Taloudellisen kuilun kurominen: tekoälyn käyttö taloudellisen osallisuuden edistämiseen

AI solutions are built around how data is accessed and utilised

Tekoäly (AI) -pohjaiset työkalut tunnustetaan yhä useammin välttämättömiksi liiketoiminnan ja hallinnon muuttamisessa kaikilla talouden sektoreilla. Tekoälyn todennäköisestä vaikutuksesta taloudellisiin eroihin, joka vallitsee suotuisan ja vähäosaisen välillä, on kuitenkin huoli, erityisesti kehitysmaissa, joissa ero on jo merkittävä.
Tekoälyratkaisut perustuvat siihen, miten dataa käsitellään ja hyödynnetään. Tietomallit, jotka sulkevat pois ne yhteiskunnan segmentit, joilla on rajallinen pääsy digitaaliseen kahtiajakoon, tarkoittaisivat päätöksiä sen segmentin hyväksi, jolla on korkeampi pääsy Internetiin. Niille, jotka keskustelevat vähemmistökielillä, sovellettaisiin myös epäoptimaalisia tietomalleja, jotka eivät edusta heidän profiilejaan.
Väestönjakoa on pidetty kansojen etuina viime aikoihin asti, ja Intian kaltaiset maat ovat toivoneet saavansa etuja nuoresta työvoimasta. Tekoälyn avulla menetettäisiin kuitenkin tietyntyyppisiä työpaikkoja, erityisesti sellaisia, jotka ovat luonteeltaan toistuvia, mikä voi johtaa varallisuuserojen lisääntymiseen. Lisäksi useat uudet työpaikat edellyttäisivät digitaalisia ja tekoälytaitoja. Siksi pääsy koulutukseen, joka voisi luoda näitä valmiuksia, tulee erittäin tärkeäksi.
Tekoälyratkaisujen vaikutus yhteiskuntaan määräytyisi sen mukaan, miten hallitukset, yritykset ja kansalaiset vastaavat tekoälyn käyttöönoton aiheuttamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Meidän on asetettava etusijalle kattava tekoälykehitys, joka johtaa oikeudenmukaisempaan lopputulokseen. Joidenkin alojen työpaikkojen menetyksiä ennakoidaan työvoimalle olisi tarjottava koulutusta vaihtoehtoisten taitojen hankkimiseksi. Taloudellisen kuilun umpeen kuromiseksi tekoälyratkaisuissa olisi keskityttävä lisäämään taloudellista osallisuutta tarjoamalla parempaa pääsyä pankki- ja rahoituspalveluihin.
Eettisten ratkaisujen rakentaminen ja toteuttaminen aktiivisesti yhteisön jäsenten kanssa olisi tärkeää, jotta hyödyt jaetaan tasapuolisemmin. Kehitysmaat lähtevät liikkeelle taloudellisista haitoista ja joutuvat myös käsittelemään kehittyneessä maailmassa luotujen ratkaisujen seurauksia. Epätasaisen kasvun lisäksi kehitysmaiden on kannettava teollisuusmaissa käyttöönotettujen tekoälymallien ympäristövaikutukset.
Vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen mukaan tekoäly voisi auttaa saavuttamaan 79 % kestävän kehityksen tavoitteista. Siten sanitaation parantaminen, puhtaan veden saatavuus ja parempi sairaanhoito edistävät kaikki yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien osien asemaa.
Jotta tämä olisi mahdollista, on olemassa joitakin rakennuspalikoita, jotka ovat kriittisiä tekoälymallien menestyksen saavuttamiseksi. Hyvä infrastruktuuri, kukoistava innovaatioekosysteemi, erinomainen koulutusjärjestelmä, uusien työkalujen ja teknologioiden saatavuus sekä lahjakkuus ratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa olisivat kriittisiä menestystekijöitä jokaiselle kansakunnalle.

Kirjoittaja on yrityksen koulutusratkaisuja tarjoavan Global Talent Trackin puheenjohtaja. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä Financialexpress.comin näkemyksiä

Samankaltaiset artikkelit