Applea, Metaa ja Googlea tutkitaan digitaalimarkkinalain nojalla, EU:n mukaan ”nämä portinvartijat eivät ole…” – Technology News

google apple pti

EU:n kartellien sääntelyviranomaiset aloittivat maanantaina (25. maaliskuuta) ensimmäiset digitaalimarkkinalain mukaiset tutkimuksensa kohdistuen teknologiajättiläisiin Appleen, Alphabetin Googleen ja Meta Platformsiin EU:n maamerkkien teknologiamääräysten mahdollisten rikkomusten vuoksi.

Annetun lausunnon mukaan Euroopan komissio, 27 maan blokin toimeenpanoelin, sanoi, että epäillään, että näiden hallitsevien toimijoiden toteuttamat toimenpiteet eivät täytä riittävästi heidän velvoitteitaan.

”(Euroopan) komissio epäilee, että näiden portinvartijoiden käyttöönottamat toimenpiteet eivät täytä heidän DMA:n mukaisia ​​velvoitteitaan”, EU:n johtaja sanoi.

Komissio tekee tutkimuksia, joissa tarkastellaan Alphabetin sääntöjä, jotka koskevat ohjaamista Google Playssa ja itsensä valitsemista Google-haussa. Se tutkii myös Applen säädöksiä, jotka koskevat ohjausta App Storessa sekä Safarin ja Metan ”palkka- tai suostumusmallin” valintanäyttöä.

Lisäksi EU:n kilpailuviranomainen ottaa mikroskoopin alle myös Applen uudistetun vaihtoehtoisten sovelluskauppojen maksurakenteen ja Amazonin sijoituskäytännöt markkinoillaan.

Aiemmin tässä kuussa voimaan tullut digitaalimarkkinalaki on kattava säännöstö, joka on suunnattu suurille teknologian ”portinvartija” -yrityksille, jotka tarjoavat tärkeitä alustapalveluita. Näiden yritysten on noudatettava tiukkoja ohjeita, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa merkittäviin taloudellisiin seuraamuksiin tai liiketoiminnan myynnin mahdollisuuteen.

Säännöt on laadittu yleisenä mutta moniselitteisenä tavoitteena edistää oikeudenmukaisuutta ja kilpailua digitaalisilla markkinoilla. Niiden tavoitteena on purkaa suljettuja teknologisia ekosysteemejä, jotka rajoittavat kuluttajien valinnanmahdollisuuksia monopolisoimalla tuotteet tai palvelut yhden yrityksen hallinnassa.

Myös Euroopan komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager, joka on blokin kilpailupäällikkö, kuuli valituksia siitä, että teknologiayritysten toimenpiteet vaatimusten noudattamiseksi ovat epäonnistuneet.

”Päätimme tutkia useita näistä epäillyistä laiminlyönneistä. Ja kun löydämme muita ongelmia, puutumme myös niihin”, hän sanoi. Hän ilmoitti myös, että teollisuusryhmät, kuten Computer & Communications Industry Association, Washingtonissa sijaitseva voittoa tavoittelematon kauppajärjestö, joka edustaa teknologia- ja viestintäyrityksiä, vastustivat nopeasti päätöstä.

”Näiden ilmoitusten ajoitus, vaikka DMA-yhteensopivuustyöpajat ovat edelleen käynnissä, saa näyttää siltä, ​​​​että komissio voisi hypätä aseeseen”, ryhmä sanoi valmistelemassa lausunnossa.

”Mahdollisia seurauksia lukuun ottamatta tämä liike saattaa vahvistaa alan pelkoja siitä, että DMA-vaatimustenmukaisuusprosessi saattaa päätyä politisoitumaan.”

Samankaltaiset artikkelit