Pankkien kannattavuuteen saattaa kohdistua paineita heinä-syyskuussa korkeampien varainhankintakustannusten vuoksi

bank

Pankkien nettokorkomarginaalien odotetaan joutuvan paineen alaisiksi kuluvan tilikauden toisella neljänneksellä, mihin vaikuttaa rahastojen kallistuminen, arvioivat analyytikot. Pankkilainojen ja talletusten välisen eron odotetaan pienenevän heinä-syyskuussa hyvän pohjan, 2 000 ruplan setelin poistamisen ja parantuneen reaalituoton vuoksi.

Luottojen ja talletusten kasvun välinen ero on hidastunut edelleen 2,3 prosenttiin syyskuussa, kun HDFC Bank -fuusion vaikutusta ei oteta huomioon, ja pankkijärjestelmä on lisännyt talletuksia noin 2,8 biljoonaa rupiaa, Motilal Oswal Financial Services sanoi ennakkoraportissaan.

”Vaikka odotamme talletusten mobilisoinnin vilkastuvan merkittävästi vuosineljänneksen loppua kohti, kokonaislisäystä olisi silti tärkeää seurata, koska HDFC Bank yksin tulee muodostamaan merkittävän talletusmarkkinoiden osuuden”, välitysyhtiö sanoi.

Toisaalta lainojen odotetaan pysyvän ennallaan tarkastelujaksolla vähittäiskaupan, pienten ja keskisuurten yritysten segmenttien jatkuvan vetovoiman vauhdittamana. Vaikka yrityssegmentissä on myös nähty jonkin verran elpymistä, henkilökohtaisten lainojen ja kiinteistöjen kasvu on ollut voimakasta.

Asuntolainat, ajoneuvolainat, kultalainat, vakuudettomat lainat ja pienyrityslainat menestyvät edelleen hyvin, vaikka hyötyajoneuvojen kysyntä jatkuu hyvänä. Myös luottokorttiliiketoiminnassa on voimakasta vauhtia kulujen kasvun ja uusien korttien liikkeeseenlaskun ansiosta.

”Odotamme lainojen kasvun liikepankkien välillä pysyvän vahvana 14,5 prosentissa vuositasolla (yoy) toisella vuosineljänneksellä 24, mikä johtuu jatkuvasta vetovoimasta vähittäis- ja pk-segmenteissä. Yrityssegmentti on myös elpynyt jonkin verran”, LKP Securitiesin pankkianalyytikko Ajit Kabi sanoi.

HDFC Bank käynnistää pankkisektorin tulokset 16. lokakuuta.

Alustavien tietojen mukaan HDFC Bankin, IndusInd Bankin ja Federal Bankin lainat nousivat kummankin noin 5 % vuosineljänneksestä (qoq). Myös useat muut pankit ovat raportoineet luotonannon vahvasta kasvusta.

”Talletuskorkojen muutoksella on täysi vaikutus 24. tilikaudella, kun taas repokorko on pysynyt vakaana viimeisellä neljänneksellä, joten vaikutusta marginaaleihin on nähtävissä”, IDBI Capital sanoi raportissa. ”Lisäksi vahva talletusten kasvu johti CD (Credit -Deposit) -suhteen hienoiseen laskuun q/q, jolla pitäisi olla vaikutusta marginaaleihin”, raportti lisäsi.

Prabhudas Lilladher arvioi pankkien nettokorkomarginaalin laskevan 22 peruspistettä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna 3,61 prosenttiin syyskuun neljänneksellä. Tämän seurauksena korkokatteen odotetaan laskevan 1,8 % vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

”Palkkituottojen odotetaan yleisesti seuraavan lainojen lisääntymisen; näemme 3,3 %:n kasvun qoq, mitä kompensoi 6,6 %:n piikki käyttökuluissa (OPEX) 793 miljardiin euroon, kun Q2 näkee julkisen sektorin pankkien operatiivisen kasvun korkeamman, pankkivälitys sanoi.

Yleisesti ottaen Prabhudas Lilladher odottaa pankkien tulosten laskevan 9,3 % q/q pääasiassa alhaisemman nettokorkomarginaalin ansiosta. Mutta IndusInd Bank, Axis Bank, Federal Bank ja City Union Bank voivat olla poikkeavia tuloslaskelmassa, koska marginaalit ovat paremmat kuin muut.

Pankkien varojen laadun odotetaan paranevan katsauskaudella johtuen lainojen takaisinperinnästä ja korotuksista. Myös perintätehokkuuden paranemisen odotetaan parantavan pankkien varojen laatua.

Liikkeitä saneeratuista omaisuuseristä seurataan kuitenkin innokkaasti, sillä useimmat niistä ovat siirtyneet moratoriojakson ulkopuolelle, analyytikot sanovat.

”Keskitymme johdon kommentteihin, jotka koskevat uudelleenstrukturoitujen omaisuuserien vaikutusta tulevilla vuosineljänneksillä ja niiden varausvaatimuksia. Luiskahdukset ja uudelleenjärjestelyt ovat avainlukuja, joita on varottava”, IDBI Capital sanoo.

Samankaltaiset artikkelit