Kiinteistönäkymät 2024: Onko edullinen asuntorahoitus valmis nousuun?

Kiinteistönäkymät 2024: Onko edullinen asuntorahoitus valmis nousuun?

Toukokuusta 2022 lähtien vallinneet korkeat korot ovat vaikuttaneet Intian kohtuuhintaisten asuntojen kysyntään vain vähän. Edullisten asuntojen segmentti on pienemmän lippusegmentin vuoksi suhteellisesti vähemmän hintaherkkä kuin keski- ja luksussegmentit.

250 bps:n koronnosto lyhyessä, alle vuoden jaksossa on vaikuttanut jonkin verran kuluttajan psyykeen, ja näimme jonkin verran ostojen viivästymistä syklin aikana. Vakauden jälkeen vaellussarjan jälkeen viimeiset 3-4 kuukautta ovat kuitenkin jälleen osoittaneet kysynnän nousua.

Kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän lasku ja markkinatrendit

Tarkemmin katsottuna kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän suhteellinen lasku viime aikoina on enemmän tai vähemmän kaupunkimainen ilmiö. Lasku näkyy erityisesti metrokaupungeissa. Tarve liikkua ylöspäin on kaupunkien kuluttajien näkyvä ominaisuus. Useimmiten ne, joilla on varaa ostaa asunto edullisesta segmentistä vähemmän luottaen lainoihin, etsivät päivitystä keskisegmenttiin jopa korkean vipuvaikutuksen kustannuksella. Pienituloisten ryhmään jäävillä ei siis ole tyynyä vaimentaa korkosokkeja.

Kohtuuhintaisten asuntojen segmentissä näemme erilaisia ​​trendejä kaupunki- ja puolikaupunkisegmenteissä. Kaupunkipuolella korkeat maakustannukset ja nousevat materiaalikustannukset tekevät edullisten asuntojen segmentistä kiinteistönvälittäjille houkuttelevan. Tästä johtuen kohtuuhintaisten asuntojen osuus asuntomarkkinoiden kokonaismarkkinoista on supistumassa nopeasti.

Muutos kiinteistöjen dynamiikassa

Kiinteistökonsultti Anarockin viimeisimmän raportin mukaan kiinteistökehittäjät lanseeraavat nyt vähemmän kohtuuhintaisia ​​asuntoja ja enemmän keski- ja luksussegmentin hankkeita. Tiedot paljastavat, että kohtuuhintaisten asuntojen osuus kokonaisuustarjonnasta putosi Q2FY24:n aikana 18 %:iin seitsemässä suuressa kaupungissa ja vuonna 2018 se oli 42 %. Myös kokonaislanseerauksissa kohtuuhintaisten asuntojen osuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2018 lähtien. On huomattava, että kaupunkien työmarkkinoilla ei ole nähty pandemian jälkeistä buumia ja se oli toinen iso isku kohtuuhintaiselle segmentille.

Määräaikaisen työvoimatutkimuksen vuosiraportin 2022–2023 mukaan työväkiluku (WPR) kaupunkialueilla kasvoi vain marginaalisesti 43,9 prosentista vuosina 2017–2018 47,7 prosenttiin vuosina 2022–2023. Samaan aikaan maaseudulla se nousi 48,1 prosentista 59,4 prosenttiin jakson aikana.

Kohtuuhintaisten asuntolainojen kysyntä 2- ja 3-tason kaupungeista ja maaseutumarkkinoista on kuitenkin edelleen vahvaa. Useimmiten kuluttajien kysyntä näillä maantieteellisillä alueilla on maan ostoa ja omakotitalojen rakentamista. Näin ollen näille maantieteellisille alueille keskittyneet yritykset ovat edelleen todistamassa kuluttajien rahoitustarpeen kohtuullista kysyntää.

Näkymät edulliseen asumiseen

RBI viittaa siihen, että vaikka elintarvikkeiden inflaationäkymiin liittyy inflaation kiihtymisen riskejä, koronnostosyklin pitkä tauko jatkuu suhteellisen pidempään, kun vähittäiskaupan inflaatio pyörii keskuspankin 4 prosentin toleranssirajan tuntumassa. Alemman koron lisäksi muita merkittäviä kohtuuhintaisten asuntojen markkinoihin vaikuttavia tekijöitä ovat laaja-alainen talouskehitys ja työpaikkojen kasvu.

Koska hallituksen politiikka tukee nyt taloudellista toimintaa 10–12 suurimman kaupungin ulkopuolella, odotamme, että Intian puolikaupunki- ja maaseutualueiden asuntojen kysyntä jatkaa vahvaa kasvua.

Koko tilikauden BKT:n kasvun odotetaan olevan 7 %. Seuraavan tilikauden (FY25) kolmen ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvuvauhdin arvioidaan olevan 6,7 %, 6,5 % ja 6,4 % peräkkäin. Se vahvistaa alan luottamusta siihen, että asuntoluottojen vauhti jatkuu seuraavan 12-18 kuukauden aikana, mikä lisää myös edullisen segmentin kysyntää.

Uuden vuoden 2024 näkymät näyttävät kirkkailta koronlaskutoiveiden – luultavasti tapahtuvan vuoden puolivälissä – ja vahvan BKT:n kasvunäkymien taustalla. Toistaiseksi vuosi 24 on ollut vahva finanssipalveluille, koska kulutuskysyntä on ollut vahvaa. Korkean asuntokaupan ja kukoistavan rakennustoiminnan ansiosta 2. ja 3. tason kaupungeissa ja Intian maaseudulla asuntolainojen, mukaan lukien kohtuuhintaisten asuntolainojen, kysynnän odotetaan kasvavan 25. tilikaudella. BKT:n tähtien kasvu, markkinoiden yleinen kelluvuus ja RBI:n ohjauskorkojen vakaus lisäävät tätä optimismia.

Avaa etujen maailma! Oivaltavista uutiskirjeistä reaaliaikaiseen osakeseurantaan, tuoreisiin uutisiin ja henkilökohtaiseen uutissyötteeseen – kaikki on täällä, vain napsautuksen päässä! Kirjaudu sisään nyt!

Julkaistu: 2. tammikuuta 2024, 16.44 IST

Samankaltaiset artikkelit