Tuloveroilmoitus 2024: Veronmaksajien hälytys! Väärien väitteiden esittäminen ITR:ssä NÄIDEN rangaistuksen saamiseksi

Income Tax Return 2024: Taxpayers alert! Filing false claims in ITR to attract THESE penalties

Tuloveroilmoituksen jättäminen FY 2023-24: Sinun tulee olla varovainen haet verovapautuksia ja vähennyksiä tuloveroilmoituksessa ITR. Tuloveroosasto voi pyytää sinulta todisteita vähennyksistä ja verovapautuksista, joita haet ITR:ssä käsittelyn aikana, joko kuluvan vuoden tai edellisten vuosien osalta.

Tuloveroviranomaiset paljastavat vuosittain veronmaksajien, myös yritysten työntekijöiden, petolliset veronpalautushakemukset. Näiden väärien palautushakemusten vastaanottamisen johdosta osasto lähettää veronmaksajille ilmoitukset. Usein veronmaksajat ilmoittavat myös virheellisesti tappioista talon omaisuudesta saatujen tulojen luokassa tehdäkseen vilpillisiä palautusvaatimuksia.

Veronpalautuksen virheellinen vaatiminen ilmoittamalla virheellisesti tuloja tai esittämällä vääriä tappioita verotettavan tulonsa alentamiseksi saa arvioijat vaikeuksiin. Tuloverosäännösten mukaan tulojen virheellinen ilmoittaminen on lain vastaista ja siitä seuraa tiukat rangaistukset. Tuloverolain 270 pykälää muutettiin demonetisoinnin jälkeen niin, että veronmaksajien tulojen virheellisistä ilmoittamisesta ja aliilmoittamisesta määrätään ankaria seuraamuksia.

Mikä on tuloverolain 270 §?

Tuloverolain 270A §:n mukaan henkilöille, jotka ilmoittavat tulonsa liian vähän tai väärin, voidaan langettaa seuraamuksia, jotka määrää arvioiva virkamies (AO), komissaari (valituksesta), pääkomisario tai komissaari. Nämä rangaistukset voivat vaihdella 50 prosentista 200 prosenttiin. Tämä säännös hyväksyttiin vuoden 2016 talousarviossa, ja se tuli voimaan tilikaudella 2016-17.

Mitä on 270A pykälän mukaisessa tuloilmoituksessa?

Kun arvioitava ilmoittaa tuloverovirastolle todellista tuloaan pienemmän summan, sitä kutsutaan aliraportoimiseksi. Usein näin tapahtuu eri syistä, kuten huonosta kirjanpidosta tai tulonlaskennan asiavirheistä.

Tässä on esimerkkejä tuloverolain mukaisista tulojen aliilmoittamisesta:

  • Jos laiminlyödä tulojen tai sen osan ilmoittamista tai ilmoittamista kirjanpitoon tai tuloveroilmoitukseen.
  • Kun tuloveroosaston (IT) arvioima tulo on suurempi kuin ITR:ssä ilmoitettu tulo.
  • Kun tuloilmoitusta ei tehdä, mutta IT-osaston arvioima tulo ylittää perusvapautusrajan.
  • Jos todelliset tulot ovat suuremmat kuin erityisissä verokohteissa (kuten 115JB tai 115JC) on ilmoitettu tai laskettu, se katsotaan tuloveroviraston laskemana.
  • Tulojen aliraportointina pidetään sitä, jos arvioitu tai uudelleen arvioitu tulo johtaa tappion pienenemiseen tai muuntaa sen tuloksi.

Tuloverolain 270A §:n mukainen seuraamus:

Kun arvioija vahvistaa tulojen ali- tai virheellisen ilmoittamisen ja tuloverolain 270A §:n mukaisen seuraamuksen määräämisen, seuraamussäännökset ovat seuraavat:

Aliilmoitetuista tuloista: Määrätty rangaistus on 50 % aliilmoitetun tulon verosta.

Virheellisen tulon ilmoittamisesta: Sakko on 200 % virheellisesti ilmoitetun tulon verosta.

Veronmaksajien on huomioitava, että 270A §:n mukaan määrätty rangaistus lisätään aliilmoitetuista tai virheellisesti ilmoitetuista tuloista maksettavan veron lisäksi. Rangaistus virheellisen ansion ilmoittamisesta (200 %) määrätään, kun arvioija antaa tarkoituksella vääriä tai harhaanjohtavia tietoja.

Samankaltaiset artikkelit