Myöhästynyt ITR-ilmoitus AY 2023-24: Viimeinen päivämäärä, maksut, sakko viivästyneestä tuloveroilmoituksesta FV 2022-23

ITR filing due date extension news

Myöhästynyt tuloveroilmoituksen jättäminen AY 2023-24: Jos et ole jättänyt AY 2023-24 ITR-ilmoitusta 31. heinäkuuta mennessä, voit jättää myöhästyneen veroilmoituksen 31. joulukuuta 2023 asti. Viimeinen päivä ITR-ilmoituksen jättämiselle ilman veronmaksajille aiheutuvaa rangaistusta jonka tilejä ei tarvitse tarkastaa, oli 31. heinäkuuta.

Vaikka tiedot osoittavat, että suurin osa veronmaksajista on jo jättänyt ilmoituksensa, jotkut heistä ovat saattaneet epäonnistua. Tässä artikkelissa selitetään ITR-ilmoituksen myöhästymisen seuraukset, maksut ja rangaistukset.

Myöhästynyt ITR-maksu: Myöhästyneestä ITR-hakemuksesta joudut maksamaan viivästysmaksun, joka on enintään 5 000 Rs. Veronmaksajien, joiden vuositulot ovat alle 5 000 Rs, myöhästymismaksu on 1 000 Rs, kun taas muiden 5 000 Rs.

Viivästyskorko: Jos ITR-kenttä on 31. heinäkuuta jälkeen, saatat joutua maksamaan viivästyskorkoa, joka on 1 % kuukaudessa mahdollisesti maksettavasta verosta.

Koron menetys: Kun ITR on jätetty ennen eräpäivää, veronmaksajat saavat palautussummalle korkoa 0,5 % kuukaudessa 1. huhtikuuta palautuspäivään asti. Myöhästyneen palautuksen tapauksessa tämä korko kuitenkin lasketaan ITR-ilmoituksen jättämispäivästä palautuspäivään.

Ei tappioiden siirtämistä: Myöhästyneet ITR-ilmoitukset eivät saa siirtää tappioitaan seuraaville arviointivuosille.

ITR-hakemukset AY 2023-24 varten

Tuloveroviraston jakamien tietojen mukaan verovelvolliset jättivät heinäkuun 31. päivään mennessä yli 6,7 miljardia tuloveroilmoitusta Arviointivuodelle 2023-24. Näistä yli 5,62 miljoonan veroilmoitukset olivat veronmaksajien tarkastamia, kun taas tuloveroosasto käsitteli enemmän kuin 3,44 miljoonan palautus 31. heinäkuuta asti.

ITR-hakemusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuoden heinäkuun 31. päivään mennessä palautuksia tehtiin yli 5,83 miljoonaa. Tämä määrä kasvoi n. 93 miljoonaa tänä vuonna. AY 2023-24:lle jätettyjen palautusten kokonaismäärän (mukaan lukien tilintarkastustapaukset) odotetaan olevan noin 8,5 miljoonaa.

Samankaltaiset artikkelit