teknologiseen renessanssiin – Budjetti 2024 -uutiset

Budget 2024, Nirmala Sitharaman

Kirjailija: Sarvagya Mishra

Intia, jolla on valtava tietotekniikkatyövoima, kukoistava tutkimusyhteisö ja kasvava teknologiaekosysteemi, on valmiina maailmanlaajuisen tekoälyn (AI) kehityksen eturintamassa. Tekoälyllä infusoituneiden Software as a Service (SaaS) -tuotteiden ja -palveluiden kasvava kysyntä on nostanut tämän alan selvästi valokeilaan. Hallituksen ajatushautomo NITI Aayog otti ratkaisevan askeleen julkistamalla tekoälyn kansallisen strategian vuonna 2018, tunnustaen tekoälyn muuttavan potentiaalin talouksien uudistamisessa.

NITI Aayog kannatti tulevaisuuteen suuntautuvassa lähestymistavassaan huippuyksiköiden (Centers of Excellence, CoE) perustamista vahvistamaan tekoälykehitystä ja edistämään sovelluspohjaista tutkimusta. Viisi vuotta eteenpäin, ja tekoäly ei ole vain tuntenut läsnäoloaan eri aloilla, vaan se on varmistanut toistuvan mainitsemisen unionin budjetissa, maan tärkeimmässä rahoitusasiakirjassa. Esitellessä unionin talousarviota 2023–2024 valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman ilmaisi vision ”Tekoäly Intiassa ja tekoäly toimimaan Intian hyväksi”, mikä osoittaa sitoutumista tekoälyn potentiaalin hyödyntämiseen teknologisessa renessanssissa.

Vaikka Intian hallitus edistää aktiivisesti tekoälyä ja asettaa kansakunnan tekoälyn ja analytiikan voimatekijäksi, tekoälyratkaisujen laajamittaiseen käyttöönotossa on edelleen haasteita. Nämä esteet edellyttävät strategista lähestymistapaa, ja alan sidosryhmät odottavat innokkaasti vahvempia politiikkoja ja toimenpiteitä tulevassa unionin talousarviossa 2024–2025. Mahdollinen vaikutus on huomattava, sillä sektorilla on avain vauhdittamaan kansallista kasvuvauhtia 1,3 prosentilla ja lisäämään Intian talouteen huikeat 957 miljardia dollaria vuoteen 2035 mennessä. Tekoälysektori vaatii unionin vuoden 2024 budjetilta seuraavaa:

Monipuoliset tekoälysovellukset

Edellisessä budjetissa keskityttiin tekoälyn käyttöönoton lisäämiseen avainsektoreilla, kuten maataloudessa, terveydenhuollossa ja kestävissä kaupungeissa, mutta alan sidosryhmät vaativat sen laajentamista muille aloille, kuten televiestintään. Esimerkiksi tekoälyllä toimivat puheagentit ovat osoittautuneet muuntautuviksi useilla aloilla, mikä lisää tehokkuutta ja käyttökokemusta. Laajemman sovellusspektrin kannustaminen voi vahvistaa tekoälyn vaikutusta ja katalysoida yleistä talouskasvua.

Eettinen sääntelykehys

Tekoälyllä on lupaus mullistaa teknologian kehitys, mutta se sisältää myös mahdollisuuden horjuttaa vakiintuneita normeja tai prosesseja. Tästä syystä lainsäädännön on pysyttävä ennakoivasti teknologian tahdissa varmistaakseen, että tekoälyalustojen rakentamat ratkaisut ovat eettisiä. Unionin budjetissa olisi siksi puolustettava tekoälyn sääntelyssä ”valtion valvontaa” koskevaa strategiaa, jossa korostetaan hallituksen aktiivista osallistumista tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tämä ennakoiva lähestymistapa ylläpitää turvallisuutta, varmistaa vastuullisen käytön ja mukauttaa teknologian kehityksen maan strategisten tavoitteiden kanssa.

Budjettituki tekoälyn koulutusohjelmille

Teollisuuden raportin mukaan Intialla on vaatimus 1,62 miljoonan työntekijän taitojen parantamisesta tai uudelleenkouluttamisesta tekoälyn ja automaation alalla vallitsevan ammattitaitovajeen korjaamiseksi. Lisäksi maa edellyttää 4,7 miljoonan uuden työpaikan luomista pelkästään teknologia-alalle. Tavoitteena on parantaa nykyisen 4,6 miljoonan ammattilaisen IT-työvoiman pätevyyttä vuoteen 2027 mennessä. Ammattitaitoisen tekoälyn työvoiman kriittisen vaatimuksen huomioon ottaen teollisuus vaatii budjettituki kattavien tekoälyyn keskittyvien taitojen kehittämisohjelmien helpottamiseksi, mikä korostaa tulevaisuuteen valmiin työvoiman tarvetta.

Investoinnit kehittyviin rajoihin

Alan johtajat kannattavat lisäinvestointeja tekoälyyn, erityisesti nouseviin rajoihin, kuten kvanttilaskentaan, yhteiskunnallisen hyvinvoinnin digitaalisiin töihin ja selittävään tekoälyyn (XAI). Näiden huipputeknologioiden strateginen rahoitus voi katalysoida yrittäjyyttä ja luoda ympäristöä tekoälyn uraauurtaville edistyksille. Tämä asettaa Intian teknologisen innovaation eturintamaan ja edistää maailmanlaajuista tekoälyn johtajuutta.

Tekoälyn käynnistysrahoituksen katalysoiminen

Intian teknologian startup-ekosysteemin rahoitus hidastui vuonna 2023, ja 72 prosentin pudotus vuoteen 2022 verrattuna. Tekoälyn startup-maiseman elvyttämiseksi budjetin tulisi asettaa etusijalle sijoittamisen helppous ja katalysoida vankka rahoitusskenaario. Tämä vahvistaa entisestään yrittäjähenkeä, kannustaa innovaatioihin ja vahvistaa Intian asemaa globaalilla tekoälyn areenalla.

Johtopäätös

Tekoälyllä on suuri lupaus Intialle, sillä se tarjoaa mahdollisuuden lisätä tuottavuutta, virtaviivaistaa kustannuksia ja parantaa kansalaisten elämänlaatua. Vaikka hallituksen omistautuminen tekoälyyn on kasvussa, haasteita on edelleen tiellä kohti laajamittaista tekoälyn käyttöönottoa ja yhteisen kehyksen luomista. Unionin talousarvio 2024 on toinen lupaava portti hallitukselle suunnitella kattava kurssi tekoälyn tulevaisuudelle Intiassa. Kun otetaan huomioon Intian tekoälymarkkinoiden mahdollisuudet saavuttaa 3 935,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2028 mennessä, tulevaisuuteen suuntautuva tekoälyystävällinen budjetti voi käynnistää vallankumouksen, joka kannustaa kansakuntaa kohti kestävää kasvua ja innovaatioita teknologia-alalla.

Samankaltaiset artikkelit