Moody’sin pelot Aadhaarin luotettavuudesta perusteettomia: UIDAI

aadhaar

Intian Aadhaarin digitaalista tunnistusjärjestelmää ylläpitävä Intian Unique Identification Authority (UIDAI) kumosi maanantaina maailmanlaajuisen luokituslaitoksen Moody’sin huolen Aadhaarin biometristen aitouksien luotettavuudesta, yksityisyydestä ja turvaominaisuuksista.

”Kyseessä oleva raportti ei viittaa siinä esitettyjen mielipiteiden tueksi primaari- tai toissijaisiin tietoihin tai tutkimuksiin. Sijoittajapalvelu ei ole yrittänyt saada selville viranomaisilta tosiseikkoja nostamiinsa kysymyksiin”, UIDAI sanoi lausunnossaan.

Aadhaar, maailman suurin digitaalinen tunnistusohjelma, antaa yksilölliset numerot yli 1,3 miljardille Intian asukkaalle biometristen ja demografisten tietojen avulla.

Tämä järjestelmä mahdollistaa pääsyn julkisiin ja yksityisiin palveluihin sormenjälkien tai iirisskannauksen avulla ja vaihtoehtoja, kuten kertakäyttöisiä pääsykoodeja. UIDAI hallinnoi Aadhaaria tavoitteenaan integroida syrjäytyneet ryhmät ja laajentaa hyvinvointietujen saatavuutta.

”Järjestelmällä on kuitenkin esteitä, kuten valtuutuksen taakka ja huoli biometristen tietojen luotettavuudesta. Järjestelmä johtaa usein palvelun epäämiseen, ja biometristen tekniikoiden luotettavuus on kyseenalainen erityisesti käsityöläisille kuumassa ja kosteassa ilmastossa”, Moody’s sanoi raportissaan.

UIDAI sanoi raportissa, että biometristen tekniikoiden käyttö johtaa palvelun epäämiseen käsityöläisiltä Intian kuumassa, kosteassa ilmastossa, mikä on ilmeinen viittaus Intian Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) -järjestelmään.

”On kuitenkin ilmeistä, että raportin laatijat eivät tiedä, että Aadhaarin istuttaminen MGNREGS-tietokantaan on tehty ilman, että työntekijän on vaadittu todentamista biometristen tunnistetietojensa avulla ja että jopa maksut järjestelmän mukaisille työntekijöille suoritetaan suoraan hyvittämällä rahaa heidän tililleen eikä vaadi työntekijän todentamista biometristen tietojen avulla”, UIDAI sanoi.

Moody’s on myös sanonut, että viime vuosina valokeila on siirtynyt kohti hajautettua identiteettiä (DID) strategisena vastauksena Aadhaarin kaltaisten keskitettyjen tunnistusjärjestelmien aiheuttamiin tietoturva- ja tietosuojahaavoittuvuuksiin.

UIDAI sanoi, että tällaiset pelot ovat turhia. ”Huippuluokan tietoturvaratkaisut ovat käytössä, yhdistetty tietokanta ja tietojen salaus sekä lepotilassa että liikkeessä. Järjestelmät on sertifioitu kansainvälisten turvallisuus- ja yksityisyysstandardien mukaisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Aadhaar oli avainasemassa DBT (Direct Benefit Transfer) -järjestelmien menestyksessä, mikä auttoi keskusta säästämään 2,7 biljoonaa rupiaa tukkimalla hyvinvointijärjestelmien vuodot vuosien 15 ja 22 välillä.

Aadhaar on Intian pinon perustava digitaalinen julkinen infrastruktuuri (DPI). Äskettäisessä G20 New Delhin julistuksessa suhtauduttiin myönteisesti G20-kehykseen digitaalisen julkisen infrastruktuurin järjestelmille, joka on vapaaehtoinen ja ehdotettu kehys digitaalisen julkisen infrastruktuurin (DPI) kehittämiselle, käyttöönotolle ja hallinnoinnille, ja suhtauduttiin myönteisesti Intian suunnitelmaan rakentaa ja ylläpitää maailmanlaajuista digitaalista yleisöä. Infrastructure Repository (GDPIR), virtuaalinen DPI-tietovarasto, jonka G20-jäsenet ja muut jakavat vapaaehtoisesti.

Samankaltaiset artikkelit