RBI julkaisee omnibus-kehyksen säänneltyjen yksiköiden SRO:n tunnustamiseksi – Pankki- ja rahoitusuutiset

RBI issues omnibus framework for recognising SROs for regulated entities

Reserve Bank julkaisi torstaina omnibus-kehyksen säänneltyjen yksiköidensä itsesääntelyorganisaatioiden (SRO) tunnustamiseksi, jonka mukaan SRO:iden olisi vahvistettava jäsenilleen vähimmäisvertailuarvot. RBI sanoi, että SRO:t parantavat säädösten tehokkuutta hyödyntämällä toimijoiden teknistä asiantuntemusta ja auttavat myös sääntelypolitiikkojen muotoilussa/hienosäädössä antamalla tietoja teknisistä ja käytännön näkökohdista.

Säänneltyjen entiteettien (RE:n) määrän ja toiminnan laajuuden lisääntyessä, innovatiivisten teknologioiden käyttöönoton lisääntyessä ja asiakkaiden tavoittavuuden lisääntyessä RBI oli tuntenut tarpeen kehittää parempia alan itsesääntelystandardeja. , SRO:iden odotetaan toimivan uskottavasti, objektiivisesti ja vastuullisesti sääntelijän valvonnassa tavoitteenaan parantaa säännösten noudattamista.

Yleisesti ottaen SRO:iden odotetaan noudattavan joukko kattavia tavoitteita edustamansa sektorin parantamiseksi, edistämiseksi ja ratkaisevan kriittisiä alan huolenaiheita laajemmassa rahoitusjärjestelmässä. ”SRO:n ensisijainen vastuu jäseniään kohtaan olisi parhaiden liiketoimintakäytäntöjen edistäminen. SRO vahvistaa jäsentensä ammattimaiselle markkinakäyttäytymiselle vähimmäisvertailuarvot ja -käytännöt”, RBI:n viitekehyksessä todetaan.

Kehyksessä käytetty termi ”jäsenet” viittaa RE:iin, jotka hyväksyvät SRO:n jäsenyyden. Keskuspankki sanoi myös, että SRO:n odotetaan olevan Reservipankin liittolainen varmistaessaan paremman sääntelyohjeiden noudattamisen ja sidosryhmien suojan. innovointia ja varhaisten varoitussignaalien havaitsemista.

SRO:t olisivat voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on rekisteröity osakeyhtiölain 8 pykälän 2013 mukaisesti. SRO:n jäsenyys on vapaaehtoista. Varainpankin jo tunnustamia olemassa olevia SRO:ita säännellään edelleen ehdoilla, joilla ne tunnustettiin, ellei tätä kehystä ole erityisesti ulotettu koskemaan tällaisia ​​SRO:ita.

Samankaltaiset artikkelit