MSME-ministeriön käyttämät varat kasvoivat 260 % ​​viidessä vuodessa: Hallituksen tiedot

msme, parliament, monsoon session, written reply, small industry, business news, India business news, msme news, Schemes for msme, India budget, msme ministry budget

MSME-ministeriö käytti 23 583,90 miljoonaa rupiaa tilikaudella 2022-2023, mikä on yli 260 prosenttia enemmän kuin tilikaudella 19 käytetty 6 513,13 miljoonaa rupiaa, ilmoitti MSME-ministeriön valtioministeri Bhanu Pratap Singh Verma kirjallisessa vastauksessa kysymykseen. Lok Sabha.

MoS:n jakamien tietojen mukaan MSME-ministeriön menot olivat 6 717,53 miljardia rupiaa vuosina 2019-2020, mikä pieneni seuraavana vuonna 5 647,50 miljoonaan ruplaan. Se kuitenkin nousi 15 160,46 miljoonaan rupiaan vuosina 2021-2022.

Hallitus myönsi vuosien 2023–24 budjettiarviossa (BE) MSME-ministeriölle 22 138 miljoonaa rupiaa, kun taas vuosina 2014–2015 BE myönnettiin 3 327 miljoonaa rupiaa ja vuosina 2013–2014 BE 2 977 miljoonaa rupiaa. Ministeriön 24 tilikauden määrärahaan sisältyi tulomenoja 21 542 miljoonaa rupiaa ja pääomamenoja 594,5 miljoonaa rupiaa.

Ministeriön budjetin jakaminen suunnitelmissa 24:lle tilikaudelle osoittaa, että pääministerin työllistämisohjelman (PMEGP) menot nousisivat 2 700 miljoonan ruplaan budjettiarvioon (BE) 2 484 miljoonan ruplan tuloarviosta. Vastaavasti takuun hätäluottorajaa on tarkoitus nostaa 10 500 miljoonasta 14 100 miljoonaan rupiaan. Hankinta- ja markkinointiohjelma (P&M) nousi 40 miljoonasta rupiaan vuonna 2023 96,35 miljoonaan.

20 uuden teknologiakeskuksen ja 100 uuden laajennuskeskuksen perustaminen nykyisten 18 keskuksen lisäksi ja 15 muuta perustamisvaiheessa 450 miljoonan rupian budjetilla 24. tilikaudella teknisen tuen tarjoamiseksi teollisuudelle ja pienille ja keskisuurille yrityksille uusien suunnittelussa ja valmistuksessa. työkaluja.

Samoin Maailmanpankin tukema Technology Center Systems Program (TCSP) -ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa PK-yritysten kilpailukykyä teollisuudessa parantamalla teknologiaa, ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuutta sekä liike-elämän ja teknisiä neuvontapalveluita, toteutetaan 350 rupian budjetilla. crore.

Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP) -ohjelman tavoitteena on vahvistaa instituutioita ja hallintoa keskustassa ja osavaltiossa sekä parantaa MSME-yritysten pääsyä markkinoille ja luottoihin, teknologian parantamiseen sekä maksuviivästyksiin ja pk-yritysten viherryttämiseen liittyviin ongelmiin.

Samankaltaiset artikkelit