Sebi pohdiskelee puitteita REIT:iden alayksiköiden liikkeeseenlaskulle, sponsorien kutsut – Market News

SEBI, SEBI news, Sebi bans 2 persons, sebi bans, Chandrapratap Singh Naruka, Amarjeet Singh Trehan

Pääomamarkkinoiden sääntelijä Sebi aikoo tuoda esille kehyksen REIT- ja InvIT-yhtiöiden alempien yksiköiden liikkeeseenlaskulle sponsoreille ja heidän yhteistyökumppaneilleen. Lisäksi sääntelijä on ehdottanut viitekehystä yksikköperusteisille työsuhde-etuuksille (UBEB) REIT:ien yhteydessä. (kiinteistösijoitusrahastot) ja InvIT:t (infrastruktuuriinvestointirahastot).

Intian arvopaperi- ja pörssilautakunta (Sebi) on pyytänyt yleisöltä kommentteja ehdotuksiin 29. joulukuuta asti. Ehdotetun kehyksen mukaan alisteisia osuuksia voidaan laskea liikkeeseen vain sponsorille, sen yhteistyökumppaneille ja sponsoriryhmälle, tällaisissa yksiköissä pitäisi olla vain huonompi arvo. äänioikeus verrattuna tavallisiin osuuksiin, ja osuudet voidaan antaa kelpoisille yhteisöille alkuperäisessä tarjouksessa tai missä tahansa alkuperäisen tarjouksen jälkeisessä tarjouksessa, Sebi sanoi kuulemisasiakirjassaan. Lisäksi se ehdotti, että alisteisia yksiköitä voidaan siirtää vain keskenään. sponsoriyksiköiden joukossa. ”Alkutarjouksen jälkeinen toissijaisten osuuksien liikkeeseenlasku edellyttää ennakkohyväksyntää arvoltaan 75 prosentilta osuudenomistajista. Sponsorit, sponsoriryhmät, sponsorin/sponsoreiden kumppanit ja muut kauppaan liittyvät osapuolet eivät saa äänestää tällaisissa asioissa”, Sebi ehdotti.

Sääntelyviranomainen ehdotti, että toissijaiset osuudet ja tavalliset osuudet on laskettava liikkeeseen erillisillä ISIN-tunnuksilla, eikä tällaisia ​​osuuksia tulisi ottaa huomioon rahoittajiin sovellettavien pakollisten osuudenomistusvaatimusten asettamiseksi. Lisäksi se suositteli, että alisteisten osuuksien muuntamista varten oikeuttamispäivämäärä sisältää tulosten vertailuarvon. tavalliset yksiköt on määriteltävä selkeästi tarjousasiakirjassa.

Lisäksi kertaluonteinen pidennys kelpoisuuspäivään olisi sallittava tietyin edellytyksin enintään vuodeksi.” Alaosuuksien liikkeeseenlaskun ja alisteisten osien muuntamisen tavanomaisiksi osuuksiksi saamispäivän/tapahtuman välinen vähimmäisaikaero olla yksi vuosi”, Sebi ehdotti.

Nykyiset säännöt sallivat REIT:t ja InvIT:t myöntää alayksiköitä vain sponsoreille ja yhteistyökumppaneille. Alayksiköiden liikkeeseenlaskumekanismia ei kuitenkaan ole määritelty yksityiskohtaisesti. Osuusperusteisissa työsuhde-etuuksissa Sebi on ehdottanut, että REIT:n johtaja tai InvIT:n sijoituspäällikkö voisi tarjota työntekijöilleen REITin tai REITin yksiköihin perustuvia UBEB-järjestelmiä. InvIT. Järjestelmän käyttöönotto tulisi tehdä erillisen Employee Benefit Trustin (EB Trust) kautta, jonka voi perustaa REIT:n johtaja tai InvIT:n sijoituspäällikkö.

EB Trustin omistamia osuuksia tulee käyttää vain rajoitettuun tarkoitukseen yksikköperusteisten työsuhde-etuuksien tarjoamiseen. EB Trustin ei tulisi siirtää tai myydä hallussaan olevia REIT/InvIT-osuuksia paitsi tarjota rahastonhoitajan tai sijoitushoitajan työntekijöille rahasto-osuuksia. EB Trustin edunvalvojalla ei pitäisi olla oikeutta äänestää tilillä sen hallussa olevista REIT/InvIT:n osuuksista. Tunnistetulle pörssille tiedottamista varten EB Trustin omistusosuus tulee esittää ”ei-sponsoroituna ja ei-julkisena” osuutena. Sebin sisäpiirikaupan PFUTP-sääntöjen (Petollisten ja epäreilujen kauppakäytäntöjen kielto) määräysten tulisi olla sovelletaan hoitajaan/sijoitustenhoitajaan, sen johtajiin, sen johtoon avainhenkilöihin, UBEB:n ja EB Trustin saajiin.

Samankaltaiset artikkelit