Rajat ylittävä maksukyvyttömyyssuunnitelma voidaan laittaa takapakkiin – Banking & Finance News

cross border

Hallitus harkitsee uudelleen suunnitelmaa rajat ylittävän maksukyvyttömyysjärjestelmän käyttöönotosta, koska joidenkin osien mielestä täytäntöönpano voi olla haastavaa nykyisessä tilanteessa, useat viralliset lähteet kertoivat FE:lle.

”On todennäköistä, että hallitus ei ota käyttöön rajat ylittäviä maksukyvyttömyysnormeja lähiaikoina”, sanoi FE:lle nimettömänä pysynyt korkea virkamies. Yhtenä syynä uudelleen miettimiseen on opittu ymmärtämään, että koska monet tärkeät maat, joiden kanssa Intialla on vahvat sijoitussuhteet, eivät ole omaksuneet asiaa koskevaa sopimusta. Vastavuoroisuus, joka on ratkaisevan tärkeä järjestelmän täytäntöönpanon kannalta, saattaa siis puuttua.

Hallitus on laatinut suunnitelman rajat ylittävän ja ryhmämaksukyvyttömyyden käyttöönotosta osana maksukyvyttömyys- ja konkurssilain (IBC) muutossarjaa, joka viedään vaalien jälkeen.

Tällä hetkellä IBC:llä ei ole välinettä rajat ylittävien lainkäyttöalueiden yritysten uudelleenjärjestelyyn. Rajat ylittävän maksukyvyttömyyslainsäädännön tavoitteena on varmistaa, että intialaisilla lainanantajilla on pääsy stressissä olevien yritysten ulkomaisiin varoihin, ja he voivat saada tukea ulkomaisilta lainkäyttöalueilta saattaakseen laiminlyöneiden omaisuuden sinne maksukyvyttömyysratkaisun piiriin.

Monet sanovat, että UNCITRALin rajat ylittävää maksukyvyttömyysmenettelyä koskevan mallilain (MLCBI) hyväksyminen ei välttämättä riitä rajat ylittävien tapausten käsittelemiseen, koska vain 60 maata on hyväksynyt yleissopimuksen, joka sulkee pois useita Euroopan maita, Kiina, Venäjä ja Hong. Kong ja Indonesia. Näin ollen tapauksissa, joissa yrityksen velallisen (CD) omaisuus sijaitsee näissä maissa, rajat ylittävät normit eivät välttämättä ole tehokkaita.

UNCITRAL-mallilain ”tunnustamisperiaate” helpottaa oikeudenkäyntien tunnustamista ulkomailla, auttaa minimoimaan viivästyksiä ja edistää tehokasta riitojenratkaisua. Se mahdollistaa rinnakkaiset ja samanaikaiset käsittelyt. Ja mallilain ”saannin periaate” antaa ulkomaisille velkojille ja velallisille oikeuden osallistua toisen lainkäyttöalueen oikeudenkäynteihin.

Virallisten lähteiden mukaan hallituksen on välttämättä allekirjoitettava kahdenvälisiä sopimuksia useiden maiden kanssa voidakseen panna täytäntöön/tunnustaakseen eri lainkäyttöalueen maksukyvyttömyysmenettelyt Intiassa tai päinvastoin MLCBI:n hyväksymisen lisäksi.

Yritysasiainministeriö oli vuonna 2020 perustanut Cross Border Insolvency Rules/Regulations Committeen (CBIRC), jota pyydettiin ehdottamaan sääntelykehystä, joka mahdollistaisi UNCITRALin mallien mukaisen rajat ylittävän maksukyvyttömyysmekanismin toteuttamisen.

Joulukuussa 2021 valiokunta oli toimittanut mietintönsä, jossa ehdotettiin, että MLCBI otettaisiin käyttöön Intiassa ”lainsäädännöllisen vastavuoroisuuden” perusteella, mikä tarkoittaa, että Intiassa tunnustettaisiin tai pannaan täytäntöön vain niiden ulkomaiden maksukyvyttömyysmenettelyt, jotka ovat vastavuoroisesti myöntäneet vastaavat oikeudet tunnustaminen tai täytäntöönpano lainkäyttöalueellaan tai saman tai samankaltaisen lainsäädännön täytäntöönpano.

”Tämä vaatisi siis kahdenvälisten sopimusten hyväksymistä tai muutoksia olemassa oleviin sopimuksiin, jotka edellyttävät poikkeuksetta intensiivistä keskustelua ja vuoropuhelua, koska keskustelussa on useita kerroksia”, sanoo Anjali Jain, kumppani, Areness.

”Siten rajat ylittävien maksukyvyttömyysnormien välitön täytäntöönpano saattaa olla esteenä, koska kahdenvälisen sopimuksen tehokasta solmimista varjostavat yleensä epävarmuustekijät”, hän sanoo.

Khaitan & Co:n kumppani Kumar Saurabh Singh sanoo, että hallitus voi solmia kahdenvälisiä sopimuksia muiden maiden kanssa myös auttaakseen koordinoimaan rajat ylittävää maksukyvyttömyysprosessia, alentamaan kustannuksia ja maksimoimaan yritysten velallisten omaisuuden arvoa.

”Tässä suhteessa hallitus voi tehdä kahdenvälisiä sopimuksia/järjestelyjä keskenään vahvistaakseen omien maidensa ekosysteemejä ja ottaakseen käyttöön tarvittavan infrastruktuurin, jotta maksukyvyttömyysratkaisun ekosysteemin eri sidosryhmät voivat tehdä paremmin yhteistyötä keskenään.” hän sanoo.

MCA:n vuoden 2018 raportissa oli kuitenkin suositeltu tiettyjen suojatoimien sisällyttämistä rajat ylittävään pöytäkirjaan kotimaisen maksukyvyttömyydenratkaisuprosessin sidosryhmien aineellisten ja menettelyllisten oikeuksien suojelemiseksi. MLCBI tunnustaa suojatoimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei tuomioistuin voi poiketa.

Raportissa suositellaan, että jos ulkomaisen lainkäyttöalueen maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena olevan lainanottajan omaisuus uskotaan ulkomaiselle edustajalle, tällainen omaisuus uskotaan vain, jos National Company Law Tribunal (NCLT) on vakuuttunut kotimaisten velkojien eduista. on riittävän suojattu.

”Näillä suojatoimilla varmistetaan, että rajat ylittävät maksukyvyttömyysmenettelyt pannaan tehokkaasti täytäntöön”, virkamies sanoi.

Aiemmin tässä kuussa FE ilmoitti, että hallitus aikoo myös määritellä uudelleen ja vahvistaa tuomioistuimen ulkopuolisia menettelyjä konkurssin ratkaisemiseksi ennen rajat ylittävien maksukyvyttömyysnormien käyttöönottoa. ”Ajatuksena on tehdä prosesseista tehokkaampia ja järeämpiä, jotta tuomioistuinten osallistumisen tarvetta voitaisiin vähentää ja ratkaisun nopeutta nopeuttaa”, virkamies kertoi FE:lle.

Samankaltaiset artikkelit