Lainanottajien varoitus! 4 tapaa, joilla pankit tekevät hulluja asiakkaista

Loan borrowers alert! 4 ways banks are making fool out of customers

Jos olet lainanottaja, RBI:n viimeisimmät paljastukset pankkien lainatoiminnasta saattavat koskettaa sinua! Huippupankki on havainnut, että pankit eivät ole olleet reiluja ja läpinäkyviä lainojen noston ja takaisinmaksun käsittelyssä.

Pankkien paikan päällä tehdyn tarkastuksen aikana RBI havaitsi tapauksia, joissa lainanantajat turvautuivat tiettyihin epäreiluihin käytäntöihin koron perimisessä. Pankkien paikan päällä tehty tarkastus ennen 31.3.2023.

Tässä on 4 tapaa, joilla pankit veloittavat asiakkailta liikaa lainoja:

  • Todettiin, että pankit veloittivat asiakkailta korkoa lainan sanktiopäivästä tai lainasopimuksen täytäntöönpanopäivästä eikä varojen tosiasiallisesta maksupäivästä asiakkaalle huippupankin antaman kiertokirjeen mukaan.
  • Vastaavasti sekillä maksetuissa lainoissa havaittiin tapauksia, joissa korkoa veloitettiin sekin päivämäärästä, kun taas sekki luovutettiin asiakkaalle useita päiviä myöhemmin.
  • Jos lainoja maksettiin tai maksettiin takaisin kuukauden aikana, jotkut lainanantajat veloittivat korkoa koko kuukaudelta sen sijaan, että ne veloittivat korkoa vain siltä ajalta, jolta laina oli maksamatta, RBI sanoi.
  • Joissakin tapauksissa lainanantajat keräsivät yhden tai useamman erän etukäteen, mutta laskivat koko lainasumman korkoa varten.

Useille pankeille annetuissa Fair Practices Code -ohjeissa puolustetaan oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä lainanantajien koronlaskuissa, samalla kun säännellyille yhteisöille (RE) annetaan riittävä vapaus lainojen hinnoittelupolitiikassa.

RBI:n viimeisimmässä kiertokirjeessä todettiin, että nämä ja muut vastaavat epätyypilliset koron laskutuskäytännöt eivät ole sopusoinnussa reilun ja avoimuuden hengen kanssa asioidessa asiakkaiden kanssa.

”Nämä ovat vakavasti huolestuttavia asioita”, keskuspankki sanoi. ”Aina kun tällaisia ​​käytäntöjä on tullut ilmi, RBI on valvontatiimiensä kautta neuvonut RE:tä palauttamaan ylimääräiset korot ja muut maksut asiakkaille. RE:tä kannustetaan myös käyttämään online-tilisiirtoja joissakin tapauksissa lainanmaksuun liittyvien shekkien sijaan.”

Siksi kaikkia pankkeja kehotetaan oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden nimissä tarkistamaan käytäntöjään lainojen nostamista, korkojen ja muiden maksujen soveltamisessa ja ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan lukien järjestelmätason muutokset, mikäli se saattaa olla tarpeen ongelmien ratkaisemiseksi. korostettu yllä.

?

Reilun käytännön ohjesäännön mukaisesti lainanantajien tulee varmistaa sanktioitujen lainojen oikea-aikainen maksaminen seuraamuksia koskevien ehtojen mukaisesti. Lainanantajien tulee ilmoittaa kaikista ehtojen muutoksista, mukaan lukien korot, palvelumaksut jne. Lainanantajien tulee myös varmistaa, että korkojen ja maksujen muutokset tapahtuvat vain tulevaisuuteen.

Samankaltaiset artikkelit