Teknologia, taloudellinen osallisuus: etenemissuunnitelma kaudelle 2024–2025 – Pankki- ja rahoitusuutisia

NBFCs in India

Kirjailija Rajiv Sabharwal

Uuden finanssipolitiikan alkaessa on ratkaisevan tärkeää tuoda esiin Intian ei-pankkitoiminnassa toimivien rahoitusyhtiöiden (NBFC) kehitystä, jota vauhdittavat muuttuvat kuluttajien mieltymykset ja lisääntyvä alueellinen dynamiikka. Toimiala on kasvanut nopeasti, mikä johtuu kuluttajien kasvavista tarpeista, jotka valitsevat digitaalisen pankkitoiminnan ja personoidut rahoitustuotteet. Tämän ansiosta NBFC:n on mukauduttava ja innovoitava menestyäkseen yhdistetyssä maailmassa.

NBFC-sektorin näkymät vaikuttavat optimistisilta. Tuore Moody'sin raportti ennustaa Intian BKT:n kasvuksi 6,8 %, mikä on nopeimmin kasvava talous G20-maiden joukossa. Kuluttajien optimismi, kaksinumeroinen luotonannon kasvu ja teknologia muodostavat perustan rahoitusalan innovaatioiden ja sopeutumiskyvyn rakentamiselle. Vuoden jälkipuoliskolla odotettavissa olevan korkojen laskun myötä myös luottojen kysyntä auttaa NBFC:itä kasvamaan rinnakkain.

Rahoitustuotteiden kysyntä kasvaa maaseudun markkinoilla Internetin leviämisen ja yrittäjähenkisen ajattelutavan vauhdittamana. Hallituksen järjestelmät, kuten Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Mudra Yojana ja Stand-Up India, ovat luoneet selkärangan NBFC:lle näillä markkinoilla. Teknologian ja olemassa olevien aloitteiden avulla NBFC:t voivat kouluttaa ja tehdä yhteistyötä päästäkseen ruohonjuuritasolle. Tässä on valtava potentiaali, sillä mikrorahoituslainat voivat edistää paikallisia yrityksiä, maatalouslainat voivat vauhdittaa maatilojen tuottavuutta, mikä asettaa NBFC:t asemaan, jossa niillä on keskeinen rooli hyperpaikallisessa talouskehityksessä.

Kaikki tämä voidaan tehdä hallituksen määräysten mukaisesti ja kestävän kasvun mukaisesti. NBFC:n on pysyttävä kehittyvien RBI-säännösten mukana ja mukauduttava nopeasti muuttuvaan ekosysteemiin. Kun käytössä on vaatimustenmukaisuuteen perustuvat puitteet, NBFC:t voivat vähentää riskejä ja rakentaa uskottavuutta ja luottamusta sidosryhmien ja asiakkaiden keskuudessa.

Tässä digitaalisessa maailmassa teknologialla on ollut keskeinen rooli NBFC:n kasvun edistämisessä. Muutamat rahoituspalveluyritykset ovat jo ottaneet käyttöön kehittynyttä teknologiaa pysyäkseen kehityksen kärjessä. Kuten FMCG-malli, myös NBFC:t ovat siirtyneet kohti asiakaslähtöistä lähestymistapaa investoimalla sosiaalisiin kuuntelutyökaluihin, markkinatutkimukseen ja teknologiaan asiakaskokemuksen parantamiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi. Asiakastuki, tekoälybotit, sisällönluontityökalut ja tuottavuuden mittaus ovat olleet NBFC:n selkäranka tarjoaessaan räätälöityjä ratkaisuja heidän kasvaviin asiakastarpeisiinsa.

Generatiivisen tekoälyn käyttöönotto tuo paradigman muutoksen yrityksille. Sitä voidaan käyttää strategiassa, jossa tärkeimmät ongelmat voidaan ratkaista määritellyillä tavoitteilla ja politiikoilla. Sopeutumalla teknologian kehitykseen ja kuluttajatrendeihin NBFC:llä voi olla keskeinen rooli rahoitusalan tulevaisuuden muovaamisessa. Tästä huolimatta investoiminen markkinatutkimukseen, kuluttajien oivalluksiin, sosiaaliseen kuunteluun jne. on avainasemassa asiakaslähtöisten tuotteiden rakentamisessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Intian NBFC-sektori on kasvun ja muutoksen tienhaarassa oikeilla strategioilla ja innovaatioilla. Teknologian omaksuminen ja taloudellisen osallisuuden rakentaminen RBI:n säännösten mukaisesti voi olla alan kasvun mahdollistaja ja mahdollisuus.

Samankaltaiset artikkelit