Samvat 2080:n liikevaihto on kaikkien aikojen suurin markkinoiden kehityksen keskellä: Raportti – Market News

For the sixth consecutive year, Muhurat trade closed on a positive note

Samvat 2080 -luvun Muhurat Trade koki historiallisen liikevaihdon nousun. Hämmästyttävän 2 431 yrityksen kaupat asettivat uuden ennätyksen. Kaupankäyntisession liikevaihdoksi kirjattiin merkittävä 14 091,3 ₹, mikä merkitsee kaikkien aikojen ennätystä ja heijastaa merkittävää 34,7 %:n vuosikasvua vuoden 2022 tilapäisestä laskusta.

Muhurat-kauppa päättyi kuudentena peräkkäisenä positiivisesti, mikä korosti Intian markkinoiden jatkuvaa noususuuntaa tässä suotuisassa tilanteessa. Ennakko/lasku-suhde jatkoi nousuaan ja oli vaikuttavassa 4,90:ssa, pitäen putken yli 3:n kuudentena peräkkäisenä vuonna.

Ylivoimaisesti 80 % arvopapereista nousi päivän aikana, mikä osoitti laajalle levinnyt nousutunnelma. Samaan aikaan 16 % koki laskua ja vain 3 % pysyi ennallaan, mikä vahvistaa sijoittajien optimismia.

Yksi tämän vuoden Muhurat-päivän huomionarvoisista kohokohdista oli merkittävä liikevaihdon jakautumisen muutos eri yritysklusterien kesken. 50 suurimman yrityksen, perinteisesti hallitsevan yrityksen, osuus kokonaisliikevaihdosta pieneni jyrkästi ja putosi uuteen alimmalle tasolle, 41 prosenttiin. Tämä lasku merkitsi poikkeamaa vuosina 2008–2018 havaitusta trendistä, ja vuonna 2019 se kääntyi lyhyesti.

Myös liikevaihdolla sijalle 51-100 sijoittuneet yritykset kokivat osuuden laskun 14,3 prosenttiin, mikä on merkki markkinoiden muuttuvasta maisemasta. Vastaavasti liikevaihdon 101–200 joukkoon kuuluvien yritysten osuus laski 14 prosenttiin, mikä on lisäosoitus markkinoiden dynamiikasta.

Sitä vastoin seuraavat 300 yritystä, jotka vaihtelivat liikevaihdoltaan 201:stä 500:aan, osoittivat osuutensa jyrkästi ja saavuttivat uuden ennätyksen, 18,5 %. Tämä muutos viittaa nousevaan trendiin, jossa keskisuuret ja pienemmät yritykset ovat nousemassa asemaan ja myötävaikuttavat merkittävästi markkinoiden kokonaisliikevaihtoon.

Loput 1931 yritystä, jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin, ostivat kokonaisliikevaihdosta lähes kaksinkertaisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja nousi 12,3 prosenttiin. Tämä korostaa markkinoiden monimuotoisempaa ja osallistavampaa luonnetta, jossa Muhurat-päivän juhliin osallistuu aktiivisesti entistä laajempi joukko yrityksiä.

Samvat 2080 Muhurat -päivä ei ole tehnyt vain ennätyksiä liikevaihdon ja kauppamäärien suhteen, vaan se on myös paljastanut muuttuvan maiseman markkinoilla, jossa eri segmenttien yritykset ovat osallistuneet tasaisemmin. Vuoden edetessä markkinatoimijat odottavat innokkaasti, vaikuttavatko nämä trendit edelleen Intian markkinoiden kehitykseen.

(Tiedot perustuvat raporttiin, jonka on jakanut Sriram BKR, Senior Investment Strategist, Geojit Financial Services)

Samankaltaiset artikkelit