Keskeiset sääntelykehitykset, jotka muuttivat vakuutusalan kulkua vuonna 2023

Key regulatory developments that changed the course of insurance industry in 2023

Sääntelyn muutosten ja innovaatioiden myötä vuosi 2023 oli vakuutusalan virstanpylväs. Dynaamiset asiakastarpeet toimivat muutoksen katalysaattorina ja toimiala nousi tilaisuuteen useilla asiakaslähtöisillä politiikan muutoksilla. Sääntelyviranomainen ohjaa jo alaa kohti Insurance 2.0:aa Bima Trinityn kaltaisilla aloitteilla, jotka parantavat vakuutusalan saatavuutta ja osallisuutta.

Saumattomien asiakaskokemusten luomiseen tähtäävien nykyaikaisten teknologioiden käyttöönotosta korvausratkaisujen muuttamiseen kuluneena vuonna tehtiin monia onnistuneita yrityksiä vakuutusmaailman uudelleenmäärittämiseksi. IRDAI:n inspiroiva tavoite on yhdistää kaikki sidosryhmät täysin vakuutetun Intian missioon vuoteen 2047 mennessä, jonka ponnistelut ovat jo nähtävissä.

Tarkastellaanpa joitain näistä erottuvista aloitteista, jotka määrittelivät alan liikeradan tänä vuonna.

IRDAI on todellakin siirtynyt sääntöperustaisesta lähestymistavasta periaatteeseen perustuvaan lähestymistapaan, ja se näkyy useissa äskettäin tehdyissä muutoksissa. Yksi tällainen esimerkki on hallintokulujen (EOM) muutos, joka tarjoaa paljon enemmän joustavuutta ja autonomiaa alan toimijoille. Tämä on mahdollistava säännös teollisuudelle monella tapaa.

Vakuutusyhtiöt voivat päättää, kuinka hallita kiinteitä kulujaan ja provisioitaan heille parhaiten sopivan mallin mukaan. Kun sidosryhmät saavat paremman otteen kulujensa hallinnasta ja vähentävät jakelukustannuksia, tämä johtaa parempaan hinnoittelurakenteeseen ja hyödyttää viime kädessä loppukuluttajaa. Tämä synergiaa alan monisuuntaisia ​​ponnisteluja kohti kokonaisvaltaista tavoitetta kuroa umpeen Intian suojavaje.

Vaikka se esiteltiin muutama vuosi sitten, toinen tärkeä aloite, joka on saanut vetovoimaa tänä vuonna, on ollut ”Account Aggregator Framework”, jossa RBI:n sääntelemä yhteisö voi jakaa yksittäisten henkilöiden yksimielisiä tietoja rahoituslaitosten kesken. Tämä aloite ei ainoastaan ​​tarjoa parempaa turvallisuutta, vaan tarjoaa myös pitkän aikavälin mukavuuden loppukuluttajalle. Viitekehys kerää suostumuksen henkilön taloustietoihin pääsyyn hänen nykyisestä rahoituslaitoksestaan ​​ja siirtää sen heille palvelun tarjoavalle rahoituslaitokselle suojatulla tavalla.

Tämän suostumukseen perustuvan kehyksen integroiminen Insurtechille helpottaa tietoliikennettä samalla tavalla kuin UPI oli helpottanut maksutapahtumia. Turvallisen ja suojatun tiedonvaihdon tarvetta ei voi korostaa tarpeeksi, ja tämä RBI:n sääntelemä kehys mahdollistaa saman. Tämä tekee myös koko prosessista paljon saumattomamman ja vaivattomamman. Digitaalisten tietojen turvallisen ja saumattoman pääsyn ansiosta tilien kokoamiskehys on tehnyt vakuutusten myöntämisprosessista paljon yksinkertaisemman ja suojatun kuluttajan kannalta. Vähentynyt poistumisprosentti ja nopeampi vakuutusten myöntäminen johtaisivat myös termivakuutusten lisääntyneeseen levinneisyyteen Intiassa.

Tänä vuonna IRDAI laajensi myös henkivakuutusalan Use & File -menettelyä, joka otettiin aiemmin käyttöön vain yleisvakuutustuotteissa. Tämän muutoksen myötä vakuutuksenantajat voivat nyt käyttää ja arkistoida yksittäisiä ja ryhmiin linkitettyjä tuotteita. Tämä edistää uusia lanseerauksia markkinoilla nopeammalla läpimenoajalla ja vähemmän menettelyjä koskevilla muodollisuuksilla. Tämä edistää positiivista ympäristöä tuoteinnovaatioille ja laajentaa vakuutusten kattavuutta kokonaisvaltaisesti.

Takana ovat ajat, jolloin vakuutuksenottajien täytyi tulkita pitkiä ja monimutkaisia ​​asiakirjoja ymmärtääkseen ostamiaan tai jopa harkitsevia vakuutuksia. Viimeisimmän tämän vuoden lokakuussa annetun IRDAI-valtuutuksen mukaan vakuutusyhtiöiden on julkaistava tarkistettu asiakastietolomake (CIS) 1. tammikuuta alkaen.

Tämä lomake ilmoittaisi yksinkertaisella kielellä ”tilannekuvana” vakuutuksen tiedot. Tämä sisältäisi keskeisiä yksityiskohtia yksinkertaisilla sanoilla, kuten kattavuuden laajuus, poissulkeminen, toimeksiannot, odotusajat jne. Se sisältäisi myös tarkemmat käsitteet, kuten siirto, ohjeet korvausvaatimusten jättämisestä, siirrettävyys tai vapaan katselun peruuttaminen.

Lisäksi kaikkien vakuutusyhtiöiden olisi varmistettava, että vakuutuksenottajat ovat tutustuneet tähän tietolomakkeeseen ja allekirjoittaneet sen. Aiemmin sääntelijä oli myös muodostanut 12-jäsenisen komitean etsimään tapoja yksinkertaistaa monimutkaisia ​​vakuutusten sanamuotoja.

Pohjimmiltaan tämä tarkoittaa tietoisia vakuutuksenottajia, mikä lisäisi luottamusta vakuutusalaan ja vähentäisi riitojen määrää. Ja tietysti saumaton kokemus vakuutuksenottajille.

Yhdessä maan vakuutusalalle koskaan tuoduista innovatiivisimmista ratkaisuista näimme ”Anywhere Cashless” -sairausvakuutuksen syntymisen. Koko sairausvakuutusekosysteemi työskentelee yhdessä saadakseen 100 % käteisvapaat maksut pian eloon. Tämä voi mahdollisesti rikkoa kaikki seinät vakuutuksenottajien kohtaamien korvaushaasteiden osalta. Nyt he voivat käyttää rahatonta hoitoa missä tahansa maan sairaalassa riippumatta siitä, kuuluuko sairaala kyseisen vakuutusyhtiön verkkosairaalaluokkaan.

Hankalille korvausprosesseille ja monimutkaiselle paperityölle voi sanoa hyvästit, sillä heidän toivomansa sairaala ei kuulu vakuutusyhtiön verkostoon. Ei ole epäoikeudenmukaista kutsua tätä vallankumoukselliseksi ominaisuudeksi, joka auttaa vakuutuksenottajia keskittymään toipumiseensa laskujen murehtimisen sijaan.

”Anywhere Cashless” -vaatimus ei ole ainoa aloite, joka muuttaa korvauskokemusta. Tietyissä poikkeustapauksissa on myös tapauksia, joissa korvausvaatimukset on käsitelty jo ennen kuin vakuutuksenottajat tai heidän edustajansa ovat jättäneet ne.

Äskettäin IRDAI pyysi vakuutusyhtiöitä ”suo motu” ratkaisemaan Odishan junatragedian uhrien vakuutuskorvaukset. Vakuutuksenantajia ohjeistettiin yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan korvausprosessia, jos vakuutettu tunnistettiin loukkaantuneessa/kuolleessa ja matkustaa samassa junassa. Lisäksi perustettiin erityisleirejä ja auttavia puhelimia helpottamaan prosessia kärsineiden kannalta.

Tämä tehtiin myös Biparjoyn ja viimeisimmän hirmumyrskyn Michaungin aiheuttamien vakuutuksenottajien osalta. Vakuutuksenantajia pyydettiin ratkaisemaan korvaukset ripeästi aktivoimalla resurssinsa ihmishenkiä, omaisuutta ja infrastruktuuria koskevien laajojen vahinkojen kartoittamiseen ja tutkimiseen useissa osavaltioissa. Tämä luo pohjan sille, että siitä tulee vakiokäytäntö ilman ulkopuolista puuttumista.

On reilua sanoa, että vuosi 2023 asettaa alustan Intian vakuutusalan kehitykselle. Kun toimiala ottaa digitalisaation ja virtaviivaistaa prosesseja asiakaskokemuksen parantamiseksi, tästä voi tulla vedenjakaja tällä muutosmatkalla.

Samankaltaiset artikkelit