”Odotetaan 10 000 Rs elpymistä ja päivityksiä 25. tilikaudella” – Pankki- ja rahoitusuutiset

bank of baroda, bob, bank of baroda fund raising, tier-II bonds

Julkisen sektorin lainanantaja Bank of Baroda tavoittelee 10 000 rupian takaisinperintöä ja päivityksiä kuluvalla tilikaudella, toimitusjohtaja Debadatta Chand kertoo Piyush Shuklalle. Ensimmäisessä haastattelussaan sen jälkeen, kun hän siirtyi pankin toimitusjohtajaksi, Chand sanoo, että pankki pyrkii laskemaan brutto- ja netto-NPA-suhteita 2,5 prosenttiin ja 0,5 prosenttiin. Otteita:

Tuoreet lipsahdukset kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä 2 855 miljoonaan rupiaan. Millä aloilla poikkeamia oli suurempi?

Maatalouden ja MSME:n puolella on suurempia poikkeamia. Nämä ovat kausitrendejä. Jos esimerkiksi tarkastellaan 24:ää varainhoitovuotta, poikkeamat olivat yhteensä 9 241 miljoonaa rupiaa, mikä on enemmän kuin 8 141 miljardia rupiaa tilikaudella 23, mutta vuonna 24 myös suuri ilmailutili putosi. Tämän vuoksi kertaluonteista poikkeamaa lukuun ottamatta NPA:t olivat absoluuttisesti alhaisemmat tilikaudella 24.

Mikä voisi olla lipsumasuhde ja luottokustannukset tilikaudella 25?

Luistosuhdeohjeemme on 1-1,25 % ja luottokustannus alle 1 %. Vaikka en voi kertoa aikajanaa, pyrimme alentamaan järjestämättömien bruttovarojen suhdetta (GNPA) 2,5 prosenttiin 24. vuosineljänneksen 2,92 prosentista ja kohtalaisen netto-NPA:n 0,5 prosenttiin neljännen vuosineljänneksen 0,68 prosentista. Jos saavutamme tämän suhteen, se on alan parhaiden joukossa.

Mikä on palautusten ja päivitysten määrä valmisteilla?

Viime tilikaudella meillä oli 12 000 miljoonan tavoitteen, onnistuimme parempaan ja tänä vuonna annamme tavoitteeksi 10 000 miljoonaa.

NII on kasvanut hitaasti 2 % vuotta aiemmasta Q4FY24:n aikana. Mikä on näkymät?

Korkokate kasvoi hitaammin talletusmarkkinoiden kilpailun ja sitä seuranneen korkeampien korkokulujen vuoksi. Nyt kun talletuskustannukset ovat vakaat, ja paremman likviditeetin ja maltillisen korkotason skenaarioiden ansiosta minulla on paljon herkempiä korkoherkkyysvelvoitteita hinnoitella uudelleen alhaisemmalla korolla, mikä auttaa koko nettotuottoa. Joten ohjeistus on, että NII:n kasvu olisi suurempi kuin viime vuonna. Samanaikaisesti keskittyminen maksutuloihin jatkuisi.

Mikä on opastus 25:n tilikauden kasvun ennakoimiseksi?

Ohjeistuksemme on kasvaa 12-14 % tilikaudella 25. Tämän sisällä vähittäiskauppa kasvaa edelleen kiihtyvällä vauhdilla, yli 20 %, yritysten kasvu olisi noin 10-11 % ja jäljellä olevat MSME ja maatalous lähes 15 %, mikä johtaa kokonaisennakkojen kasvuun 12-14 %. Tilikaudella 24 kokonaisennakkomme kasvoivat 12,5 %, josta kotimaiset ennakot kasvoivat 12,9 % ja globaalit ennakot 10,6 %. Aiemmin kansainvälisyys kasvoi paljon nopeammin ja olemme maltillisia, koska emme ole menossa aggressiivisiksi kansainvälisellä puolella. Ottaen huomioon tämänhetkinen skenaarion talletusten korkeasta valmistumisesta, haluamme hienosäätää talletusten ja kasvun edistämisen välistä tasapainoa. Kaiken kaikkiaan pyrimme kasvattamaan vähittäislainojen osuuden kirjanpidosta 60 prosenttiin 25 vuoden loppuun mennessä 58 prosentista vuonna 24.

Mitkä ovat talletusten kasvunäkymät?

Talletukset kasvavat 10-12 % viime vuoden linjassa. Käyttötili ja säästötili (CASA) ovat kasvaneet peräkkäin korkeammalle johtuen keskittymisestämme tuotetarjontaan, asiakaspalveluun, asiakassuhteen johtajan taitojen kehittämiseen ja se näyttää nyt hyviä tuloksia. Talletusten saamisesta on tullut alalla jonkin verran haastavaa, kun rahastot siirtyvät sijoitusrahastoihin ja muihin vaihtoehtoisiin sijoitustavoimiin, mutta odotamme CASA:n kasvua yli 8 % vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä.

Mitkä ovat toimialan laajentamissuunnitelmat verotuksellisesti?

Viime vuonna kerroimme, että meillä on suunnitelma avata 650 konttoria kolmen vuoden kuluttua, viime vuonna emme pystyneet avaamaan paljoa konttoria, joten 25 vuoden aikana pyrimme lisäämään vähintään 100-125 konttoria. Palkkaamme tällä hetkellä lähes 3 000 työntekijää, ja nykyisessä skenaariossa IT-resursseja tarvitaan lisää kehittyvän teknologian ja turvallisten kyberturvallisuusstandardien vuoksi.

Ohjeita nettokorkomarginaaliin?

Toimimme 3,15 prosentin vaihteluvälillä plus tai miinus viisi peruspistettä (bps), ja jos tarkastellaan Q4FY24:tä, maailmanlaajuinen NIM kasvoi 17 bps 3,27 prosenttiin, kun tasapainotimme varojen ja velkojen mittareita. Talletuksen hinta on nyt lähes vakaa. Kaikki yhden vuoden talletukseni on hinnoiteltu uudelleen, joten vakaa korkojärjestelmä huomioon ottaen en usko, että talletusten kustannukset nousevat jatkossa.

Mitä liiketoimintahyötyjä odotat, koska RBI poistaa kiellon saada asiakkaita mukaan BoB world -sovellukseen?

Aloitamme nyt asiakkaiden yhdistämisen mobiilisovellukseen uudelleen laajemmassa mittakaavassa. On jo tehty useita toimenpiteitä perehdytysprosessin vahvistamiseksi. Olemme sitoutuneet noudattamaan normeja ja valitsemme vaiheittaisen tavan saada uusia asiakkaita eri kanaviin.

Samankaltaiset artikkelit